Wojna koreańska

Wojna koreańska
zimna wojna
Ilustracja
Zgodnie z ruchem wskazówek zegara od góry: kolumna piechoty i czołg M26 Pershing amerykańskiej 1 Dywizji Marines przebija się przez chińskie linie pod jeziorem Chosin, lądowanie sił ONZ pod Inczon, koreańscy uchodźcy przed czołgiem M46 Patton, por. Baldomero Lopez z U.S. Marines lądujący pod Inczon na czele swojego oddziału, myśliwiec F-86 Sabre
Czas

25 czerwca 195027 lipca 1953

Miejsce

Półwysep Koreański

Terytorium

Korea

Przyczyna

zbrojna agresja Korei Północnej na Koreę Południową, ekspansja komunizmu

Wynik

zawieszenie broni, utworzenie strefy demarkacyjnej pomiędzy Koreą Północną a Południową

Strony konfliktu
 Korea Północna
 Chiny
 ZSRR
 Korea Południowa
Siły ONZ:
 Stany Zjednoczone
 Wielka Brytania
 Kanada
 Australia
 Filipiny
 Turcja
 Holandia
 Francja
 Grecja
 Nowa Zelandia
 Tajlandia
 Etiopia
 Kolumbia
 Belgia
 Związek Południowej Afryki
 Luksemburg
Dowódcy
Korea Północna Kim Ir Sen
Korea Północna Ch’oe Yong Gŏn
Korea Północna Kim Ch'aek
Korea Północna Ri Kwŏn Mu
Korea Północna Kang Gŏn
Peng Dehuai
Deng Hua
Korea Południowa Li Syng Man
Korea Południowa Chung Il-kwon
Korea Południowa Paik Sun-yup
Stany Zjednoczone Douglas MacArthur
Stany Zjednoczone Matthew Ridgway
Stany Zjednoczone Mark Wayne Clark
Stany Zjednoczone Harry Truman
Stany Zjednoczone Dwight Eisenhower
Siły
Korea Północna minimum 415 tys. w chwili rozpoczęcia wojny[1]
780 tys. (1951)
26 tys.
Łącznie:
minimum 1 066 000 – w chwili największego zmasowania
Korea Południowa 150 tys. w chwili wybuchu wojny[1] do 594 tys. łącznie w całym okresie trwania wojny
Stany Zjednoczone 440 tys.[2]
Wielka Brytania 63 tys.[3]
Kanada 26 791[4]
Australia 17 tys.
Filipiny 7430[5]
Turcja 5455[6]
Holandia 3972
3421[7]
2163[8]
Nowa Zelandia 1389
Tajlandia 1294
1271
Kolumbia 1068
Belgia 900
Związek Południowej Afryki 826
Luksemburg 44
Łącznie:
941 356–1 139 518 żołnierzy – w całym okresie wojny
Straty
ok. 450 tys. zabitych
ok. 700 tys. rannych
454 515 zabitych i zmarłych z ran[9]
brak współrzędnych

Wojna koreańska (kor. 한국전쟁; 조선전쟁) – wojna tocząca się w latach 1950–1953 na terytorium Półwyspu Koreańskiego między komunistycznymi siłami KRLD (północnokoreańskimi) i wspierającymi je wojskami ChRL, a siłami ONZ (głównie amerykańskimi) wspierającymi wojska Republiki Korei (południowokoreańskie).

Sytuacja polityczna

Wojna koreańska – na czerwono zaznaczone są tereny opanowane przez siły Korei Północnej, Chin i komunistów, na zielono – Korei Południowej, USA i ONZ
Prezydent Korei Południowej Rhee Syng- man

Korea w czasach nowożytnych była królestwem podporządkowanym Cesarstwu Chińskiemu. Pod koniec XIX w. w związku z restauracją Meiji w Japonii, skrajnym osłabieniem Cesarstwa Chińskiego po wojnach opiumowych i powstaniu bokserów stała się terenem rywalizacji carskiej Rosji i zmodernizowanej Japonii. W roku 1897, na żądanie Japonii, Korea ogłosiła się cesarstwem, co było deklaracją suwerenności wobec Chin. Kwestia wpływów rosyjskich w Korei (koncesje dla rosyjskich przedsiębiorców na rzece Yalu) była głównym powodem wybuchu w 1904 roku wojny Rosji z Japonią, która zakończyła się klęską Rosji i traktatem z Portsmouth (1905). W konsekwencji cała Korea była okupowana przez Japończyków, a w roku 1910 została anektowana przez Japonię. W Cesarstwie Rosyjskim porażka stała się jedną z przyczyn wybuchu w 1905 roku rewolucji.

