Wybory parlamentarne w Polsce w 2001 roku

Wybory parlamentarne w Polsce w 2001 roku
Państwo

 Polska

Rodzaj

wybory parlamentarne

Data przeprowadzenia

23 września 2001

Data zarządzenia

25 czerwca 2001
przez: Prezydenta RP
Aleksandra Kwaśniewskiego[1]

Podstawa prawna

Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Ordynacja wyborcza

proporcjonalna (Sejm), większościowa (Senat)

Głosowanie
poprzednie:
Wybory 1997
następne:
Wybory 2005
Strona internetowa
Portal Polska

Wybory parlamentarne w Polsce w 2001 roku – wybory do Sejmu i Senatu odbyły się 23 września. Zastosowano nowo uchwaloną ordynację wyborczą do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. O mandaty ubiegało się 15 komitetów wyborczych. Wybory te zakończyły się zwycięstwem koalicji SLD-UP. W wyniku wyborów do Sejmu weszło 6 komitetów, które przekroczyły odpowiedni próg oraz posłowie Mniejszości Niemieckiej. Po wyborach koalicja SLD-UP zawarła koalicję z Polskim Stronnictwem Ludowym. Premierem został przewodniczący SLD Leszek Miller. Stanowiska wicepremierów objęli Marek Pol (przewodniczący Unii Pracy, został ministrem infrastruktury) i Jarosław Kalinowski (prezes PSL, został ministrem rolnictwa i rozwoju wsi).

System wyborczy

12 kwietnia 2001 Sejm głosami posłów AWS, Unii Wolności oraz PSL uchwalił nową ordynację wyborczą. Zmianie uległa metoda liczenia głosów w wyborach do Sejmu – z metody d’Hondta na zmodyfikowaną metodę Sainte-Laguë. Nowa ordynacja znosiła listę ogólnopolską. Najmniejszy okręg wyborczy miał 7 mandatów (Chrzanów), a największy 19 (Warszawa). Wszystkich 460 posłów wybierano w okręgach wyborczych. W wyborach do Senatu wybierano od 2 do 4 senatorów. Wprowadzono znaczące ograniczenia w systemie pozyskiwania i wydatkowania środków na kampanię wyborczą. Zakazane zostały cegiełki i zbiórki. W ich miejsce wprowadzono subwencję z budżetu państwa wypłacaną w kwartalnych ratach dla partii – które uzyskały powyżej 3% ważnie oddanych głosów, oraz powyżej 6% dla koalicji. Przeciwko systemowi subwencji nieskutecznie protestowała Platforma Obywatelska[2], która nie wyrażała woli zarejestrowania się jako partia polityczna, co oznaczało rezygnację z subwencji. Prezydent Aleksander Kwaśniewski krytycznie odniósł się do propozycji przeliczania głosów na mandaty oraz do faktu, że ordynacja została uchwalona pół roku przed wyborami[3]. Uchwalenie nowej ordynacji przy poparciu rzędu 43% powodowało stratę nawet do 35 mandatów[4].

Po uchwaleniu nowej ordynacji mandaty dzielono w okręgach wyborczych w systemie proporcjonalnym, zmodyfikowaną metodą Sainte-Laguë pomiędzy listy tych komitetów wyborczych, które uzyskały co najmniej 5% głosów w skali kraju, a w przypadku koalicyjnych komitetów wyborczych (KKW) – 8% głosów. Z progu tego zwolnione były listy komitetów mniejszości narodowych.

Wybory do Senatu odbyły się według systemu większościowego. W okręgach wybierano 2–4 senatorów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. W wyborach do senatu koalicja SLD-UP zdobyła 75 mandatów. Drugie miejsce i 15 mandatów zdobył Blok Senat 2001 (skupiający przedstawicieli AWSP, PiS, PO i UW)[5]. Do Senatu dostało się również 4 przedstawicieli PSL oraz po 2 Samoobrony RP i Ligi Polskich Rodzin. Natomiast 2 mandaty przypadły senatorom niezależnym[5].

Kampania wyborcza i sondaże

SLD-UP. Sondaże przeprowadzone na miesiąc przed wyborami dawały lewicowej koalicji SLD-UP (w której skład poza dwiema głównymi partiami wchodziły także PLD, KPEiR i SD) poparcie rzędu 45–50%[6]. Od stycznia do sierpnia poparcie dla koalicji wahało się od 43 do 54%[7]. Kampania lewicowej koalicji przebiegała pod hasłem „Przywróćmy normalność, wygrajmy przyszłość”[4]. Oficjalny początek kampanii koalicji miał miejsce 9 lipca na Torwarze. Do 18 lipca miały miejsce inauguracje okręgowe. W kampanii SLD-UP wystąpił m.in. zespół Ich Troje. Postulatami kampanii były: zniesienie Senatu, redukcja liczby ministerstw, likwidacja kas chorych i powrót starej matury[7]. Na trzy dni przed głosowaniem na konferencji prasowej kandydat na ministra finansów Marek Belka swoimi wypowiedziami na temat programu radykalnych oszczędności odebrał koalicji część głosów[6].

