Województwo świętokrzyskie

Województwo świętokrzyskie
województwo
Flaga
HerbFlaga
Państwo

 Polska

Kod ISO 3166-2

PL-SK

TERYT

26

Siedziba wojewody i sejmiku

Kielce

Wojewoda

Zbigniew Koniusz

Marszałek

Andrzej Bętkowski

Powierzchnia

11 710,5 km²

Populacja (1 stycznia 2022)
• liczba ludności


1 187 693[1]

• gęstość

101 os./km²

Urbanizacja

44,9%

Tablice rejestracyjne

T

Adres Urzędu Wojewódzkiego:
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
Adres Urzędu Marszałkowskiego:
al. IX Wieków Kielc 3
Kielce
Podział administracyjny
Plan województwa świętokrzyskiego
Liczba miast na prawach powiatu

1

Liczba powiatów

13

Liczba gmin miejskich

5

Liczba gmin miejsko-wiejskich

39

Liczba gmin wiejskich

58

Położenie na mapie Polski
Położenie na mapie Polski
Strona Urzędu Wojewódzkiego
Strona Urzędu Marszałkowskiego
Portal Polska
Sanatorium Marconi w Busku-Zdroju

Województwo świętokrzyskie – jednostka podziału administracyjnego w południowej części centralnej Polski. Województwo obejmuje obszar 11 710,50 km² i zamieszkuje je około 1,2 mln osób[1]. Jest jednym z 16 województw utworzonych w 1999 roku. W przybliżeniu obejmuje większą część obszaru dawnego województwa kieleckiego, część tarnobrzeskiego (powiaty opatowski, sandomierski i staszowski) oraz skrawki radomskiego, piotrkowskiego i częstochowskiego.

Województwa z lat 1975–1998 z granicą obecnego województwa świętokrzyskiego

Geografia

Położenie administracyjne

Województwo jest położone w południowo-wschodniej Polsce i graniczy z województwami:

Położenie fizycznogeograficzne

Województwo świętokrzyskie położone jest w południowo-wschodniej części Polski. Zajmuje powierzchnię 11 710,50 km²[2], co stanowi 3,7% obszaru Polski. Pod względem wielkości należy do najmniejszych województw w kraju i zajmuje 15. miejsce tuż przed województwem opolskim. Część granic województwa jest naturalna. Na wschodzie i południowym wschodzie wyznacza je Wisła, a na zachodzie Pilica. Prawie cały region położony jest w lewobrzeżnej części dorzecza Wisły. Leży w obrębie Wyżyny Małopolskiej, na obszarze obejmującym Wyżynę Kielecką, Nieckę Nidziańską oraz wschodnią część Wyżyny Przedborskiej. Obszar województwa jest wysoce zróżnicowany pod względem ukształtowania powierzchni i mieści się w przedziale wysokościowym od 143,0 m n.p.m. do 612,0 m n.p.m. Najważniejszy element morfologiczny stanowią Góry Świętokrzyskie z ich najwyższym szczytem Łysicą. Według danych z 31 grudnia 2012 roku w woj. świętokrzyskim lasy obejmowały powierzchnię 328,2 tys. ha, co stanowiło 28,0% jego powierzchni. 7,1 tys. ha lasów znajdowało się w obrębie parków narodowych[3].

Położenie historyczne

Historyk Jerzy Szczepański zwrócił uwagę na fakt, że przy tworzeniu województwa świętokrzyskiego „argumenty historyczne nie odegrały żadnej roli”. Jako przyczynę takiego stanu rzeczy wymienił „słabą znajomość przeszłości regionu, której ważnym składnikiem było istnienie jednego z największych okręgów przemysłowych na ziemiach polskich – Staropolskiego Okręgu Przemysłowego[4].

Region świętokrzyski rozumiany jest jako obszar między Wisłą, Pilicą i Nidą. Mieścił się on w granicach istniejącego do 1975 województwa kieleckiego[4].

Topografia

W wymiarze północ-południe województwo rozciąga się na długości 128 km, to jest 1°09′25″. W wymiarze wschód-zachód rozpiętość województwa wynosi 151 km, co w mierze kątowej daje 2°09′53″.

Współrzędne geograficzne skrajnych punktów:

Najwyżej położonym punktem jest wierzchołek Góry Agaty w gminie Bodzentyn – 614 m n.p.m.[5], najniżej zaś – dolina Wisły w gminie Tarłów (127,5 m n.p.m.). Najwyżej położoną miejscowością województwa świętokrzyskiego jest Huta Szklana (462,1 m n.p.m.) w gminie Bieliny, natomiast najniżej – miejscowość Ostrów (128 m n.p.m.) w gminie Tarłów.

Stosunki wodne

Rzeka Wschodnia

Część granic województwa jest naturalna – na południowym wschodzie i wschodzie wyznacza je Wisła, na zachodzie Pilica. Prawie cały region (z wyjątkiem jednej z dzielnic Sandomierza) położony jest w lewostronnej części dorzecza Wisły.

Przez Świętokrzyskie przepływają rzeki: Wisła (górna i środkowa), Pilica, Nida, Nidzica, Lubrzanka, Kamienna, Czarna Włoszczowska, Czarna Konecka, Czarna Staszowska, Wschodnia i wiele mniejszych.

Klimat

Formacje skalne na szczycie Bukowej Góry

Charakterystycznym elementem województwa są Góry Świętokrzyskie stanowiące centrum Wyżyny Kieleckiej. Góry wpływają na klimat regionu, zaostrzając go. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 5,7 °C w Łysogórach do 8,2 °C w rejonie Sandomierza. Rozpiętość temperatur jest znaczna, w lecie sięga 32–33 °C, zimą spada nawet do –35 °C. Najcieplejsze regiony to Niecka Nidziańska i Kotlina Sandomierska.

Średnie roczne opady wynoszą 602,8 mm, przy czym silnie zależą od ukształtowania terenu. W Łysogórach sięgają 840 mm, podczas gdy na wschodnią część Niecki Nidziańskiej i Kotliny Sandomierskiej przypada 550 mm. Na terenie województwa przeważają wiatry zachodnie o prędkości 3 m/s. Rzadsze są wiatry wschodnie i południowo-wschodnie.

Demografia

Według danych z 31 grudnia 2018 roku województwo miało 1 241 546 mieszkańców[6].

OpisOgółemKobietyMężczyźni
jednostkaosób%osób%osób%
populacja1 241 546100636 20551605 34149
powierzchnia11 710,50 km²
gęstość zaludnienia
(mieszk./km²)
1065452
 • Piramida wieku mieszkańców W. świętokrzyskiego w 2014 roku[7].