W roku 1943 na konferencji kairskiej Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt i Czang Kaj-szek ustalili, że po zakończeniu II wojny światowej Korea będzie niepodległym państwem. Na konferencji jałtańskiej Józef Stalin zadeklarował przystąpienie ZSRR do wojny Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii z Japonią w ciągu trzech miesięcy od zakończenia wojny z Niemcami. W konsekwencji Armia Czerwona łamiąc pakt o nieagresji między Japonią a ZSRR (z kwietnia 1941 roku), uderzyła na japońską Armię Kwantuńską w Mandżukuo 8 sierpnia 1945 roku – dwa dni po wybuchu bomby atomowej nad Hiroszimą, zajmując w wyniku operacji kwantuńskiej całą Mandżurię i północną część Korei (24 sierpnia 1945 roku dotarła do 38 równoleżnika).

Podział Korei

Japonia ogłosiła kapitulację 15 sierpnia 1945 roku, formalny akt kapitulacji został podpisany ostatecznie 2 września na pokładzie pancernika USS „Missouri” w Zatoce Tokijskiej. Amerykanie po naleganiach ostatniego japońskiego gubernatora Korei, Nobuyukiego Abego, skierowali swoje wojska do Korei 8 września 1945 roku i przejęli od Nobuyuki władzę w południowej części Korei. Kwestia Korei była w roku 1945 (podobnie jak kwestia Wietnamu) traktowana przez administrację amerykańską marginalnie wobec zasadniczych celów wojny. W grudniu 1945 roku po konferencji moskiewskiej Stany Zjednoczone i ZSRR utworzyły komisję mającą na celu stworzenie w drodze powszechnych wyborów jednego rządu ogólnokoreańskiego. Sowieci w swojej strefie okupacyjnej prześladowali partie prawicowe i narodowe, a Amerykanie w swojej strefie siły komunistyczne, co spowodowało, że wybory odbyły się w każdej ze stref osobno. W sierpniu 1948 roku proklamowano w Seulu utworzenie Republiki Korei z prezydentem Li Syng Manem na czele, na co odpowiedzią było utworzenie we wrześniu 1948 roku Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej na północy, gdzie premierem rządu został Kim Ir Sen. Rozbieżne interesy mocarstw doprowadziły do trwałego, tragicznego podziału Korei. Od północy Korea Północna graniczyła z ZSRR (20 km granicy) i Chinami rozdartymi wojną domową. Dopiero po ostatecznej klęsce Czang Kaj-szeka i jego ucieczce na Tajwan głównodowodzący Chińską Armią Ludowo-Wyzwoleńczą Mao Zedong proklamował 1 października 1949 roku w Pekinie Chińską Republikę Ludową[a]. W oczywisty sposób wzmocniło to pozycję i aspiracje komunistów koreańskich. Później zaś bezpośrednie zaangażowanie militarne komunistycznych Chin w wojnę w Korei rozstrzygnęło o remisowym rezultacie konfliktu.

Kim Ir Sen, przywódca KRLD, od chwili utworzenia państwa północnokoreańskiego snuł plany „wyzwolenia” południowej części półwyspu, apelując o pomoc do Stalina, ten jednak odmawiał, obawiając się otwartego konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi. ZSRR nie miał jeszcze w swym arsenale broni jądrowej, nie mógł też liczyć na żadne poparcie ze strony Chin, w których nadal trwała wojna domowa. Dlatego przezornie i zgodnie z rezolucjami Zgromadzenia Ogólnego ONZ nakazującą wycofanie obcych wojsk z Korei[10] do końca grudnia 1948 roku wycofał swe wojska z KRLD (wojska amerykańskie Republikę Korei opuściły dopiero w czerwcu 1949 roku). Podobne plany miał Li Syng Man, tym bardziej że ONZ, zdominowana przez państwa niepodporządkowane ZSRR, uznawała jego rząd za jedyne legalne przedstawicielstwo narodu koreańskiego. Zarówno Kim Ir Sen jak i Li Syng Man oraz oba państwa koreańskie czyniły przygotowania polityczne i militarne do wypełnienia swej „misji dziejowej”. Powodowało to stałe incydenty na granicy, które w sierpniu 1949 roku przybrały formę „małej wojny na 38 równoleżniku”.

Armia południowokoreańska po wycofaniu wojsk amerykańskich w czerwcu 1949 roku miała charakter sił policyjnych. W 1948 roku na wyspie Czedżu wybuchło zbrojne powstanie komunistyczne, stłumione brutalnie przez siły rządowe. Uzyskanie w 1949 roku przez ZSRR broni jądrowej i proklamowanie 1 października 1949 roku ChRL przez Mao, kończące wojnę domową w Chinach, stworzyło warunki do „zjednoczenia Korei” drogą agresji zbrojnej przez Kim Ir Sena. Uzyskanie zapewnień o pomocy materialnej z ZSRR i ewentualnego wsparcia Mao otwierało drogę do wojny. Nieroztropna wypowiedź Deana Achesona z 12 stycznia 1950 roku pomijająca Koreę Południową w systemie obrony globalnej Stanów Zjednoczonych stała się zapalnikiem do wybuchu. KRLD zgromadziła na granicy z Republiką Korei siły wystarczające do opanowania całego Półwyspu Koreańskiego, przekonana, że aneksja Korei Południowej nie spotka się z reakcją militarną Stanów Zjednoczonych, przeżywających szok po upadku rządu Czang Kaj-szeka w Chinach.