Unia Wolności. Hasłem wyborczym Unii Wolności była „Silna klasa średnia to silna Polska”, jednak żaden z sierpniowych sondaży nie dawał partii szans na przekroczenie 5%-owego progu wyborczego[4]. W trakcie kampanii partia promowała program skierowany do absolwentów oraz dwie stawki podatkowe.

AWSP. Hasłami kampanii AWSP brzmiało „Inni dużo mówią… My zmieniamy Polskę”. Kampania wyborcza Akcji Wyborczej Solidarność Prawicy miała bardzo pasywny charakter. Podczas inauguracji kampanii wyborczej Jerzy Buzek przedstawił osiągnięcia rządu: m.in. wstąpienie do NATO, postępy w integracji z Unią Europejską, decentralizację kraju czy ratyfikację konkordatu. Podkreślano potrzebę kontynuacji przez AWSP tradycji „Solidarności”. AWSP zrezygnowała z billboardów, tłumacząc się potrzebą dostosowania do skromnych warunków życia Polaków[8]. Dodatkowo z powodu uporu ZChN, AWSP została zarejestrowana jako koalicja wyborcza (poza ZChN w jej skład wchodziły także RS AWS, PPChD i KPN). W sondażach koalicja cieszyła się poparciem poniżej 8%-owego progu wyborczego dla koalicji.

Platforma Obywatelska. Główne hasła kampanii brzmiały: „Normalni ludzie, normalna Polska”, „Szansa dla Polski”, „Żeby mieć, trzeba chcieć”[9]. Pojawiły się także billboardy z wizerunkami „trzech tenorów” oraz foremki w kształcie loga formacji[10]. W programie politycznym popierano integrację z Unią Europejską, a w sferze gospodarczej podatek liniowy (z zachowaniem zwolnienia dla osób najmniej zarabiających) oraz zmianę kodeksu pracy, aby ułatwić zatrudnienie nowych pracowników[10]. W sferze politycznej PO opowiadała się za likwidacją listy krajowej oraz wprowadzeniem ordynacji większościowej do Sejmu[10]. Zwracano również uwagę na potrzebę reformowania i unowocześnienia obszarów wiejskich[11]. Przedwyborcze sondaże dawały ugrupowaniu poparcie 14% i wskazywały na zdobycie przez PO drugiego miejsca[4]. Z list PO startowali m.in. działacze SKL i UPR[4]. W prawyborach w Nysie i Bystrzycy Kłodzkiej PO uzyskała odpowiednio 17 i 6%[7].

Prawo i Sprawiedliwość. Kampania do parlamentu prowadzona była w oparciu o osobę ministra sprawiedliwości w rządzie Jerzego Buzka Lecha Kaczyńskiego[12]. Lider ugrupowania przedstawił program zawierający oczyszczenie elit, jawność majątkową polityków, powołanie urzędu antykorupcyjnego oraz przywrócenie kary śmierci. W sferze gospodarczej lider partii zapowiedział odbiurokratyzowanie gospodarki oraz ograniczenie samodzielności Narodowego Banku Polskiego i Rady Polityki Pieniężnej, ochronę rynku przed nieuczciwą konkurencją z zagranicy, a także podniesienie kwoty wolnej od podatku[13]. W kampanii billboardowej i telewizyjnej liderzy ugrupowania bracia Kaczyńscy opowiadali o swoich celach. Partia przedstawiła również czarno-biały spot krytykujący niesprawne sądy i trudną rzeczywistość[12].

Liga Polskich Rodzin. Kampania wyborcza Ligi Polskich Rodzin skierowana była do wyborców nastawionych eurosceptycznie. Partia wzywała do walki z ekspansją kapitału zagranicznego[6]. W ostatniej fazie kampanii po zamachach na Nowy Jork i Waszyngton nastąpił wzrost poparcia dla partii jako głoszącej konieczność dystansowania się od państw zachodu[6]. Z list LPR startowało szereg ugrupowań o charakterze narodowym.

Samoobrona RP. Kampania wyborcza Samoobrony przebiegała pod hasłami „SLD, PSL, UW, PO, AWS – oni już byli” oraz „Wybierz Samoobronę zamiast samozagłady”. Hasła były wsparte odnowionym eleganckim wizerunkiem przewodniczącego partii[6]. Na wzrost poparcia partii w ostatniej fazie kampanii wpłynęły zamachy na Nowy Jork i Waszyngton, ponieważ partia głosiła program dystansowania się od państw Zachodu[6]. Na skutek błędu SLD, Samoobrona przejęła również część roszczeniowo nastawionych wyborców tego ugrupowania.