Piramida wieku Swietokrzyskie.png

Religia

Na terenie województwa świętokrzyskiego funkcjonują trzy rzymskokatolickie metropolie: częstochowska, lubelska i krakowska. Działa diecezja krakowsko-częstochowska Kościoła Polskokatolickiego. Funkcjonują też dwie parafie Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Wyznawców protestantyzmu reprezentuje: Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Chrześcijan Baptystów, Kościół Ewangelicznych Chrześcijan, Kościół Chrystusowy, Kościół Zielonoświątkowy, Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Kościół Chrześcijański „Wieczernik” i Zbór „Przymierze”. Na terenie województwa świętokrzyskiego działają również Świadkowie Jehowy, Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu, Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich oraz rodzimowiercze Stowarzyszenie Gontyna.

Podział administracyjny

Siedziba Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w 2006 roku

Województwo składa się z 13 powiatów i jednego miasta na prawach powiatu Kielce. W powiatach znajdują się 102 gminy, w tym 5 gmin miejskich (Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżysko-Kamienna i Sandomierz), 43 gmin miejsko-wiejskich oraz 54 gmin wiejskich.

Na terenie województwa znajduje się 48 miast.

Kielce i powiaty – porównanie
HerbPowiat / miasto na prawach powiatuLiczba ludności
(31 grudnia 2018)
Powierzchnia
[km²][2]
Przeciętna stopa bezrobocia
(31 marca 2019)[8]
POL Kielce COA.svgKielce195 774109,655,5%
POL powiat Busko COA.svgbuski72 058968,003,8%
POL powiat jędrzejowski COA.svgjędrzejowski86 0761256,967,5%
POL powiat kazimierski COA 1.svgkazimierski33 851422,186,9%
POL powiat kielecki COA.svgkielecki210 6942246,0711,0%
POL powiat konecki CoA.svgkonecki80 6481139,7211,6%
POL powiat opatowski COA.svgopatowski52 577910,9012,8%
POL powiat ostrowiecki COA.svgostrowiecki110 127616,7811,3%
POL powiat pińczowski COA.svgpińczowski39 271612,856,6%
POL powiat sandomierski COA.svgsandomierski77 773675,896,6%
POL powiat skarżyski COA.svgskarżyski74 817395,4315,5%
POL powiat starachowicki COA.svgstarachowicki90 377523,418,1%
POL powiat staszowski COA.svgstaszowski72 167924,807,1%
POL powiat włoszczowski COA.svgwłoszczowski45 336907,866,4%

Urbanizacja

Mapa konturowa województwa świętokrzyskiego
Geographylogo.svg
Rozmieszczenie miast w województwie świętokrzyskim

W województwie świętokrzyskim jest 46 miast, w tym 1 miasto na prawach powiatu. Miasta zostały uszeregowane według liczby mieszkańców malejąco. Pogrubioną czcionką oznaczono miasta powiatowe. Dane liczbowe podane według stanu na 1 stycznia 2019 roku[6]

1 stycznia 2015 status miasta nadano miejscowości Stopnica w powiecie buskim[9], 1 stycznia 2017 miejscowości Morawica w powiecie kieleckim, a 1 stycznia 2018 prawa miejskie otrzymały: Łagów w powiecie kieleckim, Radoszyce w powiecie koneckim i Wiślica w powiecie buskim. W 2019 status miasta odzyskały następujące miejscowości: Nowa Słupia (powiat kielecki), Pierzchnica (powiat kielecki), Szydłów (powiat staszowski), Nowy Korczyn (powiat buski), Oleśnica (powiat staszowski), Opatowiec (powiat kazimierski) i Pacanów (powiat buski). Z kolei w 2020 roku status miasta odzyskał Klimontów z powiatu sandomierskiego. W 2021 roku status miasta otrzymał Wodzisław w powiecie jędrzejowskim[10]. W 2022 prawa miejskie odzyskały Iwaniska (powiat opatowski)[11]. W 2023 roku prawa miejskie uzyskały dwa miasta z powiatu kieleckiego: Łopuszno[12] i Piekoszów[13].

HerbMiastoPowiatLudność
(1 stycznia 2023)
Pow.
[km²]
Gęst. zal.
[os./km²]
POL Kielce COA.svgKielcena prawach powiatu195.774109,651785
POL Ostrowiec Świętokrzyski COA.svgOstrowiec Świętokrzyskiostrowiecki69.05146,431497
Starachowice herb.svgStarachowicestarachowicki48.96531,821539
Skarzysko kamienna herb.svgSkarżysko-Kamiennaskarżyski45.35864,39704
POL Sandomierz COA.svgSandomierzsandomierski23.64428,69824
POL Konskie COA PioM.svgKońskiekonecki19.33017,701092
POL Busko-Zdrój COA.svgBusko-Zdrójbuski15.95212,281299
POL Jędrzejów COA.svgJędrzejówjędrzejowski15.14911,371332
Staszow herb.svgStaszówstaszowski14.81026,88551
POL Pińczów COA.svgPińczówpińczowski10.84414,33757
POL gmina Włoszczowa COA.svgWłoszczowawłoszczowski10.04330,30331
POL Suchedniów COA.svgSuchedniówskarżyski8.37959,40141
POL Połaniec COA.svgPołaniecstaszowski8.12017,41466
POL Opatów COA.svgOpatówopatowski6.4969,36694
POL Sędziszów COA.svgSędziszówjędrzejowski6.4847,92819
POL Stąporków COA.svgStąporkówkonecki5.67910,94519
POL Kazimierza Wielka COA.svgKazimierza Wielkakazimierski5.5795,331047
POL Ożarów COA.svgOżarówopatowski4.5997,79590
POL Chęciny COA old.svgChęcinykielecki4.44514,13315
POL Małogoszcz COA.svgMałogoszczjędrzejowski3.7699,68389
POL Chmielnik COA.svgChmielnikkielecki3.7037,80475
POL gmina Radoszyce COA.svgRadoszycekonecki3.16717,16185
POL gmina Piekoszów COA.gif
Piekoszówkielecki3.158--
POL Ćmielów COA.svgĆmielówostrowiecki3.02413,34227
POL Kunów COA.svgKunówostrowiecki2.9797,26410
POL Daleszyce COA.svgDaleszycekielecki2.90715,50188
POL Wąchock COA.svgWąchockstarachowicki2.76416,02173
POL gmina Koprzywnica COA.svgKoprzywnicasandomierski2.48817,90139
POL Bodzentyn COA.svgBodzentynkielecki2.2408,65259
POL Osiek COA.svgOsiekstaszowski2.01517,43116
POL gmina Klimontów COA.svgKlimontówsandomierski2.00099,2420
POL Oleśnica (świętokrzyskie) COA.svgOleśnicastaszowski1.84810,04184
POL Zawichost COA.svgZawichostsandomierski1.77620,2988
POL gmina Morawica COA.svgMorawicakielecki1.6954,38387
POL gmina Łagów (powiat kielecki) COA.svgŁagówkielecki1.5878,21193
POL gmina Stopnica COA.svgStopnicabuski1.4254,55313
POL Nowa Słupia COA.svgNowa Słupiakielecki1.36113,9797
POL gmina Łopuszno COA.svg
Łopusznokielecki1.395--
POL gmina Iwaniska COA.jpgIwaniskaopatowski1.3225,98221
POL Skalbmierz COA.svgSkalbmierzkazimierski1.2897,13181
POL gmina Wodzisław COA.svgWodzisławjędrzejowski1.1537,94145
POL Pierzchnica COA.svgPierzchnicakielecki1.1526,93166
POL Pacanów COA.pngPacanówbuski1.1177,13157
POL gmina Szydłów COA.svgSzydłówstaszowski1.10616,2168
Gmina nowy korczyn herb.pngNowy Korczynbuski9557,52127
POL Działoszyce COA.svgDziałoszycepińczowski9081,92473
POL gmina Wiślica COA.svgWiślicabuski5154,70110
POL gmina Opatowiec COA.svgOpatowieckazimierski3295,4760
558.274669,04832

