Wodorotlenek wapnia

Wodorotlenek wapnia
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny

Ca(OH)2

Masa molowa

74,09 g/mol

Wygląd

biały lub prawie biały proszek[1]

Identyfikacja
Numer CAS

1305-62-0

PubChem

14777

Podobne związki
Inne kationy

Mg(OH)2, Ba(OH)2

Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

Wodorotlenek wapnia (wapno gaszone, wapno lasowane), Ca(OH)
2
nieorganiczny związek chemiczny wapnia z grupy wodorotlenków.

Jest słabo rozpuszczalny w wodzie, około 1,3 g/dm³ w 20 °C. Jego roztwór wodny nosi nazwę „woda wapienna” i jest dość mocną zasadą (pH ok. 12) o działaniu żrącym. Można wykorzystywać ją do wykrywania dwutlenku węgla (w jego obecności roztwór mętnieje wskutek wytrącania się węglanu wapnia:

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O

Wodorotlenek wapnia, zwany pospolicie wapnem gaszonym, stosowany jest w technice. W stanie suchym używa się go do odkwaszania gleb, zaś jego zawiesina wodna to mleko wapienne, używane w procesach chemicznych, do malowania oraz jako składnik zaprawy murarskiej. Przy małej ilości wody tworzy tzw. ciasto wapienne. Jest także składnikiem cementu stomatologicznego.

Sposoby otrzymywania

Wodorotlenek wapnia otrzymuje się na skalę przemysłową w reakcji gaszenia wapna palonego, czyli reakcji tlenku wapnia z wodą:

CaO + H2O → Ca(OH)2

Zastosowania

  • w budownictwie jako spoiwo zaprawy murarskiej i tynkarskiej (wapiennej i cementowo-wapiennej),
  • jako baza i lepiszcze farb malarskich (farba wapienna) o właściwościach dezynfekcyjnych stosowana do malowania (bielenia) wnętrz mieszkalnych, budynków gospodarczych oraz pni drzew owocowych,
  • w cukrownictwie do oczyszczania soku buraczanego,
  • jako substancja zmiękczająca wodę,
  • do produkcji nawozów sztucznych (nawozy wapniowe),
  • w energetyce do odsiarczania spalin,
  • w stomatologii jako podkład pod wypełnienie ubytku przy pokryciu miazgi pośrednim i bezpośrednim oraz opatrunek w kanale między wizytami szczególnie przy długich przerwach i zapaleniu tkanek okołowierzchołkowych

Przypisy

  1. Farmakopea Polska X, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Warszawa: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 2014, s. 4276, ISBN 978-83-63724-47-4.
  2. CRC Handbook of Chemistry and Physics. Wyd. 73. Boca Raton: CRC Press, 1993, s. 8-39.

Media użyte na tej stronie

GHS-pictogram-acid.svg
Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) pictogram for corrosive substances