Polskie Stronnictwo Ludowe. Kampania wyborcza PSL przebiegała w tonie pikniku, w przeciwieństwie do utrzymywanej w smutnym tonie agresywnej kampanii Samoobrony. Hasło wyborcze brzmiało „Blisko ludzkich spraw”[6]. Wypowiedzi polityków były stonowane, choć krytyczne wobec rządu Jerzego Buzka[14]. Początek kampanii PSL nastąpił 6 sierpnia w Teatrze Polskim[7]. W porównaniu do poprzednich kampanii partia zrezygnowała z muzyki disco polo na rzecz pozowania w towarzystwie biznesmenów i młodzieży, a pikniki przypominały przedstawicieli klasy średniej[15].

Komitety wyborcze do Sejmu i Senatu

Komitety, które zarejestrowały listy do Sejmu w co najmniej połowie okręgów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiderHasła wyborczeKandydaci
na posłów
Kandydaci
na senatorów
1KKW Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy*Vladimir Putin 20 December 2001-2 (Miller cropped).jpgLeszek MillerPrzywróćmy normalność, wygrajmy przyszłość908[16]99
2KKW Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy*Andrzej Wiszniewski 2011.jpgAndrzej WiszniewskiPrawość, porządek, praca;
Prawa Polska
727[17]0
3Unia Wolności2002.11.18. Bronislaw Geremek and Zygmunt Kubiak Fot M Kubik (Geremek cropped).jpgBronisław GeremekSilna klasa średnia to silna Polska800[18]0
4Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej*Andrzej Lepper in his office 2002 (2) (cropped).jpgAndrzej LepperWybierz Samoobronę, zamiast samozagłady;
Oni już byli;
Czas odblokować Polskę
664[19]21
5Prawo i Sprawiedliwość*Lech Kaczynski, election result 2005 (cropped).jpgLech KaczyńskiPrawo i Sprawiedliwość752[20]0
6Polskie Stronnictwo Ludowe*Kalinowski, Jaroslaw-2504.jpgJarosław KalinowskiBlisko ludzkich spraw884[21]74
7KWW Platforma Obywatelska*Maciej Płażyński Kancelaria Senatu 2005.jpgMaciej PłażyńskiSzansa dla Polski;
Żeby mieć, trzeba chcieć;
Normalni ludzie, normalna Polska
766[22]0
8Alternatywa Ruch Społeczny*brak852[23]11
10Liga Polskich Rodzin*Brak zdjęcia.svgMarek KotlinowskiAby Polska Polską była719[24]14
* Inne partie startujące z list danych komitetów (w wypadku KWW wszystkie partie):
Komitety, które zarejestrowały listy do Sejmu w niektórych okręgach
Nr listyKomitet wyborczyLiderHasła wyborczeLiczba okręgówKandydaci
na posłów
Kandydaci
na senatorów
9Polska Wspólnota Narodowa*Brak zdjęcia.svgBolesław Tejkowski675[25]0
11KWW Mniejszość Niemiecka**Norbert Rasch (r.) mit Henryk Kroll (cropped).jpgHenryk Kroll236[26]3
13Polska Unia GospodarczaBrak zdjęcia.svgWojciech Kornowski10117[27]9
14Polska Partia Socjalistyczna*Piotr Ikonowicz - 2007.jpgPiotr Ikonowicz16205[28]9
15KWW Niemiecka Mniejszość Górnego Śląska*Brak zdjęcia.svgDietmar Brehmer115[29]0
* Inne partie startujące z list danych komitetów (w wypadku KWW wszystkie partie):** Jako komitet mniejszości narodowej zwolniony z obowiązku przekraczania progu wyborczego.

Listy wyborcze w poszczególnych okręgach oraz ich liderzy

Poniższe zestawienie zostało opracowane na podstawie danych z serwisu informacyjnego PKW[30]