Ochrona przyrody

Formy ochrony przyrody w województwie świętokrzyskim.

Turystyka

Województwo świętokrzyskie staje się coraz bardziej popularne wśród turystów, w 2013 roku odwiedziło je 3,5 miliona gości[14]

Do najbardziej znanych atrakcji turystycznych województwa należą:

Szkolnictwo wyższe

Rektorat i Biblioteka Główna Politechniki Świętokrzyskiej

W Kielcach działają dwie uczelnie publiczne[15]:

Na terenie województwa świętokrzyskiego funkcjonuje 12 uczelni niepublicznych, w tym 9 w Kielcach[18]:

Funkcjonują również dwa wyższe seminaria duchowne:

Gospodarka

Siedziba Kolportera w Kielcach
Centrum Usług Satelitarnych w Psarach-Kątach, obecnie zlikwidowane
Zakład Cementownia Ożarów w Karsach

Województwo świętokrzyskie ma charakter przemysłowo-rolniczy. Występuje tutaj wyraźny podział na przemysłową północ i rolnicze południe. Większość ośrodków miejskich znajduje się na terenie dawnego Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, skupiając znaczną w skali województwa liczbę miejsc pracy w przemyśle[19]. Podstawowymi bogactwami naturalnymi województwa są kopaliny mineralne; pokłady kamienia gipsowego należą do najbogatszych w Europie[20]. W 2012 świętokrzyska produkcja wapna stanowiła 56,3% produkcji kraju, zaś produkcja kruszywa mineralnego łamanego – 24,6%[21]. Województwo jest również potentatem w produkcji cementu. W trzech cementowniach zlokalizowanych na jego terenie (Ożarów, Małogoszcz, Nowiny) powstaje jedna czwarta cementu produkowanego w Polsce[22].

W przygotowanym przez tygodnik „Polityka” rankingu 500 największych polskich firm za 2012, znalazło się 14 przedsiębiorstw mających swoją siedzibę w województwie świętokrzyskim, w tym siedem w Kielcach. Najwyżej sklasyfikowane zostały Kolporter Sp. z o.o. S.K.A. (54. miejsce), Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o. (107.), Elektrownia Połaniec SA – Grupa GDF Suez Energia Polska (129.), Grupa Kapitałowa Rovese SA (160.) i Grupa Polskie Składy Budowlane SA (161.)[23].

Specjalna Strefa Ekonomiczna Starachowice, która powstała w 1997, obejmuje tereny 10 miast i gmin województwa świętokrzyskiego. Na jej obszarze znajdują się m.in. Cersanit II, Fabryka Kotłów Sefako i MAN Bus.

Informacje statystyczne

W 2014 roku dochody budżetu województwa świętokrzyskiego zostały ustalone na kwotę 616,6 mln zł, wydatki na kwotę 686,9 mln zł, a deficyt na kwotę 70,3 mln zł[24]. W 2012 dochody budżetów gmin województwa świętokrzyskiego wynosiły 3,1 mld zł, dochody budżetów powiatów – 990,3 mln zł, a dochody budżetu jedynego miasta na prawach powiatu (Kielc) – 981,6 mln zł[25].

W 2012 roku produkt krajowy brutto województwa świętokrzyskiego wynosił 40,1 mld zł, co stanowiło 2,5% PKB Polski. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca wynosił 31,5 tys. zł (75,0% średniej krajowej), co plasowało świętokrzyskie na 12. miejscu w kraju[26].

W 2012 roku w województwie świętokrzyskim pracowało 455,6 tys. osób, którzy stanowili 3,3% wszystkich zatrudnionych w Polsce; zarejestrowanych bezrobotnych było 86,7 tys., a stopa bezrobocia wynosiła 16%, będąc o 2,6 pkt. proc. wyższa od stopy bezrobocia ogółem w kraju[25]. W tym okresie przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosiło 3070,29 zł (tj. 87% przeciętnego wynagrodzenia w Polsce)[25].

W 2012 roku produkcja sprzedana przemysłu w województwie świętokrzyskim wynosiła 24,1 mld zł, co stanowiło 2% produkcji przemysłu Polski[25]. Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej wynosiła 4,4 mld zł, stanowiąc 2,6% tej sprzedaży kraju[25]. W tym samym okresie w województwie znajdowało się 11 675 sklepów; na jeden sklep przypadło 109 mieszkańców, tj. o jednego więcej niż średnia krajowa[25].

W 2012 roku nakłady inwestycyjne w województwie świętokrzyskim wynosiły 6,5 mld zł, natomiast wartość brutto środków trwałych – 77,8 mld zł[25]. Według stanu na 31 grudnia 2012 w rejestrze REGON znajdowało się 108 068 podmiotów gospodarki narodowej, w tym 3347 w sektorze publicznym[25].

W latach 2010–2012 wzrósł procent osób w gospodarstwach domowych o wydatkach poniżej granicy ubóstwa skrajnego (minimum egzystencji) – z 9,5% do 10,5%[27]. Jednocześnie zmalał procent osób poniżej relatywnej granicy ubóstwa – z 26,6% do 24,3%[27]. Procent osób żyjących poniżej ustawowej granicy ubóstwa w województwie świętokrzyskim wynosił w 2010 11,9%, w 2011 – 9,2%, w 2012 – 12,2%[27], a w 2016 – 7,5%[28].

Bezpieczeństwo publiczne

W województwie świętokrzyskim działa centrum powiadamiania ratunkowego, które znajduje się w Kielcach i które obsługuje zgłoszenia alarmowe kierowane do numerów alarmowych 112, 997, 998 i 999[29].