Przebieg wojny

Mapa konturowa Korei Północnej, w centrum znajduje się punkt z opisem „Changjin”, natomiast po lewej nieco na dole znajduje się punkt z opisem „Ch'ongch'on”
Geographylogo.svg
Główne bitwy (Północna część Półwyspu)
Mapa konturowa Korei Południowej
Geographylogo.svg
Główne bitwy (Południowa część Półwyspu)

25 czerwca 1950 roku wojska Korei Północnej (liczące 415 tys. żołnierzy wspartych 150 czołgami i 150 samolotami różnego typu[1]) zaatakowały terytorium Korei Południowej, przekraczając 38 równoleżnik i zdobywając wkrótce Seul. Armia południowokoreańska licząca 150 tys. ludzi, 40 czołgów i 14 samolotów[1] nie miała szans samodzielnie oprzeć się inwazji. W odpowiedzi na agresję Rada Bezpieczeństwa ONZ uchwaliła 27 czerwca na podstawie art. 42 Karty ONZ wysłanie do Korei sił międzynarodowych[11]. ZSRR oficjalnie zbojkotował obrady[b], co umożliwiło przegłosowanie wniosku wobec niewykorzystania przysługującego ZSRR w Radzie Bezpieczeństwa ONZ prawa weta. Przerzucona z prefektury Yamaguchi (Japonia) amerykańska 24. Dywizja Piechoty została zniszczona w 12-dniowej bitwie pod Daejeonem, a jej dowódca gen. William Dean trafił do niewoli. Pierwotnie planował wycofanie dywizji na południe, ale otrzymał rozkaz obrony miasta o kilka dni dłużej. Wskutek przewagi nieprzyjaciela dywizja została rozbita, a gen. Dean samodzielnie przedzierał się na południe[c].

26 czerwca przewodniczący Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych Tom Connally na pytanie prezydenta USA Trumana, czy prosić Kongres o wypowiedzenie wojny,[12] odpowiedział: Jeśli włamywacz włamie się do twojego domu, możesz go zastrzelić bez pójścia na posterunek policji i uzyskania pozwolenia (“If a burglar breaks into your house, you can shoot him without going down to the police station and getting permission”)[13]. Truman uznał, że uchwała Rady Bezpieczeństwa daje wystarczającą podstawę do wysłania wojsk[14][15]. 19 lipca prezydent powiadomił Kongres o podjętych krokach, żądając zwiększenia wydatków na siły zbrojne i pomoc dla państw zagrożonych przez działania komunistów[16].

Odzyskanie Seulu przez wojska ONZ we wrześniu 1950 roku
Żołnierz amerykański, jeniec wojenny, zabity przez koreańskich lub chińskich komunistów strzałem w tył głowy (metoda katyńska)
Szczegółowy przebieg działań wojennych

Początkowe niepowodzenia wojsk amerykańskich związane były z tym, że oddziały amerykańskie w Japonii pełniły służbę okupacyjną i nie były ani odpowiednio uzbrojone, ani wyszkolone do prowadzenia normalnych działań wojennych. Wojska amerykańskie stacjonujące w Japonii miały poważne braki etatowe w ludziach; dywizje piechoty miały tylko po kompanii lekkich czołgów zamiast batalionu pancernego i kompanii czołgów w każdym pułku (mosty w Japonii nie pozwalały na przejazd innych czołgów poza lekkimi); nie posiadały także nowoczesnej broni przeciwpancernej (dział bezodrzutowych i granatników przeciwpancernych 89 mm), a tylko granatniki 60 mm z II wojny światowej („bazooki”), na dodatek z amunicją sprzed co najmniej 5 lat, która często zawodziła; ponadto w Japonii nie prowadzono szkolenia bojowego, a tylko normalną służbę okupacyjną. W późniejszym okresie stan liczebny, jakość uzbrojenia i wyszkolenia wojsk amerykańskich w Korei znacząco się poprawiły. Do 5 września 1950 wojska KRLD opanowały prawie cały półwysep (95% terytorium Korei Południowej), zamykając wojska amerykańskie i południowokoreańskie w tzw. „worku pusańskim” – w tym momencie ofensywa północnokoreańska została powstrzymana. KRLD i ZSRR za pośrednictwem Indii (Jawaharlal Nehru) zaproponowały rokowania pokojowe, odrzucone przez Stany Zjednoczone (ONZ). W międzyczasie KRLD przeprowadziła na południu reformę rolną i nacjonalizację przemysłu oraz nabór do swojej armii. W ramach sił ONZ, 14 państw skierowało do Korei swoje kontyngenty wojskowe, które czasowo rozlokowano w Japonii. 95% tych sił stanowiły wojska amerykańskie. Głównodowodzącym wojsk ONZ został gen. Douglas MacArthur, który ze swoim sztabem opracował plan inwazji na Koreę Północną.

