Wiosna (partia polityczna)

Wiosna Roberta Biedronia
Ilustracja
Państwo

 Polska

Skrót

Wiosna

Prezes

Robert Biedroń

Data założenia

3 lutego 2019[a]

Data rozwiązania

11 czerwca 2021[b]

Adres siedziby

ul. Wejherowska 16, 81-042 Gdynia

Ideologia polityczna

socjaldemokracja, socjalliberalizm, zielona polityka, feminizm, proeuropeizm, antyklerykalizm

Poglądy gospodarcze

państwo opiekuńcze

Liczba członków

4721 (styczeń 2020)[1]

Grupa w Parlamencie
Europejskim

Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

Młodzieżówka

Przedwiośnie (2019–2020), Młoda Lewica RP (2020–2021)

Barwy

     fiolet      pomarańcz

Obecni posłowie
16/460
Obecni senatorowie
0/100
Obecni eurodeputowani
2/52
Obecni radni wojewódzcy
0/552
Strona internetowa
Robert Biedroń, prezes partii w latach 2019–2021 i późniejszy lider frakcji w ramach Nowej Lewicy

Wiosna Roberta Biedronia (Wiosna) – polska centrolewicowa partia polityczna, której powstanie ogłoszono 3 lutego 2019 podczas konwentu założycielskiego. Partia została zarejestrowana 29 czerwca 2018 pod nazwą Kocham Polskę. Podczas konwentu założycielskiego przyjęła nazwę „Wiosna”, a jej prezesem został Robert Biedroń (zastępując Monikę Gotlibowską). Charakter ideowy ugrupowania był socjaldemokratyczny, socjalliberalny, antyklerykalny, feministyczny i proekologiczny[2][3][4][5]. Od lipca 2019 wchodziła w skład koalicji Lewica. 11 czerwca 2021 została rozwiązana, decydując się na połączenie z Sojuszem Lewicy Demokratycznej pod nazwą Nowa Lewica, wewnątrz której została frakcją.

Przy partii działały: organizacja młodzieżowa Młoda Lewica (wcześniej Przedwiośnie), Wiosna Kobiet, Eko Wiosna, Tęczowa Wiosna i Wiosna Samorządowa[6].

Historia

Partia (2018–2021)

W maju 2018 współpracujący z ówczesnym prezydentem Słupska Robertem Biedroniem Monika Gotlibowska, Diana Mróz i Sławomir Szymczak złożyli wniosek o rejestrację partii Kocham Polskę, którą sąd wpisał do ewidencji 29 czerwca tego samego roku[7][8]. We wrześniu 2018 Robert Biedroń, nieubiegający się o reelekcję na prezydenta Słupska, zainicjował cykl 40 spotkań pt. „Burza Mózgów”, w ramach którego podjął dyskusje z mieszkańcami polskich miejscowości na temat ich preferowanych reform politycznych i zapowiedział, że wypracowane podczas spotkań postulaty będą stanowić element programu jego nowego projektu politycznego. Wniosek o zmianę nazwy partii z „Kocham Polskę” na nazwę „Wiosna” wpłynął do sądu już 21 grudnia 2018, natomiast w kolejnym wniosku z 23 stycznia 2019 zaproponowano pełną nazwę „Wiosna Roberta Biedronia”[9] (nazwy te zarejestrowano odpowiednio 8 i 11 lutego 2019). 3 lutego 2019 na warszawskim Torwarze odbyła się konwencja założycielska ugrupowania, na którym nowa nazwa została upubliczniona[10]. W przedterminowych wyborach na prezydenta Gdańska (miesiąc później) partia poparła (podobnie jak PO, PSL i Nowoczesna) kandydaturę Aleksandry Dulkiewicz (która zwyciężyła w I turze)[11].

W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 Wiosna zarejestrowała listy we wszystkich okręgach. Oprócz osób związanych z tą partią na listach znalazły się także dwie działaczki partii Teraz! (pomimo poparcia przez tę formację Koalicji Europejskiej), m.in. posłanka Joanna Scheuring-Wielgus, a także działaczka ROG[12]. Na komitet Wiosny oddano 826 975 głosów (6,06%), co dało jej trzecie miejsce za PiS i KE – była jedynym komitetem oprócz nich, który przekroczył próg wyborczy. Partia uzyskała trzy mandaty eurodeputowanych, które przypadły Robertowi Biedroniowi (okręg warszawski), Sylwii Spurek (okręg wielkopolski – pięć miesięcy po wyborach odeszła z Wiosny) i Łukaszowi Kohutowi (okręg śląski)[13].