Komendzie wojewódzkiej Policji w Kielcach podlegają: jedna komenda miejska (w Kielcach) i 12 komend powiatowych (we wszystkich miastach powiatowych). Świętokrzyskimi komendantami wojewódzkimi Policji w Kielcach byli: Tadeusz Cielecki (1999–2002), Andrzej Woźniak (2002–2003), Arkadiusz Pawełczyk (2003–2006), Wojciech Olbryś (2006–2007), Mirosław Schossler (2007–2012) i Jarosław Szymczyk (2012–2015). Od marca 2015 komendantem wojewódzkim jest inspektor Rafał Kochańczyk.

W województwie znajduje się 17 jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej – trzy w Kielcach, dwie w Ostrowcu Świętokrzyskim, po jednej w pozostałych 11 miastach powiatowych oraz w Chmielniku. Według stanu na 2013 zatrudnionych w nich było 160 strażaków, a PSP dysponowała 174 pojazdami. Nadto w świętokrzyskim w tym samym okresie funkcjonowało 879 ochotniczych straży pożarnych (z czego 199 w KRSG) z 4998 strażakami i 851 pojazdami[30].

W 2013 roku w województwie funkcjonowało 16 oddziałów straży miejskiej i cztery oddziały straży gminnej. Zatrudnionych w nich były łącznie 262 osoby, z których 218 to strażnicy, a 44 – pracownicy na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi[31]. Dla przykładu straż miejska w Kielcach podjęła w 2013 roku ogółem 14 070 interwencji i ujawniła 13 247 wykroczeń. Wystawiła 9045 mandatów na kwotę 792 145 zł, z czego 4889 mandatów (54,1%) na kwotę 525 000 zł (66,3%) dotyczyło wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji[32].

Wymiar sprawiedliwości

Sąd okręgowy w Kielcach

Jedyny w województwie sąd okręgowy znajduje się w Kielcach. Jednostką nadrzędną jest dla niego Sąd Apelacyjny w Krakowie. Jednostkami podległymi wobec SO w Kielcach jest 10 sądów rejonowych w: Busku-Zdroju, Jędrzejowie, Kielcach, Końskich, Opatowie (utworzony 1 stycznia 2015 roku[33]), Ostrowcu Świętokrzyskim, Sandomierzu, Staszowie (utworzony 1 stycznia 2015 roku[33]), Skarżysku-Kamiennej i Starachowicach[34].

1 stycznia 2013 roku zniesiono pięć sądów rejonowych: w Kazimierzy Wielkiej, Opatowie, Pińczowie, Staszowie i Włoszczowie[35]. 1 stycznia 2015 roku zostały przywrócone sądy rejonowe w Opatowie i Staszowie[33], natomiast 1 lipca 2015 – sądy rejonowe w Pińczowie i Włoszczowie[36].

Z dniem 11 września 2004 roku utworzono Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach. Działalność orzeczniczą rozpoczął on 1 lipca 2005[37].

W 2012 roku Policja i prokuratura stwierdziły w województwie 31 691 przestępstw w zakończonych postępowaniach przygotowawczych (wobec 39 944 w 2005 roku)[38]. Wykrywalność sprawców przestępstw stwierdzonych przez Policję i prokuraturę wyniosła w tym samym okresie 77,4% (wobec 68,5% w 2005 roku i 79,9% w 2011 roku)[38]. W 2012 roku do sądów rejonowych wpłynęło 274 597 spraw, natomiast do sądów okręgowych – 22 635[38]. W 2012 roku sądy powszechne skazały prawomocnie 12 886 dorosłych (w tym 12 008 mężczyzn; 93,19%) za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego[38].

Na terenie województwa znajduje się areszt śledczy w Kielcach dla mężczyzn i kobiet, którego pojemność wynosi 1082 miejsca[39], oraz zakład karny w Pińczowie dla skazanych mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy i młodocianych oraz z oddziałem dla tymczasowo aresztowanych (przeznaczony dla 761 osadzonych)[40]. Podlegają one pod Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie.

Transport

Transport drogowy

Ulica Opatowska w Ostrowcu Świętokrzyskim, fragment drogi krajowej nr 9 i trasy europejskiej E371

Według stanu z 31 grudnia 2012 roku w województwie świętokrzyskim znajdowało się 17 170 km dróg publicznych, z czego: 754,3 km dróg krajowych, 1076,9 km dróg wojewódzkich, 6191,1 km dróg powiatowych i 9147,7 km dróg gminnych[41]. W tym samym okresie na świętokrzyskich drogach znajdowało się 1276 mostów i wiaduktów (z czego 1262 trwałych) oraz sześć tuneli i przejść podziemnych[41].

W województwie świętokrzyskim istnieje sześć odcinków dróg ekspresowych o łącznej długości 109,9 km. Składa się na to 103,1 km drogi S7, których budowa kosztowała 1,6 mld zł, oraz 6,8 km drogi S74, wartych 361 mln zł. Droga ekspresowa S7 łączy drogę od granicy województwa mazowieckiego do granicy z województwem małopolskim (w tym wybudowana w latach 2010–2013 obwodnica Kielc)[42]. W grudniu 2013 roku przy S7 uruchomiono pierwsze w województwie miejsce obsługi podróżnychSuchedniów Zachód[43].

Droga ekspresowa S7 na terenie województwa świętokrzyskiego liczy 103,1 km[42], co zostało zrealizowane w 2019 roku[44].

W przypadku drogi ekspresowej S74, na odcinku od granicy województwa k. Rudy Malenieckiej do Opatowa pozostało do zrealizowania łącznie 106,9 km (tj. 94%). Według stanu z grudnia 2014 roku, niezbędna dokumentacja ws. odcinka Opatów–Nisko (województwo podkarpackie) nie została przygotowana przez rzeszowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad[42].

W uchwalonym w 2014 roku Planie zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego znalazł się zapis o przebudowie drogi krajowej nr 78 (od Chmielnika do granicy województwa) do drogi ekspresowej. Jako uzasadnienie takiego posunięcia podano, oprócz skomunikowania planowanego portu lotniczego Kielce-Obice, odtworzenie „szlaku staropolskiego” i otwarcie regionu w kierunku południowo-zachodnim[45].

Istniejące odcinki dróg ekspresowych w województwie świętokrzyskim (kolejno: odcinek, długość, koszt, data budowy):

1. Droga ekspresowa S7[46]
 • węzeł drogowo-kolejowy w Skarżysku-Kamiennej: 2,1 km; 61,4 mln zł; 2004–2005;
 • odcinek Skarżysko-Kamienna–Występa: 16,7 km; 643,5 mln zł; 2009–2011;
 • odcinek Występa–Kielce: 7,1 km; 223 mln zł; 2007–2009;
 • obwodnica Kielc (WiśniówkaChęciny): 22,7 km; 641,6 mln zł; 2010–2013;
 • odcinek Chęciny–Jędrzejów; 20,9 km; 585,7 mln zł; 2015-2017;
 • obwodnica Jędrzejowa: 5,8 km; 50,1 mln zł; 2003–2005;
 • Jędrzejów–granica województwa: 20 km; 558 mln zł; 2014-2017.
2. Droga ekspresowa S74
 • Kielce–Cedzyna: 6,8 km; 361 mln zł; 2009–2011[42].