Interwencja ONZ

Udany desant amerykański (ONZ) 15 września 1950 roku gen. Douglasa MacArthura pod miastem Inczon oraz jednoczesne kontruderzenie z miasta Pusan doprowadziły do odzyskania zajętych przez wojska Północy terenów. Jednostki Koreańskiej Armii Ludowej odcięte na południu Korei próbowały przejść do działań partyzanckich, tworząc tzw. „drugi front”, ale próby te zostały szybko udaremnione, ponieważ ludność południowokoreańska już zniechęciła się do KRLD (z powodu postępowania jej wojsk i organów bezpieczeństwa). W październiku działania przeniosły się na północ od 38 równoleżnika, a 90% Korei Północnej do 25 października znalazło się pod okupacją amerykańską. ONZ (Stany Zjednoczone) zaproponowały zawieszenie broni i uznanie siłowego zjednoczenia Korei, ale 25 października 1950 Mao Zedong wprowadził na front kilkusettysięczną armię „Chińskich Ochotników Ludowych”. ChOL okrążyli X Korpus amerykański, który jednak zdołał się przebić i został ewakuowany z Hŭngnam („koreańska Dunkierka”). Pod naciskiem Chińczyków (i odtwarzającej się armii KRLD) oddziały ONZ cofały się, tracąc w styczniu 1951 roku Seul. Chiny bezskutecznie prosiły o wsparcie ZSRR, Stalin zgodził się jedynie na wysłanie Chińczykom sprzętu wojskowego, z czym jednak zwlekał. Polityka ta spowodowana była chęcią utrzymania ZSRR w „neutralności” a tym samym zrzuceniem kosztów prowadzenia wojny na Chiny[17]. Rządy KRLD i Chin otrzymały różnorakie wsparcie ze strony Indii i niektórych państw bloku wschodniego[18].

Rezolucją nr 498 Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 1 lutego w 1951 r.[19] uznało ChRL za agresora i ponowiło wezwanie do wszystkich państw i władz do dalszego udzielania wszelkiej pomocy działaniom ONZ w Korei.

Nowy dowódca wojsk lądowych gen. Matthew Ridgway powstrzymał ofensywę i w lutym odzyskał Seul, a następnie ruszył na północ, częściowo przekroczył 38 równoleżnik i ustabilizował front na zdatnej do obrony linii „Kansas-Wyoming”, która do dzisiaj stanowi granicę pomiędzy obydwoma państwami koreańskimi. W czasie tych walk MacArthur ogłosił, że Amerykanie użyją broni atomowej, co spotkało się z protestem ich sojuszników z NATO, obawiających się atomowego odwetu ZSRR na Wielkiej Brytanii, i ostatecznie doprowadziło do konfliktu z prezydentem Trumanem. MacArthur proponował ponadto przenieść wojnę na teren Chin poprzez bombardowanie lotnisk armii chińskiej i jednoczesne wprowadzenie do walki na pierwszej linii oddziałów Tajwanu (Kuomintangu). Ta propozycja MacArthura była bezpośrednim powodem jego zdymisjonowania przez prezydenta Trumana. Zastąpił go gen. Matthew Ridgway (opuszczone przezeń stanowisko zajął gen. James van Fleet, a następnie gen. James Taylor).

W okresie od kwietnia do maja 1951 roku wojska chińskie i północnokoreańskie przeprowadziły wielką ofensywę, która załamała się i czerwcowa kontrofensywa ONZ z powrotem przywróciła front na linii Kansas-Wyoming. Od tej pory działania wojenne przyjęły postać wojny pozycyjnej przeplatanej walkami niewielkich oddziałów. W lipcu 1951 roku rozpoczęła się pierwsza tura rokowań pokojowych, podczas której nie osiągnięto porozumienia z powodu dwóch konfliktów – po pierwsze w sprawie granicy (Chiny i KRLD chciały linii 38 równoleżnika, a ONZ linii Kansas-Wyoming), a po drugie w sprawie jeńców (spora część jeńców z Chin i Korei Północnej nie chciała wracać do tych państw, które tutaj żądały przymusowego odesłania ich wszystkich). W 1952 roku generał Ridgway został zastąpiony przez generała Marka Clarka – przyczyną było to, że Głównodowodzący Wojsk NATO gen. Dwight Eisenhower wystartował w wyborach prezydenckich i zrezygnował ze stanowiska, a gen. Ridgway go zastąpił. Pomimo liczebnej przewagi lotnictwa chińsko-północnokoreańskiego, wzmocnionego „ochotnikami” z ZSRR, lotnictwo amerykańskie (i innych państw ONZ – za najlepszych uchodzili piloci z RAF) odnosiło sukcesy. Międzynarodowy Czerwony Krzyż zorganizował kilkadziesiąt szpitali polowych w KRLD ze względu na ogrom ofiar wśród ludności cywilnej (jednym z takich szpitali kierował prof. Jan Oszacki z Krakowa). W 1954 wysokimi odznaczeniami Polski Ludowej zostali odznaczeni pracownicy Szpitala Polskiego Czerwonego Krzyża w KRLD[20][21].

