Wolt

wolt [V]
UkładSI
Wymiar
Jednostkapotencjału elektrycznego, napięcia elektrycznego, siły elektromotorycznej[1]
Typowe symbole wielkościV, φ; U, V; ε, SEM
w jednostkach SI
Źródło nazwyAlessandro Volta

Wolt (V) – jednostka potencjału elektrycznego, napięcia elektrycznego i siły elektromotorycznej, używana w układach jednostek miar SI[2], MKS i MKSA.

Definicja

1 wolt (1 V) jest różnicą potencjałów elektrycznych pomiędzy dwoma punktami przewodu liniowego, w którym płynie niezmieniający się prąd o natężeniu jednego ampera (1 A), zaś moc pobierana pomiędzy tymi punktami jest równa jednemu watowi (1 W)[3], czyli[4]:

Nazwa wolt pochodzi od nazwiska włoskiego badacza zjawisk elektrycznych Alessandra Volty.

Przedrostki SI

Wielokrotności i podwielokrotności jednostki (wyróżniono najczęściej używane)[5]:

WielokrotnościPodwielokrotności
mnożniknazwasymbolmnożniknazwasymbol
100woltV
101dekawoltdaV10−1decywoltdV
102hektowolthV10−2centywoltcV
103kilowoltkV10−3miliwoltmV
106megawoltMV10−6mikrowoltµV
109gigawoltGV10−9nanowoltnV
1012terawoltTV10−12pikowoltpV
1015petawoltPV10−15femtowoltfV
1018eksawoltEV10−18attowoltaV
1021zettawoltZV10−21zeptowoltzV
1024jottawoltYV10−24joktowoltyV

Zobacz też

Przypisy

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie legalnych jednostek miar (Dz.U. z 2020 r. poz. 1024).
  2. wolt, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2021-10-15].
  3. Podstawy Elektrotechniki. W: Praca zbiorowa pod kierunkiem prof. dr. inż. Bolesława Konarskiego: Poradnik inżyniera elektryka. Wyd. II. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1968, s. 232.
  4. Załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie legalnych jednostek miar (Dz.U. z 2020 r. poz. 1024).
  5. Załącznik nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie legalnych jednostek miar (Dz.U. z 2020 r. poz. 1024).

Media użyte na tej stronie