Strategicznymi dla rozwoju północnej części województwa świętokrzyskiego pozostają droga krajowa nr 42 i droga krajowa nr 9, łączące Końskie, Skarżysko-Kamienną, Starachowice i Ostrowiec Świętokrzyski.

Miejska komunikacja autobusowa funkcjonuje w pięciu największych miastach: Kielcach, Ostrowcu Świętokrzyskim, Starachowicach, Skarżysku-Kamiennej i Sandomierzu. Żadne z miast województwa świętokrzyskiego nie posiada linii tramwajowej.

Transport kolejowy

Według stanu z 31 grudnia 2013 roku w województwie świętokrzyskim znajdowało się 696 km eksploatowanych linii kolejowych (15. miejsce w kraju), z czego 324 km to linie jednotorowe, natomiast 372 km – dwu- i więcej torowe. 552 km linii kolejowych było zelektryfikowanych[47]. W porównaniu do 1999 roku, tj. utworzenia województwa, liczba kilometrów eksploatowanych linii kolejowych spadła o 56 km (z 752 km)[48].

Podstawowymi liniami są: linia nr 8 Warszawa–Kraków, przebiegająca przez Skarżysko-Kamienną, Suchedniów, Kielce, Jędrzejów i Sędziszów, oraz linia nr 61, rozpoczynająca się na stacji kolejowej Kielce i przechodząca w kierunku zachodnim przez Małogoszcz i Włoszczowę. Północną część województwa łączy linia nr 25, która obsługuje ruch pasażerski na odcinku od Skarżyska-Kamiennej do Ostrowca Świętokrzyskiego. W 2016 roku w wakacje mają powrócić pociągi osobowe do Sandomierza.

Przez zachodnią część województwa przebiega Centralna Magistrala Kolejowa. Włoszczowa Północ jest jedną z dwóch stacji na tej linii, na których zatrzymują się pociągi pasażerskie.

Przewozy pasażerskie w województwie organizuje świętokrzyski oddział spółki Przewozy Regionalne. W pociągach Regio obowiązuje oferta specjalna „Bilet Świętokrzyski”. Dostępne są połączenia na czterech odcinkach: Ostrowiec Świętokrzyski–Skarżysko-Kamienna, Skarżysko-Kamienna–Kielce, Kielce–Żelisławice i Kielce–Klimontów. Obejmują one łącznie 48 stacji i przystanków kolejowych[49].

Nie funkcjonują połączenia pasażerskie z siedmioma miastami powiatowymi: Sandomierzem (24,5 tys. mieszkańców), Końskimi (20 tys.), Buskiem-Zdrojem (16,5 tys.), Staszowem (15,5 tys.), Pińczowem (11 tys.), Opatowem (6,5 tys.) i Kazimierzą Wielką (5,5 tys.).

Najważniejszymi węzłami kolejowymi dla gospodarki województwa świętokrzyskiego są: Kielce, Skarżysko-Kamienna i Sędziszów, a nadto stacje związane z przemysłem wydobywczym i przetwórstwem: Rykoszyn, Sitkówka Nowiny, Małogoszcz i Ożarów[50].

Tabor kolejowy

Województwo świętokrzyskie jest właścicielem 15 pojazdów zakupionych przez Urząd Marszałkowski.

SeriaTypNumeryLiczbaProducentUżytkownikŹródło
EN63a Impuls36WEa005 ÷ 007, 020 ÷ 0226NewagPolregio[51]
ED78 Impuls029 ÷ 0302NewagPolregio[52][53]
EN64 Acatus Plus40WE0091PesaPolregio[54]
EN81308B003 ÷ 0042PesaPolregio[55]
EN96 Elf34WE001 ÷ 0044PesaPolregio[56]

Transport lotniczy

Świętokrzyskie jest jednym z trzech województw – obok opolskiego i podlaskiego – nieposiadającym czynnego portu lotniczego. Siedziba władz województwa świętokrzyskiego, Kielce, położone są pomiędzy pięcioma lotniskami – Warszawa-Okęcie (ok. 174 km), Łódź-Lublinek (ok. 147 km), Kraków-Balice (ok. 127 km), Rzeszów-Jasionka (ok. 155 km) i Lublin-Świdnik (ok. 189 km). Został również oddany do użytku port lotniczy Radom-Sadków (ok. 82 km), choć według stanu na koniec 2014 roku nie przyjmował pasażerów.

Śmigłowiec na lotnisku Kielce-Masłów (2011)

Władze Kielc podjęły w 2006 roku decyzję o budowie portu lotniczego Kielce-Obice na granicy dwóch gmin – Morawicy i Chmielnika. Początkowo samorząd województwa świętokrzyskiego forsował projekt budowy portu lotniczego pod Kielcami w oparciu o istniejące w Masłowie lotnisko sportowe. Zrezygnował z niego w 2014 roku, wskazując tereny w Obicach jako zarezerwowane na potrzeby portu lotniczego[57].

W 2013 roku Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska uchyliła decyzję środowiskową dla budowy podkieleckiego portu lotniczego. Z końcem tego samego roku wygasła wydana przez Urząd Lotnictwa Cywilnego promesa zezwalająca na założenie lotniska. Pomimo utrudnień, planowany port lotniczy znalazł się w uchwalonym w 2014 Planie zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego[45].

Cywilne lotnisko sportowe Kielce-Masłów, posiadające drogę startową o długości 1155 m, może przyjmować samoloty do 20 pasażerów. Rozmowy pomiędzy władzami województwa a prywatną firmą lotniczą na temat uruchomienia regularnych połączeń zakończyły się fiaskiem[58].

Administracja i polityka

Budynek Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
Logo województwa

Samorząd wojewódzki

Organem uchwałodawczym jest Sejmik Województwa Świętokrzyskiego, składający się z 30 radnych[59], którzy są wybierani przez mieszkańców województwa w 4 okręgach wyborczych. Sejmik wybiera organ wykonawczy województwa, którym jest zarząd województwa, składający się z 5 członków z przewodniczącym mu marszałkiem. Siedzibą sejmiku województwa są Kielce[60].

Zarząd województwa świętokrzyskiego w kadencji 2018–2023[61]:

W wyborach do sejmiku świętokrzyskiego w 2014 Polskie Stronnictwo Ludowe uzyskało 17 mandatów, Prawo i Sprawiedliwość – 8, Platforma Obywatelska – 3, a SLD Lewica Razem – 2[62]. Przewodniczącym sejmiku V kadencji został wybrany Arkadiusz Bąk, zaś wiceprzewodniczącymi: Tadeusz Kowalczyk, Andrzej Pruś i Grigor Szaginian[63].