Zakończenie walk

Opinia publiczna w krajach uczestniczących w operacji ONZ była mocno podzielona, szczególnie w Wielkiej Brytanii gdzie liczne grono ludzi sprzeciwiało się uczestnictwu w wojnie. Wiele osób obawiało się eskalacji wojny a nawet wybuchu wojny nuklearnej. Silna opozycja względem wojny była przyczyną często napiętych relacji brytyjsko-amerykańskich. Z tych powodów brytyjscy politycy szukali sposobu na jak najszybsze zakończenie konfliktu, prędkie wycofanie wszystkich obcych sił ONZ i zjednoczenie Korei pod auspicjami tej organizacji[22]. Ostatecznie wybór Eisenhowera i zmęczenie społeczeństwa amerykańskiego wojną (jednorazowo w Korei przebywało 500 tys. żołnierzy amerykańskich, zmieniani byli co 6 miesięcy, w sumie przewinęło się przez front 2,5 mln Amerykanów), a z drugiej strony śmierć Stalina i walka o schedę po nim oraz brak znaczących efektów działań militarnych po obu stronach zmusiły wreszcie obie strony konfliktu 27 lipca 1953 roku w Panmundżomie do podpisania rozejmu i ustanowienia strefy demarkacyjnej (po 2 km na północ i południe, zatem szerokość tej strefy wynosi 4 km) dzielącej półwysep na dotychczasowej linii frontu (linii Kansas-Wyoming; w sprawie jeńców swoje stanowisko także przeforsowała strona ONZ – w rezultacie część jeńców północnokoreańskich osiedliła się w Korei Południowej, a jeńców chińskich na Tajwanie). Rozejm został podpisany przez przedstawicieli Korei Północnej (w osobie Kim Ir Sena jako zwierzchnika armii Korei Północnej), Chin Ludowych (przedstawiciel: Peng Dehuai – dowódca Ochotników Ludowych) oraz ONZ-tu, reprezentowanego przez głównodowodzącego wojsk Narodów Zjednoczonych, amerykańskiego generała Marka W. Clarka[23]. Nieobecność i brak podpisu przedstawiciela Republiki Korei (czyli Korei Południowej) stanowił przez długie lata pretekst dla KRLD do odmowy rozpoczęcia rozmów pokojowych z Południem, które dla Koreańczyków z Północy nie było stroną konfliktu[23]. Nad przestrzeganiem rozejmu czuwali inspektorzy sił rozjemczych (Komisja Nadzorcza Państw Neutralnych) rozmieszczeni po obu stronach tej linii, na północy Polacy oraz Czesi i Słowacy, a na południu Szwajcarzy i Szwedzi. Ci ostatni po szykanach amerykańskich w 1956 roku zwinęli swoje posterunki. W przypadku Czechosłowacji (potem Czech) i Polski po zmianach politycznych w 1989 roku władze KRLD zaczęły także szykanować ich przedstawicieli tak, że ci w końcu wyjechali.

Konsekwencje wojny

Załoga czołgu M24
Koreańscy cywile
Amerykańscy i południowokoreańscy weterani na spotkaniu w 2009 roku

Wojna koreańska utrwaliła podział polityczny półwyspu koreańskiego. Straty poniesione przez strony konfliktu i ludność cywilną są trudne do oceny ze względu na zróżnicowanie szacunków i brak swobodnego dostępu historyków do materiałów archiwalnych, szczególnie północnokoreańskich i chińskich. Aktualne szacunki historyków zakładają straty armii Republiki Korei (Korea Południowa) – 415 tys. żołnierzy zabitych i zmarłych w niewoli i 429 tys. rannych, Koreańskiej Armii Ludowej – 500–600 tys. zabitych i drugie tyle rannych, a ludności cywilnej – około miliona ludzi zabitych i rannych. Straty sił ONZ obejmowały: 33 629 zabitych i zaginionych oraz 107 tysięcy rannych żołnierzy amerykańskich, 1263 zabitych i 4817 rannych żołnierzy Wspólnoty Narodów oraz 1800 zabitych i 7 tys. rannych żołnierzy z pozostałych kontyngentów państw walczących pod flagą ONZ. Straty ChRL ocenia się na 400 tys. zabitych i zmarłych oraz 500 tys. rannych żołnierzy.

W trakcie wojny doszło do licznych zbrodni wojennych. Według prof. Kim Dong Choona, delegata Komisji Prawdy i Pojednania, co najmniej 100 000 ludzi zostało zamordowanych w związku z podejrzeniami o wspieranie komunizmu. Historycy twierdzą, że nawet 200 000 osób mogło ponieść śmierć z rąk południowokoreańskich armii i policji[24] . Południowokoreańskie organizacje cywilne utrzymują, że liczba zabitych mogła wynosić nawet 1 200 000 ofiar[25]. Przez dekady za masakry te niesłusznie obwiniani byli komuniści[26]. Z drugiej strony także oficerowie armii Korei Północnej a szczególnie oficerowie polityczni odpowiedzialni byli za liczne łamanie praw człowieka w tym liczne egzekucje urzędników, inteligencji czy przywódców religijnych podejrzanych o sympatyzowanie z rządem Południa[27].