19 lipca 2019 Robert Biedroń ogłosił na konferencji prasowej z przewodniczącym Sojuszu Lewicy Demokratycznej Włodzimierzem Czarzastym oraz Adrianem Zandbergiem z zarządu krajowego Lewicy Razem wspólny start ich partii w wyborach parlamentarnych w tym samym roku[14]. Do porozumienia (startującego jako komitet wyborczy SLD, pod nieoficjalną nazwą Lewica) przystąpiły także m.in. Polska Partia Socjalistyczna i Twój Ruch. Na listach znalazło się około 100 kandydatów Wiosny, w tym kilkunastu na pierwszych miejscach[15]. Z rekomendacji Wiosny ponownie wystartowała posłanka Joanna Scheuring-Wielgus (po rozwiązaniu partii Teraz!)[16]. Spośród 49 przypadłych komitetowi SLD mandatów poselskich i 2 senackich, Wiosna uzyskała 19 mandatów w Sejmie i 1 w Senacie. Sekretarz Wiosny Krzysztof Gawkowski został przewodniczącym Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy, wiceprezes partii Gabriela Morawska-Stanecka objęła funkcję wicemarszałka Senatu, a Paulina Piechna-Więckiewicz została dyrektorką biura Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy.

14 grudnia 2019 ogłoszono, że Wiosna i SLD połączą się w jedną partię o nazwie Nowa Lewica[17]. 19 stycznia 2020 prezes Wiosny Robert Biedroń został ogłoszony przez SLD, Wiosnę i Lewicę Razem wspólnym kandydatem w wyborach prezydenckich w tym samym roku. W głosowaniu otrzymał 2,22% poparcia, zajmując 6. miejsce wśród 11 kandydatów[18]. Przed II turą poparł Rafała Trzaskowskiego z PO[19], jednak Wiosna (podobnie, jak cała koalicja Lewica) nie zajęła oficjalnego stanowiska w tej sprawie.

8 września 2020 z członkostwa w Wiośnie zrezygnowała posłanka Hanna Gill-Piątek, odchodząc z KKP Lewicy i wiążąc się z formacją Polska 2050[20]. 21 marca partię i KKP Lewicy opuściła posłanka Monika Pawłowska, przechodząc do Porozumienia[21] (kilkanaście miesięcy później związała się z PiS).

11 czerwca 2021 zgromadzenie ogólne Wiosny podjęło decyzję o samorozwiązaniu partii, tym samym rozpoczął się proces jej likwidacji i wejścia w skład Nowej Lewicy[22].

Frakcja w ramach Nowej Lewicy (od 2021)

Formalnie zarząd Nowej Lewicy podjął decyzję o powołaniu frakcji Wiosna, będącej jedną z dwóch frakcji w partii obok frakcji SLD, 17 lipca 2021[23]. Na kongresie Nowej Lewicy 9 października tego samego roku Robert Biedroń z ramienia frakcji Wiosna został współprzewodniczącym Nowej Lewicy[24].

14 grudnia 2021 wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka opuściła Nową Lewicę, przechodząc do koła PPS[25].

Program polityczny

Program gospodarczy

 • Stopniowe podwyższanie pensji minimalnej do 3000 zł w 2021 roku oraz do 3500 zł w 2024 roku, przy czym do 2028 miała zostać trwale powiązana ze średnią krajową na poziomie 60% średniej pensji[26].
 • Minimalna nieopodatkowana emerytura wynosząca 1600 złotych[27].
 • Likwidacja ZUS i KRUS, oraz przeniesienie ich kompetencji do administracji skarbowej[27].
 • Zniesienie ograniczeń dotyczących matek i ojców samodzielnie wychowujących dzieci w ramach programu Rodzina 500 plus[28].
 • Zagwarantowanie równości płac dla kobiet i mężczyzn pracujących na tym samym stanowisku[29].
 • Minimalna pensja dla nauczycieli wynosząca 3500 zł, a dla najlepszych dyplomowanych i profesorów oświaty – 6000–7000 zł[30].
 • Odejście od gospodarki opartej na węglu do 2035 roku poprzez zapoczątkowanie programu stworzenia sektora odnawialnych źródeł energii na 200 tysięcy miejsc pracy z programem dostosowawczym dla górników oraz pracowników elektrowni[31].
 • Cyfryzacja administracji, bezpłatny dostęp do Internetu w całym kraju[32].
 • Ogólnopolski budżet partycypacyjny[33].
 • Rozliczanie przedsiębiorstw przez internet, inkubator dla startupów w każdej gminie, jednolite interpretacje podatkowe[34].
 • Likwidacja Funduszu Kościelnego, opodatkowanie Kościoła[35].

