Wszechocean

Ocean światowy

Wszechocean (Ocean światowy) – ogólne określenie całości wód morskich na powierzchni Ziemi, tj. oceanów i wchodzących w ich skład mórz; główna część hydrosfery.

Obszar

Wszechocean pokrywa ok. 70,8% całości powierzchni kuli ziemskiej (361,31 mln km²). Jego objętość wynosi w przybliżeniu 1370 mln km³, a średnia głębokość 3729 m. Wszechocean zawiera 97% wody, która występuje na Ziemi[1]. Dzieli się go obecnie na pięć oceanów[2][3]:

Znaczenie w paleogeografii

W historii geologicznej Ziemi zdarzały się okresy, kiedy na jej powierzchni istniał tylko jeden zbiornik oceaniczny, otaczający pojedynczy superkontynent. Taki paleoocean bywa również określany mianem Wszechoceanu. Znanymi przykładami są Panthalassa, której wody oblewały Pangeę i dawniejsza Mirowia, otaczająca Rodinię.

Zobacz też

Przypisy

  1. Nie są tu uwzględnione zasoby wody zawartej w minerałach płaszcza Ziemi.
  2. Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych. Nazewnictwo geograficzne świata – Zeszyt 10. Morza i oceany
  3. Trzeciak Stefan: Meteorologia morska z oceanografią. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, s. 175-179. ISBN 978-83-01-14160-8.

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Land ocean ice 2048.jpg
Autor: NASA Goddard Space Flight Center Image by Reto Stöckli (land surface, shallow water, clouds). Enhancements by Robert Simmon (ocean color, compositing, 3D globes, animation). Data and technical support: MODIS Land Group; MODIS Science Data Support Team; MODIS Atmosphere Group; MODIS Ocean Group Additional data: USGS EROS Data Center (topography); USGS Terrestrial Remote Sensing Flagstaff Field Center (Antarctica); Defense Meteorological Satellite Program (city lights)., Licencja: CC-BY-SA-3.0
widok na Ziemię