Po zakończeniu działań wojennych następowała stopniowa odbudowa KRLD i Republiki Korei z gigantycznych zniszczeń wojennych. Ekonomiczne skutki wojny odczuwały także Stany Zjednoczone, dla których koszt operacji wojskowych na półwyspie wyniósł 17,2 mld dolarów, oraz Chiny, dla których koszty te oscylowały w granicach 10 mld dolarów. Stało się to powodem trudności gospodarczych w Chinach, szczególnie że po śmierci Stalina nowi przywódcy ZSRR nie zgodzili się na umorzenie długów za dostarczony sprzęt wojskowy, co pogłębiło narastający już z przyczyn ideologicznych konflikt między władzami ChRL i ZSRR. Sytuacja polityczno-gospodarcza KRLD była niezwykle skomplikowana. Chinom zawdzięczano ocalenie, ale Mao nie był w stanie wspierać gospodarczo Korei Północnej ze względu na własne kłopoty ekonomiczne. Ochotnicy chińscy byli wycofywani z Korei powoli etapami aż do 1958 roku. Sowieci na początku nie kwapili się też z pomocą materialną, gdyż nie wiedzieli, jaką orientację przyjmie Kim Ir Sen, prochińską czy proradziecką. W polityce wewnętrznej wojna stała się pretekstem dla Kim Ir Sena do likwidacji opozycji i militaryzacji kraju, wprowadzania w życie idei dżucze i kultu własnej osoby[28][29].

Na południu do rebelii z lat 60. władzę sprawował wspierany przez USA autorytarny Li Syng Man uważany za brutalnego i skorumpowanego dyktatora[30]. Jednocześnie dzięki pomocy gospodarczej państw Zachodu Korea Południowa zaczęła szybko się odbudowywać, stając się z czasem jednym z azjatyckich „tygrysów gospodarczych”. Do późnych lat 70. gospodarka Północy była jednak silniejsza od gospodarki Południa (gospodarcze kłopoty KRLD zaczęły się w latach 90. gdy Korea straciła cenne źródło umów handlowych jakim był ZSRR)[31].

Wojna koreańska miała też daleko idące konsekwencje w polityce światowej. Wytworzyła przede wszystkim powszechny strach przed wojną światową, w której bardzo prawdopodobne było użycie broni nuklearnej. Kryzys koreański doprowadził również do wzrostu zaangażowania amerykańskiego w Europie. Stany Zjednoczone potroiły wydatki na obronność i uściśliły współpracę z sojusznikami w ramach NATO. Stany Zjednoczone przyjęły rolę naczelnego dowódcy w bloku państw zachodnich, kreując model dwubiegunowości w stosunkach międzynarodowych.

Siły ONZ w Korei

Wojska lądowe zaangażowane w konflikt w Korei[32]:

Uwagi

 1. W ONZ do 1971 roku miejsce Chin (stały członek Rady Bezpieczeństwa) zajmowała reprezentacja Tajwanu (jako Republika Chińska).
 2. Z powodu nieprzyznania ChRL miejsca w ONZ, o czym powyżej.
 3. 25 sierpnia został wykryty przez 15 żołnierzy północnokoreańskich i po walce wręcz z nimi wzięty do niewoli. Zwolniony z niewoli został w 1953 roku.