Program społeczny

 • Gwarancja dostępu do lekarza specjalisty w ciągu 30 dni[36].
 • Legalizacja małżeństw osób tej samej płci[29].
 • Wprowadzenie instytucji rejestrowanego związku partnerskiego[29].
 • Gwarancja prawa kobiet do aborcji na żądanie do 12 tygodnia ciąży, pełne finansowanie in vitro, ściąganie alimentów jako zaległości podatkowych[37].
 • Bezpłatny wstęp do wszelkich instytucji kultury w całej Polsce w każdą niedzielę[38].
 • Powołanie Komisji Sprawiedliwości i Pojednania, która miałaby „zbadać nadużycia prawa przez funkcjonariuszy publicznych w latach 2015–2019”[39].
 • Autobus w każdej gminie[40].
 • Wsparcie asystentów, edukacja włączająca i wyższe o 500 zł świadczenia dla osób z niepełnosprawnością[41].
 • Deglomeracja urzędów i instytucji publicznych[42].

Zmiany w szkolnictwie

 • Wprowadzenie do programu nauczania wiedzy o najnowszych technologiach, zmianach klimatycznych, profilaktyce zdrowotnej, językach programowania, „cyberbezpieczeństwie” oraz rozpoznawaniu tzw. fake newsów[43].
 • Wprowadzenie nowoczesnej edukacji seksualnej oraz obowiązkowej edukacji przeciwko przemocy w szkołach każdego rodzaju[43].
 • Podwojenie liczby lekcji języka angielskiego oraz danie wyboru jednego przedmiotu prowadzonego całkowicie w języku angielskim dla uczniów szkół ponadpodstawowych[43].
 • Wycofanie religii ze szkół[35].

Program dla Unii Europejskiej

 • 10 milionów mieszkań w Unii Europejskiej[44].
 • Bezpłatny transport lądowy dla osób do 26 roku życia na terenie całej Unii[45].
 • Jednolity paszport europejski zamiast paszportów krajowych od 2022 roku[46].
 • Odejście od węgla do 2050 roku[47].
 • Wprowadzenie Europejskiej Karty Kultury i Sportu[48].
 • Wprowadzenie Europejskiej Karty Praw Kobiet[49].
 • Wdrożenie konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami[50].
 • Wsparcie finansowe dla mediów promujących demokrację i patrzących władzy na ręce[51].
 • Większe środki na granty dla organizacji pozarządowych[52].
 • Stworzenie listy leków kluczowych, które muszą być tak samo dostępne we wszystkich państwach członkowskich[53].
 • Zapewnienie dostępu do leków w cenie stosownej do zarobków obywateli danych krajów[53].
 • Europejski Program Walki z Rakiem[54].

Struktura i działacze

W partii Wiosna działali politycy zaliczani do różnych nurtów tzw. progresywnych (lewicowych i centrolewicowych). Z Wiosną związało się wielu dawnych działaczy Ruchu Palikota i Twojego Ruchu[55], częściowo także SLD (m.in. Krzysztof Gawkowski, Paulina Piechna-Więckiewicz, Grzegorz Pietruczuk) i Zielonych oraz lokalnie Partii Razem czy Nowoczesnej, jak również osoby wcześniej niezaangażowane politycznie (m.in. Maciej Gdula, Krzysztof Śmiszek i Sylwia Spurek)[56][57].

Przedstawiciele frakcji Wiosna w kierownictwie Nowej Lewicy

Współprzewodniczący:

Wiceprzewodniczący:

Zarząd Krajowy partii Wiosna pod koniec działalności

Prezes:

Wiceprezes:

Sekretarz:

Skarbnik:

 • Arkadiusz Czarnecki

Pozostali członkowie:

Posłowie na Sejm IX kadencji (w KKP Lewicy)

Posłowie do Parlamentu Europejskiego IX kadencji

Wszyscy eurodeputowani Wiosny IX kadencji należeli w Parlamencie Europejskim IX kadencji do Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów.

Senator X kadencji (w KKP Lewicy) – do 14 grudnia 2021, przeszła do koła PPS

Poparcie w wyborach

Wybory parlamentarne

WyborySejmSenat
GłosyMandatyMandaty
Liczba%+/−Liczba+/−Liczba+/−
2019[c]
19/460
1/100

Wybory prezydenckie

WyboryKandydatI turaUwagi
Głosów%
2020Robert Biedroń432 1292,22 (6.)kandydat nie przeszedł do II tury

Wybory do Parlamentu Europejskiego

WyboryGłosyMandaty
Liczba%+/−Liczba+/−
2019826 9756,06 (3.)
3/51

Zobacz też

Uwagi

 1. Data konwencji założycielskiej – rejestracja partii nastąpiła już 29 czerwca 2018.
 2. Stała się następnie frakcją w ramach Nowej Lewicy (formalnie od 17 lipca 2021).
 3. Członkowie kandydowali z list KW Sojusz Lewicy Demokratycznej.