W wyborach do sejmiku świętokrzyskiego w 2018 roku, Prawo i Sprawidliwość uzyskało 16 mandatów, Polskie Stronnictwo Ludowe – 9, Koalicja Obywatelska – 3, SLD Lewica Razem oraz Projekt Świętokrzyskie – po 1[64].

Marszałkowie województwa świętokrzyskiego:

Administracja rządowa

Organem administracji rządowej jest wojewoda, wyznaczany przez Prezesa Rady Ministrów. Siedzibą wojewody są Kielce[60].

Wojewodowie świętokrzyscy:

Polityka

Mieszkańcy województwa wybierają łącznie 16 posłów na Sejm w okręgu wyborczym nr 33, który pokrywa się z granicami województwa[65]. Mieszkańcy wybierają 3 senatorów w jednomandatowych okręgach wyborczych[66].

Do Parlamentu Europejskiego jest wybieranych 7 posłów z okręgu wyborczego nr 10, który obejmuje także województwo małopolskie.

Zobacz też

Przypisy

 1. a b GUS, Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2022 roku [dostęp 2023-01-01] (pol.).
 2. a b Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2014 r.. „Powierzchnia i Ludność w Przekroju Terytorialnym”, 2014-07-24. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. ISSN 1505-5507. 
 3. Raport o stanie lasów w Polsce 2012, Warszawa: Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, 2013, s. 78, ISSN 1641-3229.
 4. a b Jerzy Szczepański, Wstęp, w: Świętokrzyski słownik biograficzny, t. 2, pod red. tegoż, Kielce 2009, s. 5–7.
 5. To już oficjalne. Łysica nie jest najwyższym szczytem Gór Świętokrzyskich, Onet Wiadomości, 20 listopada 2019 [dostęp 2022-04-08] (pol.).
 6. a b Stan ludności na dzień 31 grudnia 2018.
 7. Województwo świętokrzyskie w liczbach. Woj. świętokrzyskie – Dane demograficzne, Polska w liczbach [dostęp 2016-02-02] (pol.), liczba ludności w oparciu o dane GUS.
 8. Super User, Stopa bezrobocia w powiatach województwa świętokrzyskiego, www.wup.kielce.pl [dostęp 2019-05-03] [zarchiwizowane z adresu 2019-05-03] (pol.).
 9. Rozporządzenie w sprawie połączenia gmin, ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy. premier.gov.pl. [dostęp 2015-01-02].
 10. Aleksandra Boruch, Wodzisław 1 stycznia 2021 roku znów będzie miastem. Od razu czekają go wielkie zmiany! Zobaczcie jakie (WIDEO, ZDJĘCIA), Echo Dnia Świętokrzyskie, 21 lipca 2020 [dostęp 2021-09-05] (pol.).
 11. Po 152 latach Iwaniska ponownie miastem, Radio Kielce [dostęp 2022-01-02] (pol.).
 12. Telewizja Polska S.A, Łopuszno także z prawami miejskimi. Już 48 miast w regionie, kielce.tvp.pl [dostęp 2023-01-01] (pol.).
 13. Piekoszów jest już miastem, a teraz będzie miał rynek. Gdzie?, Radio Kielce, 30 grudnia 2022 [dostęp 2023-01-01] (pol.).
 14. Świętokrzyskie odwiedziło 3,5 mln turystów. portalsamorzadowy.pl. [dostęp 2016-09-27].
 15. Lista uniwersytet w Kielce http://kielce-wojewodztwo-swietokrzyskie.firmstrony.pl/uniwersytet.
 16. a b Szkoły wyższe i ich finanse w 2012 r., Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2103, s. 82, ISSN 1506-2163.
 17. a b Ranking Uczelni Akademickich 2014. perspektywy.pl. [dostęp 2014-12-08].
 18. Wykaz uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych. polon.nauka.gov.pl. [dostęp 2014-12-08].
 19. Monika Stachowicz, Innowacje w usługach komunalnych. Przykład województwa świętokrzyskiego, Kielce 2012, s. 124.
 20. Bartosz Jarosiński, Świętokrzyskie w dobie zmian 1999–2006. Studium polityki regionalnej, Kielce 2011, s. 13.
 21. Rocznik statystyczny województwa świętokrzyskiego 2013, Kielce: Urząd Statystyczny, 2014, s. 361, ISSN 1640-0100.
 22. Stowarzyszenie Producentów Cementu.
 23. Lista 500 – woj. świętokrzyskie. polityka.pl. [dostęp 2014-12-08].
 24. Budżet województwa świętokrzyskiego na 2014. [dostęp 2014-12-08].
 25. a b c d e f g h Rocznik statystyczny województwa świętokrzyskiego 2013, Kielce: Urząd Statystyczny, 2014, s. 32, 35–37, ISSN 1640-0100.
 26. Rocznik Statystyczny Województw 2014, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 12 stycznia 2015, s. 625, ISSN 1230-5820.
 27. a b c Ubóstwo w Polsce w świetle badań GUS. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2013, s. 20. ISBN 978-83-7027-536-5.
 28. GUS, Ubóstwo w Polsce w latach 2015 i 2016, stat.gov.pl [dostęp 2019-11-22] (pol.).
 29. Wykaz NKA dla lokalizacji Ab. Służb Alarmowych 112. uke.gov.pl. [dostęp 2014-12-27]. (pol.).
 30. Zabezpieczenie operacyjne województwa świętokrzyskiego. straz.kielce.pl. [dostęp 2015-01-06]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-01-06)].
 31. Dane statystyczne za 2013 rok. mswia.gov.pl. [dostęp 2015-01-05].
 32. Zestawienie efektów pracy w 2013. strazmiejska.kielce.pl. [dostęp 2015-01-05].
 33. a b c Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1404).
 34. Jednostki nadrzędne, jednostki podległe. kielce.so.gov.pl. [dostęp 2015-01-03].
 35. Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 5 października 2012 r. w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1121).
 36. Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1683).
 37. Status prawny. kielce.wsa.gov.pl. [dostęp 2015-01-03].
 38. a b c d Rocznik statystyczny województwa świętokrzyskiego 2013, Kielce: Urząd Statystyczny, 2014, s. 102–105, ISSN 1640-0100.
 39. Areszt Śledczy w Kielcach. sw.gov.pl. [dostęp 2015-01-03]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-01-03)].
 40. Zakład Karny w Pińczowie. sw.gov.pl. [dostęp 2015-01-03]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-01-03)].
 41. a b Transport. Wyniki działalności w 2013 r., Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2014, s. 125, 132, ISSN 1506-7998.
 42. a b c d Mapa stanu budowy dróg w woj. świętokrzyskim. gddkia.gov.pl. [dostęp 2014-12-08].
 43. Świętokrzyskie: Pierwszy profesjonalny MOP otwarty. rynekinfrastruktury.pl, 12 grudnia 2013. [dostęp 2014-12-31].
 44. Obwodnica Skarżyska otwarta – świąteczny prezent od drogowców dla kierowców, ProSkarżysko, 18 grudnia 2019 [dostęp 2020-09-29] (pol.).
 45. a b Plan zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego. Kielce: 2014, s. 379–380.
 46. świętokrzyskie :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny, www.gddkia.gov.pl [dostęp 2021-03-14].
 47. Transport. Wyniki działalności w 2013 r., Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2014, s. 94, ISSN 1506-7998.
 48. Bank Danych Lokalnych – linie kolejowe eksploatowane. stat.gov.pl. [dostęp 2014-12-10].
 49. Wykaz stacji i przystanków. przewozyregionalne.pl. [dostęp 2014-12-09].
 50. Transport kolejowy. wrota-swietokrzyskie.pl. [dostęp 2014-12-09].
 51. Paweł Terczyński. Zespoły typu 36WEa Impuls dla Południowej Grupy Zakupowej. „Świat Kolei”. 7/2015, s. 12–18. Łódź: Emi-press. ISSN 1234-5962. 
 52. Impuls dla świętokrzyskiego oficjalnie przekazany. rynek-kolejowy.pl, 2018-10-19. [dostęp 2018-10-20]. (pol.).
 53. Nowe Impulsy i Elfy2 na regionalnych torach. 2018-12-14. [dostęp 2018-12-15]. (pol.).
 54. Świętokrzyski Acatus Plus przyjechał do Kielc. kurier-kolejowy.pl, 2016-05-09. [dostęp 2016-05-10]. (pol.).
 55. Marek Graff. Świętokrzyskie EN81. „Świat Kolei”. 3/2006, s. 4. Łódź: Emi-press. ISSN 1234-5962. 
 56. Paweł Terczyński. Elektryczne zespoły trakcyjne rodziny Elf. „Świat Kolei”. 3/2012, s. 26–33. Łódź: Emi-press. ISSN 1234-5962. 
 57. Marcin Sztandera: Marszałek do Obic? Chce współpracować. Prezydent: Będę wychwalał pod niebiosa. kielce.gazeta.pl, 22 czerwca 2014. [dostęp 2014-12-08].
 58. Marcin Sztandera: Świętokrzyskie bez odlotu Masłów – Warszawa. „Efekt byłby propagandowy”. kielce.gazeta.pl, 6 czerwca 2014. [dostęp 2014-12-08].
 59. Zarządzenie Nr 12/2010 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 lutego 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2010 r., Nr 37, poz. 274).
 60. a b (art. 3.) Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. (Dz.U. z 1998 r. nr 96, poz. 603).
 61. Skład zarządu województwa świętokrzyskiego. sejmik.kielce.pl. [dostęp 2014-12-08]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-11-01)].
 62. Obwieszczenie komisarza wyborczego w Kielcach z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego. s. 138–139.
 63. Radni sejmiku świętokrzyskiego V kadencji. sejmik.kielce.pl. [dostęp 2014-12-08]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-12-08)].
 64. Wybory samorządowe 2018, wybory2018.pkw.gov.pl [dostęp 2020-10-23].
 65. Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy (Dz.U. z 2011 r. nr 94, poz. 550).
 66. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1277).