Przypisy

 1. a b c d Roy E Appleman: South to the Naktong, North to the Yalu. 1998.
 2. Dupuy/Dupuy, s. 1366.
 3. On This Day 29 August 1950. BBC. [dostęp 2007-08-15].
 4. Veterans Affairs Canada – The Korean War. Veterans Affairs Canada. [dostęp 2007-08-15].
 5. Filipino Soldiers in the Korean War (video documentary). [dostęp 2008-03-24].
 6. Jack D Walker: A brief account of the Korean War. [dostęp 2007-08-15].
 7. French Participation in the Korean War. Embassy of France. [dostęp 2007-08-15]. [zarchiwizowane z tego adresu (2007-09-27)].
 8. Thomas, Abbott & Chappell (1986), s. 22-23.
 9. Dupuy/Dupuy, s. 1365.
 10. Rezolucja 112 z 14 listopada 1947 i Rezolucja 195 z 12 grudnia 1948.
 11. Uchwała Nr 82 z 25 czerwca 1950 potępiła napaść Korei Północnej i zażądała wycofania jej wojsk za 38 równoleżnik. Uchwała Nr 83 z 27 czerwca zaleciła, aby członkowie Narodów Zjednoczonych udzielili Republice Korei takiej pomocy, jaka może być konieczną, aby odeprzeć atak zbrojny i przywrócić pokój i bezpieczeństwo międzynarodowe w tym regionie. Uchwała Nr 84 z 7 lipca upoważniała USA do utworzenia naczelnego dowództwa sił zbrojnych ONZ w Korei mających walczyć pod flagą tej organizacji. Uchwała Nr 85 z 31 lipca wezwała do wspierania ofiar wojny.
 12. Konstytucja USA w art. 1.8.11 zalicza wypowiadanie wojny do uprawnień Kongresu.
 13. The Korean War gave the president the power to take us into battle
 14. Ustawa z 20 grudnia 1945 r. o udziale USA w ONZ upoważniała prezydenta do zawarcia z Radą Bezpieczeństwa umowy podlegającej zatwierdzeniu Kongresu określającej liczebność i rodzaje sił zbrojnych, udostępnionych Radzie na jej wezwanie w celu utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa zgodnie z art. 43 Karty ONZ. Zgodnie z art. 6 ustawy Prezydent nie będzie uważał, że wymaga upoważnienia Kongresu do udostępnienia Radzie Bezpieczeństwa na jej wezwanie w celu podjęcia działań na podstawie artykułu 42 wspomnianej Karty i zgodnie z taką specjalną umową lub umowami sił zbrojnych, udogodnień lub pomocy przewidzianej w tym dokumencie (United Nations Participation Act, December 20, 1945). Podczas obrad nad ustawą kilku senatorów wyraziło obawę, że umowa taka przeniesie na prezydenta bądź Radę Bezpieczeństwa prawo wypowiadania wojny. Przewidziana umowa nie została zawarta (The Commander in Chief and United Nations Charter Article 43: A Case of Irreconcilable Differences?, Rethinking War Powers: Congress, The President, and the United Nations).
 15. Amerykański politolog Edward Keynes w 1983 r. przedstawił twierdzenie (Edward Keyes' Undeclared War: Twilight Zone of Constitutional Power), że wypowiedzenie wojny było zbędne, gdyż na Pacyfiku II wojna światowa wciąż trwała (konferencja pokojowa w San Francisco miała miejsce dopiero 8 września 1951, układ pokojowy z Japonią obowiązywał od 28 kwietnia 1952). Jednak w wojnie tej kto inny był przeciwnikiem USA i ich sojuszników.
 16. Specjalne orędzie do Kongresu w sprawie położenia w Korei z 19 lipca 1950 r. (Special Message to the Congress Reporting on the Situation in Korea July 19, 1950), przemówienie radiowo-telewizyjne do obywateli amerykańskich w sprawie położenia w Korei z 19 lipca 1950 r. (Radio and Television Address to the American People on the Situation in Korea July 19, 1950). Zgodnie z wnioskiem Kongres 26 lipca znowelizował ustawę z 1949 o wzajemnej pomocy.
 17. Zimna wojna Mao. Chiny kontra Związek Sowiecki (tytuł oryg. Mao's cold war. China vs the Soviet Union), produced by Beach House Pictures for Discovery Networks Asia-Pacific.
 18. William Whitney Stueck, The Korean War: An International History, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1995, s. 196, ISBN 0-691-03767-1, OCLC 31710666.
 19. United Nations General Assembly Resolution 498, Resolution 498
 20. M.P. z 1954 r. nr 23, poz. 369.
 21. M.P. z 1954 r. nr 112, poz. 1596.
 22. The Korean war in history, James Cotton, Ian Neary, Manchester: Manchester University Press ND, 1989, s. 100, ISBN 0-7190-2984-8, OCLC 60067439.
 23. a b Joanna Rurarz, Historia Korei, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Dialog”, 2005, s. 365, ISBN 83-89899-28-0, OCLC 69284694.
 24. Korea bloodbath probe ends; US escapes much blame. San Diego Union Tribute, 10.07.2010. [dostęp 2012-04-08]. (ang.).
 25. „More than 600,000, less than 1,200,000!. The Hankyoreh Plus, 20.06.2011. [dostęp 2012-04-08]. (kor.).
 26. South Korea owns up to brutal past. The Sydney Morning Herald, 15.11.2008. [dostęp 2012-04-08]. (ang.).
 27. Rummel, Rudolph J. (1997). Statistics of Democide: Genocide and Murder Since 1900.
 28. Oberdorfer, Don, The Two Koreas: A Contemporary History, Basic Books, 2001, ISBN 0-465-05162-6, s.10–11
 29. No, Kum-Sok and J. Roger Osterholm, A MiG-15 to Freedom: Memoir of the Wartime North Korean Defector who First Delivered the Secret Fighter Jet to the Americans in 1953, McFarland, 1996, ISBN 0-7864-0210-5
 30. Hastings, Max (1988). The Korean War. New York: Simon & Schuster. s. 89–90. ISBN 0-671-66834-X.
 31. Prospects for trade with an integrated Korean marketAgricultural Outlook, April, 1992.
 32. Krzysztof Kubiak: Korea 50. Warszawa: wyd. Altair, 1994, s. 44. ISBN 83-86217-00-6.