Przypisy

 1. Ilu członków mają polskie partie? Liczba zapisanych do PiS wzrosła dwukrotnie, polsatnews.pl, 1 lutego 2020 [dostęp 2020-02-01].
 2. Wiosna Roberta Biedronia – Członkowie, liderzy, sondaże. [dostęp 2019-07-05].
 3. Jacek Liberski, Nie każdy czeka na wiosnę. Robert Biedroń nie rozumie, że znowu jesteśmy w punkcie wyjścia, natemat.pl, 4 lutego 2019 [dostęp 2019-02-09].
 4. Łukasz Rogojsz, Wiosna Roberta Biedronia. Polityczna złota rybka, której boją się rekiny [ANALIZA], gazeta.pl, 3 lutego 2019 [dostęp 2019-02-09].
 5. Kamil Fejfer, Fejfer: Wiosna Biedronia, czyli partia „dosyć” lewicowa [OPINIA], wp.pl, 6 lutego 2019 [dostęp 2019-02-09].
 6. Zespół. Ruchy Wiosny, wiosnabiedronia.pl [dostęp 2021-04-14].
 7. Pozycja 38507, Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 172/2018, 5 września 2018.
 8. Andrzej Stankiewicz, Skrywana partia Biedronia, onet.pl, 7 grudnia 2018 [dostęp 2019-02-02].
 9. Marcin Dobski, Wiosna nie nadejdzie? Kolejne zawirowania i wątpliwości wokół partii Biedronia, polskieradio24.pl, 10 lutego 2019 [dostęp 2019-02-11].
 10. Wiosna Biedronia w Warszawie. Polityk ogłosił na Torwarze program i nazwę partii, naszemiasto.pl, 3 lutego 2019 [dostęp 2019-02-03].
 11. Robert Biedroń udzielił poparcia Dulkiewicz w wyborach w Gdańsku. „Marzę o ty, żeby polityka Pawła Adamowicza była kontynuowana”, wpolityce.pl, 25 lutego 2019 [dostęp 2019-03-14].
 12. Serwis PKW – Wybory 2019. [dostęp 2019-05-01].
 13. Serwis PKW – Wybory 2019. [dostęp 2019-05-27].
 14. SLD, Wiosna i Lewica Razem idą do wyborów parlamentarnych razem, pap.pl, 19 lipca 2019 [dostęp 2019-07-21].
 15. Serwis PKW – Wybory 2019. [dostęp 2019-09-15].
 16. Kandydatem Lewicy na posła z Grudziądza: Łukasz Kowarowski, pomorska.pl, 26 sierpnia 2019 [dostęp 2019-09-15].
 17. SLD i Wiosna połączą się. Biedroń zdradził nazwę, tvp.info, 14 grudnia 2019 [dostęp 2020-02-01].
 18. Serwis PKW – Wybory 2020. [dostęp 2020-07-14].
 19. Leszek Rudziński, Robert Biedroń zachęca by w II turze głosować na Rafała Trzaskowskiego i zapowiada powstanie nowej siły politycznej, polskatimes.pl, 29 czerwca 2020 [dostęp 2020-07-01].
 20. Arkadiusz Jastrzębski (oprac.), Hanna Gill-Piątek poza Wiosną. Rezygnuje też z klubu Lewicy, wp.pl, 8 września 2020 [dostęp 2020-09-08].
 21. Maciej Drzażdżewski (oprac.), Porozumienie ma nową posłankę. Monika Pawłowska zmienia barwy, wp.pl, 21 marca 2021 [dostęp 2021-03-22].
 22. Karol Kostrzewa, Grzegorz Bruszewski, Zgromadzenie ogólne Wiosny podjęło decyzje o samorozwiązaniu partii, pap.pl, 11 czerwca 2021 [dostęp 2021-06-11].
 23. Adam Zygiel, Dwie frakcje w Nowej Lewicy. Czarzasty poinformował o decyzji zarządu, rmf24.pl, 17 lipca 2021 [dostęp 2021-07-24].
 24. Nowa Lewica, nowe władze. Wybrano 14 wiceprzewodniczących, polsatnews.pl, 9 października 2021 [dostęp 2021-10-10].
 25. Pięcioro parlamentarzystów odchodzi z Lewicy i tworzy koło PPS, gazetaprawna.pl, 14 grudnia 2021 [dostęp 2021-12-14].
 26. Godna praca, wiosnabiedronia.pl [dostęp 2019-02-03].
 27. a b Emerytury, wiosnabiedronia.pl [dostęp 2019-02-03].