Obecność list komitetów wyborczych w poszczególnych okręgach w wyborach do Sejmu. Tam, gdzie komitet zarejestrował listę, podano imię i nazwisko kandydata z nr 1
OkręgSLD–UPAWSPUWSamoobronaPiSPSLPOARSPWNLPRMNPUGPPS
1Jerzy SzmajdzińskiKrzysztof BałazyMarcin ZawiłaRyszard BondaAdam LipińskiTadeusz SamborskiTadeusz MaćkałaBronisław TrzeciakHalina Szustak
2Marek DyduchRyszard WawryniewiczJan LityńskiFranciszek FranczakWojciech LicaRyszard NiebieszczańskiZbigniew ChlebowskiAdam ZiemińskiGrzegorz Górniak
3Jan ChaładajJan ChmielewskiWładysław FrasyniukPiotr KozłowskiKazimierz UjazdowskiJanusz DobroszBogdan ZdrojewskiSebastian WierzbickiAntoni Stryjewski
4Anna BańkowskaAntoni TokarczukAndrzej MaciejewskiWojciech MojzesowiczTomasz MarkowskiEugeniusz KłopotekTeresa PiotrowskaAdam SengebuschWitold HatkaRoman Piotrowski
5Jerzy WenderlichJacek KurskiJan WyrowińskiLeszek SułekRomuald GronkiewiczZbigniew SosnowskiSławomir RybickiSławomir UrtnowskiAnna SobeckaTomasz KaczmarekTeresa Piaskowska
6Izabella SierakowskaJacek SzczotPaweł BryłowskiJózef ŻywiecElżbieta KrukZdzisław PodkańskiZyta GilowskaJerzy KukurykRobert LuśniaPiotr Jastrzębski
7Lech NikolskiZdzisław DenysiukHenryk WujecJerzy MichalskiWłodzimierz DzięgaFranciszek StefaniukStanisław ŻmijanJan OniskHenryk Lewczuk
8Andrzej BrachmańskiMaciej JankowskiJerzy WierchowiczHenryk OstrowskiKazimierz MarcinkiewiczJan AndrykiewiczDariusz BachalskiMieczysław ZarzyckiStanisław GudzowskiMarek OzimkiewiczHenryk Kasiński
9Leszek MillerJerzy KropiwnickiAndrzej JędrzejczakKrzysztof RutkowskiElżbieta WięcławskaHenryk SiemińskiMirosław DrzewieckiPiotr KluszczyńskiWłodzimierz NowańskiPiotr Korwin-KochanowskiUrszula Bogdańska
10Zbigniew SobotkaJacek TworkowskiRyszard GrudzińskiStanisław ŁyżwińskiWitold NieduszyńskiJanusz WojciechowskiElżbieta RadziszewskaGabriel KrausJerzy SurowieckiTadeusz KędziakMariola Mirowska
11Andrzej PęczakKrzysztof KwiatkowskiTarcyzjusz MatusiakRenata RochnowskaPiotr KrzywickiWojciech ZarzyckiCezary GrabarczykZbigniew ŚniadeckiKrystyna GrabickaHalina Kubiak
12Janusz LisakGrzegorz GołdyniaTadeusz SyryjczykTadeusz ŁobodzińskiAdam BielanLeszek ZielińskiPaweł GraśKrzysztof KozikLeszek Murzyn
13Kazimierz ChrzanowskiKazimierz BarczykTadeusz MazowieckiKazimierz WójcikZbigniew ZiobroBogdan PękBogdan KlichKazimierz WilkMarek Kotlinowski
14Kazimierz SasAndrzej SzkaradekJanusz MajcherTadeusz SzukałaRyszard NowakMieczysław KiełbasaAndrzej CzerwińskiGrzegorz PazdanZofia Krasicka-Domka
15Krzysztof JanikZbigniew ZarębskiGwidon WójcikMarian CuryłoBarbara MarianowskaWiesław WodaAleksander GradKrzysztof KasperekMariusz Grabowski
16Andrzej PiłatMirosław KoźlakiewiczDariusz Krajowski-KukielJerzy PękałaWojciech JasińskiWaldemar PawlakŁukasz AbgarowiczGrzegorz KaczmarzykPaweł PołaneckiDariusz Murawski
17Tomasz NałęczJan RejczakBorysław SzlantaWanda ŁyżwińskaMarek SuskiZbigniew KuźmiukEwa KopaczJan GutJan ŁopuszańskiSylwester Rafalak
18Józef OleksyKrzysztof TchórzewskiZbigniew JanasKrzysztof FilipekMarian PiłkaJarosław KalinowskiZbigniew ChrzanowskiTadeusz BartoldGabriel JanowskiAndrzej Olejniczak
19Marek BorowskiAndrzej SmirnowBronisław GeremekKrzysztof SikoraJarosław KaczyńskiRyszard BugajPaweł PiskorskiMichał JaniszewskiBolesław TejkowskiAntoni MacierewiczPiotr Ikonowicz
20Andrzej CelińskiKrzysztof KawęckiRyszard PetruZbigniew WitaszekLudwik DornJanusz PiechocińskiKrzysztof OksiutaHenryk GoryszewskiAndrzej OlszankaRoman Giertych