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Świętokrzyskie Voivodeship location map.svg
Autor: SANtosito, Licencja: CC BY-SA 4.0
Location map of Świętokrzyskie Voivodeship. Geographic limits of the map:
 • N: 51.4 N
 • S: 50.1N
 • W: 19.6 E
 • E: 22 E
POL województwo podkarpackie flag.svg
Flaga województwa podkarpackiego
WIKI BZ Marconi.jpg
Autor:


To zdjęcie wykonał użytkownik Wikipedii i Wikimedia Commons Jarosław Kruk (Jrkruk).
Jeśli chcesz wykorzystać to zdjęcie, proszę o jego podpisanie w następujący sposób:
autor: Jarosław Roland Kruk / Wikipedia, licencja: CC-BY-SA-3.0
W przypadku zamieszczenia zdjęcia na stronie internetowej, poproszę o przesłanie informacji mailowej z adresem tej strony. W przypadku zamieszczenia zdjęcia w publikacji drukowanej, poproszę o przesłanie egzemplarza na mój adres, który podam mailowo.
Kontakt ze mną: jaroslaw.kruk@o2.pl
Zapraszam do obejrzenia mojej galerii zdjęć.

More information about pictures pl en +/−

Translations of this template pl en +/−

, Licencja: CC BY-SA 3.0
Sanatorium "Marconi", Busko-Zdrój, 14 kwietnia 2007
Czarna Nida EN57.JPG
Autor: Jan Pešula, Licencja: CC0
Electric unit EN57-005rb crossing a bridge over the Czarna Nida river on a railway from Sitkówka-Nowiny to Busko Zdrój in Poland. The train was organized for railfans - there are no regular passenger trains on this route.
Skarzysko kamienna milica.jpg
Skarżysko-Kamienna – osiedle Milica
Lotnisko Kielce-Masłów 2011.jpg
Autor: Nonander, Licencja: CC BY-SA 4.0
Aerodrome Kielce-Masłów
POL gmina Iwaniska COA.jpg
Herb gminy Iwaniska • Coat of arms of gmina Iwaniska
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.JPG
Autor: Błażej H, Licencja: CC BY-SA 3.0
Rektorat i Instytut Historii UJK w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5.
Wschodnia.jpg
Autor: Autor nie został podany w rozpoznawalny automatycznie sposób. Założono, że to Manux~commonswiki (w oparciu o szablon praw autorskich)., Licencja: CC BY-SA 2.5
Rzeka Wschodnia, okolice miejscowości Tuczępy
EN96-001.JPG
Autor: Jjajjo, Licencja: CC BY-SA 3.0
PESA 34WE at Częstochowa Osobowa station
POL Jędrzejów COA.svg
Herb miasta i gminy Jędrzejów
Politechnika swietokrzyska biblioteka.jpg
Autor: Grzegorz Pietrzak (user VindicatoR), Licencja: CC BY 2.5
Politechnika Świętokrzyska, na 1. planie Biblioteka Główna
POL Bodzentyn COA.svg
Herb miasta Bodzentyn
POL gmina Piekoszów COA.gif
Herb gminy Piekoszów
POL powiat skarżyski COA.svg
Autor: Autor nie został podany w rozpoznawalny automatycznie sposób. Założono, że to WarX (w oparciu o szablon praw autorskich)., Licencja: CC BY-SA 2.5

