Widmo optyczne

Przestrzeń barw

Widmo optyczne (spektrum) – obraz uzyskany w wyniku rozłożenia światła niemonochromatycznego na składowe o różnych długościach fal (różnych barwach), np. za pomocą pryzmatu lub siatki dyfrakcyjnej.

Widmo optyczne może być:

  • emisyjne – powstałe w wyniku rozszczepienia światła emitowanego bezpośrednio ze źródła
  • absorpcyjne – powstałe po rozszczepieniu światła, które przeszło przez ośrodek selektywnie absorbujący światło
  • odbiciowe – powstałe w wyniku rozszczepienia światła, które wcześniej zostało selektywnie odbite

Widmo optyczne liniowe ma postać jasnych, barwnych prążków na ciemnym tle (emisyjne) lub ciemnych prążków na tle widma ciągłego (absorpcyjne). Na podstawie analizy widma optycznego można stwierdzić obecność pierwiastków chemicznych i związków chemicznych, gdyż emitują lub absorbują one światło, powodując powstanie charakterystycznych linii lub pasm w widmach optycznych. Analizowaniem tego rodzaju widm zajmuje się spektroskopia.

Nazwy barw czystych

Wyliczenie barw czystych: najdłuższym falom odpowiada barwa czerwona, następnie pomarańczowa, żółtawopomarańczowa (barwa żółta odpowiada niemal ściśle określonej częstotliwości), zielonożółta, żółtozielona, żółtawozielona, zielona, niebieskozielona, zielonkawoniebieska, niebieska, fioletowa, a najkrótszym falom barwa purpurowoniebieska. Mieszaninie fal najdłuższych i najkrótszych odpowiadają (według malejącego udziału fal krótkich): barwa purpurowa, czerwonawopurpurowa, czerwonopurpurowa, purpurowoczerwona, i wreszcie dla dosyć dużego udziału fal długich barwa czerwona. Poza tym barwa różowa to rozjaśniona czerwona i purpurowoczerwona, a purpuroworóżowa to rozjaśniona czerwonopurpurowa.

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

CIExy1931.png
CIE 1931 xy chromaticity diagram. The colors for this diagram were generated using the RGB color space in en:Adobe photoshop. The transformation from xy chromaticity coordinates was done using the en:sRGB color space specification on the [X,Y,Z]=[x,y,1-x-y] tristimulus values, then multiplying by a constant so that one of the R, G, or B values was maximized. Assuming that one's monitor converts Adobe photoshop RGB according to the sRGB color space (probably a good assumption) then, within the sRGB gamut, the chromaticities are correct, but are incorrect outside the gamut. (See the sRGB article for a description of the sRGB gamut). The process of maximizing the value of R, G, or B results in a distinct 3-pointed star in the diagram, centered at the D65 white point. This is because, although the chromaticities are correct, the luminosities (brightness values) are not equal across the diagram. If the luminosities were all made equal, then the entire diagram would be rather dark, since pure blue has a low luminosity. Any attempt to equalize luminosity to remove the star will reduce the overall luminosity of the diagram, and the star will not completely disappear until the diagram is very dark. Alternatively, we could blur the colors to get rid of the star, which would give incorrect chromaticities. I have opted for correct chromaticities at maximum brightness, thus the presence of the star.