21Jerzy SzteligaFranciszek SzelwickiKazimierz SzczygielskiZenon TymaAndrzej DiakonowZbigniew FigasLeszek KorzeniowskiMałgorzata Vincenz-PopendaJózef KorolJerzy CzerwińskiHenryk Kroll
22Witold FirakStanisław ZającJanusz OnyszkiewiczAlicja LisMarek KuchcińskiAdam WośElżbieta ŁukacijewskaMieczysław SkowrońskiRyszard Kędra
23Wiesław CiesielskiMarian KrzaklewskiTadeusz GardzielMaria ZbyrowskaMarek JurekJan BuryJan TomakaDorota SajaZygmunt Wrzodak
24Włodzimierz CimoszewiczMarian BlecharczykArtur SmółkoGenowefa WiśniowskaJarosław ZielińskiHenryk BogdanMarek ZagórskiWaldemar PolczyńskiPiotr KrutulRyszard IwaszkiewiczZenobiusz Golonko
25Jolanta BanachJacek RybickiBogdan BorusewiczDanuta HojarskaLech KaczyńskiKrzysztof TrawickiMaciej PłażyńskiStanisław PobłockiWiesław Kozłowski
26Izabela Jaruga-NowackaKazimierz JaniakJan KrólLech ZielonkaWiesław WalendziakSławomir SzatkowskiDonald TuskMarek ToczekRobert Strąk
27Kazimierz ZarzyckiStanisław SzwedJanusz OkrzesikPiotr SmolanaMirosław StyczeńJan WysoglądTomasz TomczykiewiczAnna ParkaStanisław Zadora
28Ewa JanikRyszard IwanJerzy ZającAndrzej GrzesikSzymon GiżyńskiWładysław SerafinEdward ManiuraTomasz WieczorekBarbara CzekajJózef Zatoński
29Wacław MartyniukJanusz SteinhoffAndrzej PotockiStanisław DuliasWojciech SzaramaAdam WędrychowiczAndrzej GałażewskiBogusław ZiętekMarek RaweckiŁukasz Kałdonek
30Tomasz MamińskiWojciech FrankRyszard OstrowskiJózef StasiewskiPaweł BromskiJan SzmydkiPiotr ZiencJanina KrausGrzegorz MosońLidia BurdzikMichał Kurpas
31Barbara BlidaJerzy BuzekTadeusz ZielińskiWłodzimierz CzechowskiJerzy PolaczekMarian DziurowiczPiotr MatejaDaniel Podrzycki
32Andrzej SzarawarskiCzesław SobiesiekBarbara ImiołczykMichał FiglusJędrzej JędrychJacek SoskaGrzegorz DolniakTomasz KarwowskiWaldemar SikoraUrszula Woroniecka
33Henryk DługoszWaldemar BartoszAndrzej KruzelJózef CepilPrzemysław GosiewskiJózef SzczepańczykKrzysztof GrzegorekMariusz OlszewskiWojciech WierzejskiRobert Łukasiewicz
34Witold Gintowt-DziewałtowskiKrzysztof NapieralskiTadeusz NaguszewskiAdam OłdakowskiLeonard KrasulskiStanisław ŻelichowskiStanisław GorczycaAndrzej WąsickiWacław Płotka
35Tadeusz IwińskiGrażyna LangowskaMirosław CzechMieczysław AszkiełowiczAleksander SzczygłoIrena PetrynaMarek ŻylińskiPiotr NiczyperowiczHalina Nowina KonopkaWłodzimierz Lewicki
36Marek WagnerMirosław KruszyńskiJerzy KoralewskiJózef SkuteckiTadeusz DziubaJózef GruszkaAndrzej WojtyłaLudwik WagnerWitold TomczakMarzena Adamska
37Marek PolAntoni TyczkaJerzy StępieńAlfred BudnerAndrzej OwsińskiJan KopczykIreneusz NiewiarowskiJan BudaJerzy ZounerJerzy WojtaszekMałgorzata Zaręba
38Andrzej GawłowskiUrszula WachowskaJerzy PodmokłyRenata BegerJan SzyszkoStanisław KalembaAdam SzejnfeldBogdan PawłowskiJózef Skowyra
39Krystyna ŁybackaPaweł ŁączkowskiMarek ZielińskiTadeusz DębickiMarcin LibickiWojciech JankowiakWaldy DzikowskiMieczysław NowakMaciej GiertychWojciech Kornowski
40Ryszard UlickiBogdan KrawczykWładysław HusejkoAndrzej LepperWaldemar FlügelLeszek DydynaMałgorzata RohdeAleksander BiałkowskiFranciszka PniewskaWiesław Jankowski
41Jacek PiechotaLongin KomołowskiGrzegorz JankowskiWacław KlukowskiJacek SaukAndrzej DurkaMariusz GerulaEdward ŚlęzakSylwester Chruszcz
Okręg wyborczyNazwa KomitetuNumer 1 na liście
29
Gliwice
KWW Niemiecka Mniejszość Górnego ŚląskaDietmar Brehmer