Author

 • real name: Artur Jan Fijałkowski
 • pl.wiki: WarX
 • commons: WarX
 • mail: [1]
 • jabber: WarX@jabber.org
 • irc: [2]
POL Nowa Słupia COA.svg
Herb miasta i gminy Nowa Słupia
Urząd wojewódzki Kielce 01 ssj 20060513.jpg
Autor: Paweł Cieśla Staszek_Szybki_Jest, Licencja: CC BY-SA 4.0
Voivodship Office (Kielce, Poland)
POL gmina Opatowiec COA.svg
Herb gminy Opatowiec
Swietokrzyskie mapa fizyczna.png
(c) Aotearoa at pl.wikipedia, CC-BY-SA-3.0
Mapa wód i ukształtowania powierzchni województwa świętokrzyskiego. Autor: Aotearoa
Współrzędne graniczne mapy:
 • N: 51.3425° N
 • S: 50.1858° N
 • W: 19.7044° E
 • E: 21.8693° E

Legenda

Polish hypsometrical scale.svg
Piramida wieku Swietokrzyskie.png
Autor: Polskawliczbach, Licencja: CC BY-SA 2.5 pl
Piramida wieku mieszkańców W. świętokrzyskiego, 2014
PL Kielce Seminaryjna 12a sąd5.jpg
Autor: Nutaj, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Sąd Wojewódzki przy ul. Seminaryjnej 12a w Kielcach
Elektrownia Polaniec 20080612.jpg
Autor: Petr Štefek, Licencja: CC BY 3.0
Elektrownia Połaniec, Polska
POL powiat pińczowski COA.svg
herb powiatu pińczowskiego
POL location map.svg
Autor: Hiuppo, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Location map of Poland
Poland Psary - sat comm station.jpg
Autor: Autor nie został podany w rozpoznawalny automatycznie sposób. Założono, że to Merlin (w oparciu o szablon praw autorskich)., Licencja: CC-BY-SA-3.0

Poland, Psary - ground station for satellite communication.

Photo taken by me.
Karsy cementownia 20060616 1551.jpg
Autor: Jakub Hałun, Licencja: CC BY-SA 3.0
Cementownia Ożarów w Karsach
POL Sędziszów COA.svg
Autor: unknown, Licencja: CC-BY-SA-3.0
SKna49.png
Autor: Tomasz Majtyka, Licencja: CC BY-SA 4.0
Województwo świętokrzyskie (od 1999) jako powstałe z województw podziału administracyjnego Polski z lat 1975-1998
20130702 Sandomierz ratusz 0842.jpg
Autor: Jakub Hałun, Licencja: CC BY-SA 3.0
Ratusz w Sandomierzu
Swietokrzyskie in Poland (+rivers).svg
Autor: TUBSEmail Silk.svg Gallery, Licencja: CC BY-SA 3.0
Location of voivodeship xy (see filename) in Poland.
Sędziszów Sefako.JPG
Autor: Michaelus, Licencja: CC BY 3.0
Sędziszów - fabryka kotłów "Sefako"
Dworzec PKS Kościół Kielce.jpg
Autor: AnalogIgor, Licencja: CC BY-SA 4.0
Widok na Kielce z ulicy Żelaznej
POL gmina Radoszyce COA.svg
Herb miasta i gminy Radoszyce od 2013
Bukowa góra 01 Staszek 20051023.jpg
Autor: Paweł Cieśla Staszek_Szybki_Jest, Licencja: CC BY-SA 4.0
Skały piaskowca na szczycie Bukowej Góry w Górach Świętokrzyskich
Świętokrzyskie Voivodeship administrative map.svg
Autor: SANtosito, Licencja: CC BY-SA 4.0
Mapa administracyjna województwa świętokrzyskiego
Siedziba kolporter s.a..JPG
Autor: Chwascik22, Licencja: CC BY-SA 3.0
Siedziba kolporter s.a.
Ostrowiec kosciol 20071008 0908.jpg
Autor: Jakub Hałun, Licencja: CC BY-SA 3.0
Kościół św. Michała w Ostrowcu Świętokrzyskim
POL powiat sandomierski COA.svg
Autor: Autor nie został podany w rozpoznawalny automatycznie sposób. Założono, że to WarX (w oparciu o szablon praw autorskich)., Licencja: CC BY-SA 2.5

Author

 • real name: Artur Jan Fijałkowski
 • pl.wiki: WarX
 • commons: WarX
 • mail: [1]
 • jabber: WarX@jabber.org
 • irc: [2]
Ostrowiec Opatowska Street.jpg
Autor: Krugerr, Licencja: CC BY-SA 4.0
Ulica Opatowska w Ostrowcu Świętokrzyskim (fragment trasy europejskiej E371). W tle wieżowce na osiedlu Rosochy.
POL powiat ostrowiecki COA.svg
Autor: Autor nie został podany w rozpoznawalny automatycznie sposób. Założono, że to WarX (w oparciu o szablon praw autorskich)., Licencja: CC BY-SA 2.5

Author

 • real name: Artur Jan Fijałkowski
 • pl.wiki: WarX
 • commons: WarX
 • mail: [1]
 • jabber: WarX@jabber.org
 • irc: [2]
POL Bodzechów, Lisiny Bodzechowskie.jpg
Autor: Marek Pietrzak, Licencja: CC BY-SA 3.0
Rezerwat przyrody Lisiny Bodzechowskie nieopodal Bodzechowa, Polska, 2007 r.
Ostrowiec WSBiP 20071008 1038.jpg
Autor: Jakub Hałun, Licencja: CC BY-SA 3.0
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
POL gmina Wiślica COA.svg
Herb gminy Wiślica
POL Pierzchnica COA.svg
Herb gminy Pierzchnica
POL powiat Busko COA.svg
Powiat Busko coat of arms
POL powiat konecki CoA.svg
Autor:
 • real name: Artur Jan Fijałkowski
 • pl.wiki: WarX
 • commons: WarX
 • mail: [1]
 • jabber: WarX@jabber.org
 • irc: [2]
, Licencja: CC BY-SA 2.5
Herb Powiat konecki
Ulica Kościelna, widok na kościół Św. Trójcy.JPG
Autor: Omron, Licencja: CC BY-SA 3.0
Ulica Kościelna, widok na kościół Św. Trójcy
POL Pińczów COA.svg
Autor: Autor nie został podany w rozpoznawalny automatycznie sposób. Założono, że to WarX (w oparciu o szablon praw autorskich)., Licencja: CC BY-SA 2.5

Author

 • real name: Artur Jan Fijałkowski
 • pl.wiki: WarX
 • commons: WarX
 • mail: [1]
 • jabber: WarX@jabber.org
 • irc: [2]
POL Busko-Zdrój COA.svg
Autor: unknown, Licencja: CC-BY-SA-3.0