 28. Polityka rodzinna, wiosnabiedronia.pl [dostęp 2019-02-03].
 29. a b c Równość, wiosnabiedronia.pl [dostęp 2019-02-04].
 30. Szkoła, wiosnabiedronia.pl [dostęp 2019-02-04].
 31. Transformacja energetyczna, wiosnabiedronia.pl [dostęp 2019-02-04].
 32. Cyfrowa Polska, wiosnabiedronia.pl [dostęp 2019-02-04].
 33. Partycypacja obywatelska, wiosnabiedronia.pl [dostęp 2019-02-04].
 34. Nowoczesna przedsiębiorczość, wiosnabiedronia.pl [dostęp 2019-02-04].
 35. a b Świeckie państwo, wiosnabiedronia.pl [dostęp 2019-02-04].
 36. Opieka zdrowotna, wiosnabiedronia.pl [dostęp 2019-02-04].
 37. Prawa kobiet, wiosnabiedronia.pl [dostęp 2019-02-04].
 38. Kultura i media, wiosnabiedronia.pl [dostęp 2019-02-04].
 39. Komisja sprawiedliwości i pojednania, wiosnabiedronia.pl [dostęp 2019-02-04].
 40. Transport publiczny, wiosnabiedronia.pl [dostęp 2019-02-04].
 41. Osoby z niepełnosprawnością, wiosnabiedronia.pl [dostęp 2019-02-04].
 42. Deglomeracja, wiosnabiedronia.pl [dostęp 2019-02-04].
 43. a b c Szkoła, wiosnabiedronia.pl [dostęp 2019-02-03].
 44. 10 milionów mieszkań w Europie, wiosnabiedronia.pl [dostęp 2019-04-10].
 45. Bezpłatny transport dla młodych, wiosnabiedronia.pl [dostęp 2019-04-10].
 46. Wspólna polityka wizowa, wiosnabiedronia.pl [dostęp 2019-04-10].
 47. Zielony Pakt dla Europy, wiosnabiedronia.pl [dostęp 2019-04-10].
 48. Europejska Karta Kultury i Sportu, wiosnabiedronia.pl [dostęp 2019-04-10].
 49. Europejska Karta Praw Kobiet, wiosnabiedronia.pl [dostęp 2019-04-10].
 50. Prawo do niezależnego życia, wiosnabiedronia.pl [dostęp 2019-04-10].
 51. Europejski Fundusz Wolnych Mediów, wiosnabiedronia.pl [dostęp 2019-04-10].
 52. Wsparcie dla organizacji pozarządowych, wiosnabiedronia.pl [dostęp 2019-04-10].
 53. a b Tańsze leki, wiosnabiedronia.pl [dostęp 2019-04-10].
 54. Europejska ochrona zdrowia, wiosnabiedronia.pl [dostęp 2019-04-10].
 55. Sebastian Białach, Wiosna Biedronia powstała na gruzach starych partii Janusza Palikota, onet.pl, 4 lutego 2019 [dostęp 2019-02-05].
 56. Zespół Wiosna [dostęp 2019-02-03].
 57. Niech to się w końcu zmieni, czyli marzenia Biedronia, oko.press, 3 lutego 2019 [dostęp 2019-02-03].

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Wiosna – logo SVG.svg
Logo Wiosny Roberta Biedronia
JKRUK 20190219 ROBERT BIEDROŃ KIELCE DSCN2269.jpg
Autor:


To zdjęcie wykonał użytkownik Wikipedii i Wikimedia Commons Jarosław Kruk (Jrkruk).
Jeśli chcesz wykorzystać to zdjęcie, proszę o jego podpisanie w następujący sposób:
autor: Jarosław Roland Kruk / Wikipedia, licencja: CC-BY-SA-3.0
W przypadku zamieszczenia zdjęcia na stronie internetowej, poproszę o przesłanie informacji mailowej z adresem tej strony. W przypadku zamieszczenia zdjęcia w publikacji drukowanej, poproszę o przesłanie egzemplarza na mój adres, który podam mailowo.
Kontakt ze mną: jaroslaw.kruk@o2.pl
Zapraszam do obejrzenia mojej galerii zdjęć.

More information about pictures pl en +/−

Translations of this template pl en +/−

, Licencja: CC BY-SA 4.0
Robert Biedroń - konwencja wyborcza partii Wiosna, Kielce, Targi Kielce, 19.02.2019 r.