Wyniki

Wyniki wyborów potwierdziły wcześniejsze prognozy sondaży. Zwycięzcą wyborów została koalicja SLD-UP, zdobywając 5,3 mln głosów (41,04%) i zwyciężając w każdym z nowo utworzonych 41 okręgów wyborczych. Jednak na skutek nowej ordynacji wyborczej wynik przełożył się na 216 mandatów poselskich i był zbyt mały, by samodzielnie rządzić[31]. Największym zaskoczeniem wyborów był trzeci wynik Samoobrony, która zdobyła 1,3 mln głosów, co przełożyło się na 53 mandaty poselskie[31]. Pozostałymi komitetami mającymi reprezentację w Sejmie zostały Prawo i Sprawiedliwość (9,5% – 44 mandaty poselskie), Polskie Stronnictwo Ludowe (8,98% – 42 mandaty) i Liga Polskich Rodzin (7,87% – 38 mandatów poselskich)[31]. Ponadto 2 mandaty przypadły Mniejszości Niemieckiej. Poza Sejmem znalazły się oba komitety ugrupowań, które w minionej kadencji zasiadały w rządzie – AWSP (5,6% głosów) oraz Unia Wolności (3,1%)[5]. Zwycięska koalicja uzyskała największe poparcie w Polsce zachodniej i centralnej, natomiast najmniejsze w południowo-wschodniej[5], w którym największym poparciem cieszyły się LPR i PSL[5].

Wyniki wyborów do Sejmu RP

Wyniki wyborów do Sejmu 1991–2019
Zwycięzcy w poszczególnych okręgach w wyborach do Sejmu RP
Komitet wyborczy[32]GłosyMandaty
Liczba%+/−Liczba+/−%
KKW Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy5 342 51941,04Increase2.svg 9,17[a]216Increase2.svg 52[b]47,00
KWW Platforma Obywatelska1 651 09912,686514,13
Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej1 327 62410,20Increase2.svg 10,1253Increase2.svg 5311,52
Prawo i Sprawiedliwość1 236 7879,50449,57
Polskie Stronnictwo Ludowe1 168 6598,98Increase2.svg 1,6742Increase2.svg 159,13
Liga Polskich Rodzin1 025 1487,87388,26
KWW Mniejszość Niemiecka47 2300,36Decrease2.svg 0,032Steady2.svg 0,43
KKW Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy[c]729 2075,60Decrease2.svg 28,23Decrease2.svg 201
Unia Wolności404 0743,10Decrease2.svg 10,27Decrease2.svg 60
Alternatywa Ruch Społeczny54 2660,42
Polska Partia Socjalistyczna13 4590,10
KWW Niemiecka Mniejszość Górnego Śląska80240,06Decrease2.svg 0,07
Polska Unia Gospodarcza71890,06
Polska Wspólnota Narodowa26440,02Decrease2.svg 0,05
Ogółem13 017 929100,00460100,00
Głosy nieważne541 4833,99Increase2.svg 0,11
Frekwencja13 559 41246,29Decrease2.svg 1,64

Podział mandatów i rozkład procentowy poparcia w wyniku wyborów z uwzględnieniem podziału na późniejszą koalicję rządzącą w kolejności: ugrupowania rządowe, opozycja parlamentarna i pozaparlamentarna (komitety, które nie przekroczyły 1% poparcia w skali kraju potraktowano zbiorczo):

2164265534438
SLD–UPPSLPOSamoobrona RPPiSLPR
SLD–UPPSLPOSamoobrona RPPiSLPRAWSPUW

Wyniki głosowania w skali okręgów

Wszystkie dane wyrażono w procentach.

OkręgNazwaFrekwencja
SLD-UPPOSRPPiSPSLLPRAWSPUWARSMNInni
1Legnica53,6910,509,427,035,815,894,073,190,4043,50
2Wałbrzych52,6811,7410,914,675,486,484,243,270,5543,89
3Wrocław39,1517,839,5110,264,747,865,215,000,4546,92
4Bydgoszcz50,378,979,577,387,858,164,972,270,270,1946,23
5Toruń47,369,5912,056,988,867,614,232,640,240,4342,68
6Lublin34,278,4813,319,4217,279,914,502,180,390,2748,09
7Chełm34,585,9115,865,2321,3811,303,851,490,4046,65
8Zielona Góra51,549,819,605,667,495,445,993,360,380,7242,58
9Łódź52,1912,106,699,882,357,345,703,220,230,2948,54
10Piotrków Trybunalski39,708,3315,906,3214,917,494,801,630,390,5444,73
11Sieradz41,057,8417,765,7713,877,513,851,590,420,3346,17
12Chrzanów35,2414,098,389,879,3011,548,162,840,5748,27
13Kraków33,6718,156,8916,035,119,664,395,840,2550,50
14Nowy Sącz23,3219,137,9811,6810,8611,4412,802,040,7547,95
15Tarnów25,5613,7710,059,7717,4013,027,872,220,3346,59
16Płock41,217,7013,047,4817,045,675,271,980,400,2142,11
17Radom34,3810,6413,548,0018,107,715,471,590,480,1043,66
18Siedlce30,067,6014,198,4222,959,674,941,600,440,1245,65
19Warszawa I36,7718,873,0521,571,627,124,026,580,190,2156,11
20Warszawa II30,7616,058,2618,128,959,384,903,150,350,1045,15
21Opole38,8411,9711,015,335,086,623,663,090,4113,620,3739,83
22Krosno31,627,0212,278,7915,9011,8910,291,750,4847,28
23Rzeszów31,198,8610,148,4113,7815,789,901,360,5849,14
24Białystok37,918,4212,0411,5110,9611,794,891,870,210,4044,79
25Gdańsk34,5825,826,3815,953,395,904,912,830,2347,56
26Gdynia36,4624,929,219,304,967,874,272,690,3247,32
27Bielsko-Biała38,3013,807,919,875,659,8310,213,790,410,2451,06
28Częstochowa47,0311,7010,617,897,145,486,992,370,420,3746,84
29Gliwice44,3913,626,099,813,015,488,445,330,543,3039,26
30Rybnik40,1618,047,109,614,155,977,554,230,822,090,2642,88
31Katowice44,6016,435,5512,442,0113,344,601,0344,90
32Sosnowiec62,408,456,846,663,863,974,232,710,600,2648,53
33Kielce45,087,1612,816,7315,076,243,681,800,950,4644,17
34Elbląg47,8910,3512,716,369,066,692,723,860,3542,03
35Olsztyn47,2211,649,637,876,948,573,973,480,300,3740,16
36Kalisz47,3110,1612,774,0612,007,493,751,930,360,1849,99
37Konin48,078,8813,764,7811,335,665,151,800,290,2747,82
38Piła48,3410,4711,744,6210,556,644,552,680,4349,12
39Poznań41,9920,295,0812,812,987,224,264,970,190,2052,27
40Koszalin47,1610,1522,773,734,114,454,063,010,280,2843,75
41Szczecin50,5812,5610,248,283,755,774,244,260,3243,40
Polska41,0412,6810,209,508,987,875,603,100,420,360,2446,29