Zobacz też

Bibliografia

 • R.Ernest Dupuy, Trevor N. Dupuy: The Harper Encyclopedia of Military History, HarperCollins Publisher, New York 1993, ISBN 0-06-270056-1.
 • Waldemar Jan Dziak, Kim Ir Sen., Warszawa 2001.
 • Waldemar Jan Dziak, Korea, pokój czy wojna., Warszawa 2003.
 • Max Hastings, The Korean War, New York: Wyd. Simon and Schuster, 1987, ISBN 0-671-52823-8, OCLC 16130754.
 • Henry Kissinger, Dyplomacja, Warszawa 1996, wyd. Philip Wilson, ISBN 83-85840-75-3
 • Robert Kłosowicz, Inczhon-Seul 1950., seria: „Historyczne bitwy”, Wydawnictwo „Bellona”, Warszawa 2005.
 • Lowe Peter, Wojna Koreańska.,Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1986.

Media użyte na tej stronie

Flag of the USSR (1936-1955).svg
this is the flag of the Soviet Union in 1936. It was later replaced by File:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg.
Flag of the United States (1912-1959).svg
US Flag with 48 stars. In use for 47 years from July 4, 1912, to July 3, 1959.
Flag of Canada (1921–1957).svg
The Canadian Red Ensign used between 1921 and 1957.

This image has compared for accuracy (mainly colors) using an image from World Statesmen. The only change is making the maple leaves green from red. This image has compared for accuracy (mainly colors) using an image from World Statesmen. The most recent version of this image has changed the harp into one with a female figure; see [http://flagspot.net/flags/ca-1921.html FOTW
Flag of Greece (1822-1978).svg
Flaga Grecji (1822-1970 i 1974-1978)
Flag of New Zealand.svg
Flag of New Zealand. Specification: http://www.mch.govt.nz/nzflag/description.html , quoting New Zealand Gazette, 27 June 1902.
Flag of Thailand.svg
The national flag of Kingdom of Thailand since September 2017; there are total of 3 colours:
 • Red represents the blood spilt to protect Thailand’s independence and often more simply described as representing the nation.
 • White represents the religion of Buddhism, the predominant religion of the nation
 • Blue represents the monarchy of the nation, which is recognised as the centre of Thai hearts.
Flag of South Africa (1928–1994).svg
Flag of South Africa, also known as the Oranje-Blanje-Blou, used from 31 maja 1928 until 27 kwietnia 1994
Flag of the United States.svg
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Battle icon active (rifles).svg
Autor: , Licencja: CC BY-SA 3.0
Abstract crossed rifles symbol on sunburst
HA-SC-98-06983-Crew of M24 along Naktong River front-Korean war-17 Aug 1950.JPEG
Crew of an M24 tank along the Naktong River front. On the ground is Pfc. Rudolph Dotts, Egg Harbor City, N.J. gunner (center); Pvt. Maynard Linaweaver, Lundsburg, Kansas, cannoneer; and on top is Pfc. Hugh Goodwin, Decature, Miss., tank commander. All are members of the 24th Reconnaissance, 24th Division. (Army, KOREAN WAR)
KoreanWar recover Seoul.jpg
U.S. Marines engaged in street fighting during the liberation of Seoul. Note M-1 rifles and Browning Automatic Rifles carried by the Marines, dead Koreans in the street, and M-4 "Sherman" tanks in the distance.
US Army 52474 U.S. Soldiers, Korean War veterans honor fallen comrades.jpg
U.S. Forces Korea Commander Gen. Walter L. Sharp (second from the left) joins with American Soldiers and Korean War veterans to honor fallen comrades from Korean War at a wreath laying ceremony in Washington, D.C., Oct. 5.
Americanexecuted1950korea.jpg
One of four Americans of the 21st Infantry Regiment found between the forward observation post and the front line. The men were probably captured the night of July 9th, and shot thru the head with their hands tied behind their backs.
Korean War Korean civilians-ca1951.jpg
With her brother on her back a war weary Korean girl tiredly trudges by a stalled M-46 tank, at Haengju, Korea. NWDNS-80-G-429691. War and Conflict #1485.
South Korea physical map.svg
Autor: Urutseg, Licencja: CC0
Map of South Korea, parameters equivalent to File:South Korea location map.svg
Flag of the Philippines (1919–1936).svg
Flag of the Philippines (1919–1936)
Korean War Montage 2.png
Montage of images from the Korean War. Clockwise from top: U.S. Marines retreating during the Battle of the Chosin Resevoir, U.N. landing at Incheon, Korean refugees in front of an American M46 Patton tank, U.S. Marines, led by First Lieutenant Baldomero Lopez, landing at Incheon, and an American F-86 Sabre fighter jet.
Korean war 1950-1953.gif
Autor: Leomonaci98, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Map of Korean war from May 1950 to July 1951, showing:
 •  
  Chinese and communist forces (Soviet Union) (light red)
 •  
  North Korean forces (red)
 •  
  South Korean, US and United Nations forces (green).
Battle of Inchon.png
LSTs unloading at Inchon, 15 September 1950. American forces land in Inchon harbor one day after Battle of Inchon began.
North Korea physical map2.svg
Autor: User:Urutseg, Licencja: CC0
Stretched version of North Korea physical map.svg in order to be compatible with File:North Korea location map.svg