Podział mandatów w skali okręgów

OkręgNazwaŁącznie
SLD-UPPOSRPPiSPSLLPRMN
1Legnica71111112
2Wałbrzych61119
3Wrocław63121114
4Bydgoszcz71111112
5Toruń71211113
6Lublin51223215
7Chełm5123112
8Zielona Góra71111112
9Łódź6211111
10Piotrków Trybunalski412119
11Sieradz51212112
12Chrzanów311117
13Kraków53121214
14Nowy Sącz3211119
15Tarnów2111218
16Płock5111210
17Radom3111219
18Siedlce41213112
19Warszawa I845219
20Warszawa II32121110
21Opole52211213
22Krosno41212111
23Rzeszów52212315
24Białystok61222215
25Gdańsk5312112
26Gdynia64111114
27Bielsko-Biała421119
28Częstochowa41117
29Gliwice621110
30Rybnik52119
31Katowice731213
32Sosnowiec7119
33Kielce81213116
34Elbląg51118
35Olsztyn511119
36Kalisz6122112
37Konin51219
38Piła511119
39Poznań522110
40Koszalin5128
41Szczecin7221113
Polska21665534442382460

Wyniki wyborów do Senatu RP

Zwycięzcy w poszczególnych okręgach w wyborach do Senatu RP
Rozkład mandatów
Komitet wyborczy[33]GłosyMandaty
Liczba%+/–Liczba+/–
KKW Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy10 532 52338,91Increase2.svg 13,25[d]75Increase2.svg 47[e]
KWW Blok Senat 20016 610 75124,4215
Polskie Stronnictwo Ludowe3 575 38813,21Increase2.svg 6,254Increase2.svg 1
Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej1 158 8874,28Increase2.svg 4,082Increase2.svg 2
Liga Polskich Rodzin1 097 0584,052
KWW i Sympatyków Lecha Kaczyńskiego142 4610,531
KWW Henryka Tadeusza Stokłosy113 1390,42Increase2.svg 0,201Steady2.svg
Konserwatywno-Liberalna Partia Unia Polityki Realnej469 8151,74Increase2.svg 1,43
Alternatywa Ruch Społeczny296 4071,10
Polska Unia Gospodarcza146 2990,54
KWW Mniejszość Niemiecka138 1200,51Increase2.svg 0,05
Polska Partia Socjalistyczna131 9870,49
Pozostałe komitety wyborcze partii137 6810,51
Pozostałe komitety wyborcze wyborców2 518 6039,30
Razem100,00100
Głosy ważne13 072 32396,46
Głosy nieważne479 1793,54Increase2.svg 1,36
Frekwencja13 551 50246,28Decrease2.svg 1,64
75415222
SLD–UPPSLBSSRP
SLD–UPPSLBSSRPLPR

Różnica w wyniku wyborów do Sejmu pomiędzy zmodyfikowaną metodą Sainte-Laguë a metodą D’Hondta

Komitet WyborczyWynikZmod. Sainte-LaguëD’HondtRóżnica
Liczba%Liczba%Liczba%Liczba%
KKW Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy5 342 51941,04%21647,00%24553,26%Increase2.svg 29[f]Increase2.svg 6,26%
KWW Platforma Obywatelska1 651 09912,68%6514,13%6213,48%Decrease2.svg 3[g]Decrease2.svg 0,65%
Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej1 327 62410,20%5311,52%4710,22%Decrease2.svg 6[h]Decrease2.svg 1,30%
Prawo i Sprawiedliwość1 236 7879,50%449,57%388,26%Decrease2.svg 6[i]Decrease2.svg 1,31%
Polskie Stronnictwo Ludowe1 168 6598,98%429,13%378,04%Decrease2.svg 5[j]Decrease2.svg 1,09%
Liga Polskich Rodzin1 025 1487,87%388,26%296,30%Decrease2.svg 9[k]Decrease2.svg 1,96%
KWW Mniejszość Niemiecka47 2300,36%20,43%20,43%Steady2.svg 0Steady2.svg 0%
KWW Niemiecka Mniejszość Górnego Śląska80240,06%00,00%00,00%Steady2.svg 0Steady2.svg 0%

Zobacz też

Uwagi

 1. W porównaniu z sumarycznym wynikiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Unii Pracy z wyborów w 1997.
 2. W porównaniu z liczbą mandatów Sojuszu Lewicy Demokratycznej zdobytych w wyborach 1997.
 3. Komitet nie przekroczył progu 8% głosów ważnych obowiązującego dla komitetów koalicyjnych.
 4. W porównaniu z sumarycznym wynikiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Unii Pracy z wyborów w 1997.
 5. W porównaniu z liczbą mandatów Sojuszu Lewicy Demokratycznej zdobytych w wyborach 1997.
 6. Mandat uzyskaliby w okręgu nr 1 Lubomir Gliniecki i Jerzy Jankowski, nr 2 Mirosław Lubiński, nr 3 Agnieszka Krawczyk, nr 6 Janusz Basiak, nr 8 Ewa Freyberg i Zbigniew Faliński, nr 9 Władysław Skwarka, nr 10 Jan Darnowski, nr 11 Andrzej Aleksandrowicz, nr 13 Małgorzata Węgrzyn, nr 17 Zygmunt Nita, nr 19 Jacek Zdrojewski, nr 21 Leszek Wierzchowiec i Andrzej Spór, nr 22 Lucjan Kuźniar, nr 23 Joanna Grobel-Proszowska, nr 26 Zbigniew Walczak, nr 27 Jerzy Balon, nr 28 Grzegorz Makowski, nr 29 Lesław Jankiewicz, nr 31 Michał Urban, nr 32 Marek Drożyński, nr 35 Wiesław Nałęcz, nr 36 Wiesław Szczepański, nr 37 Ireneusz Kubiaczyk, nr 38 Wojciech Nowaczyk, nr 39 Krystyna Selinger, nr 41 Janusz Winiarczyk.
 7. Mandat uzyskałby w okręgu nr 25 Aleksander Hall. Mandatu nie uzyskaliby w okręgach: nr 9 Mirosław Drzewiecki, nr 23 Krystyna Skowrońska, nr 27 Edward Płonka, nr 31 Rafał Zagórny.
 8. Mandatu nie uzyskaliby w okręgach: nr 21 Józef Tomala, nr 22 Józef Głowa, nr 29 Stanisław Dulias, nr 32 Michał Figlus, nr 37 Zdzisław Jankowski, nr 41 Wacław Klukowski.
 9. Mandat uzyskałaby w okręgu nr 13 Barbara Bubula. Mandatu nie uzyskaliby w okręgach: nr 6 Andrzej Mańka, nr 8 Kazimierz Marcinkiewicz, nr 11 Piotr Krzywicki, nr 21 Andrzej Diakonow, nr 28 Szymon Giżyński, nr 35 Aleksander Szczygło, nr 39 Małgorzata Stryjska.
 10. Mandatu nie uzyskaliby w okręgach: nr 1 Tadeusz Samborski, nr 3 Janusz Dobrosz, nr 13 Bogdan Pęk, nr 26 Stanisław Kalinowski, nr 36 Andrzej Grzyb.
 11. Mandatu nie uzyskaliby w okręgach: nr 1 Halina Szustak, nr 2 Grzegorz Górniak, nr 8 Stanisław Gudzowski, nr 10 Tadeusz Kędziak, nr 13 Stanisław Papież, nr 17 Jan Łopuszański, nr 19 Jan Olszewski, nr 25 Gertruda Szumska, nr 38 Józef Skowyra.

Przypisy

 1. Dz.U. z 2001 r. nr 66, poz. 661
 2. Dudek 2013 ↓, s. 437.
 3. Dudek 2013 ↓, s. 438.
 4. a b c d e Dudek 2013 ↓, s. 439.
 5. a b c d e Dudek 2013 ↓, s. 442.
 6. a b c d e f g Dudek 2013 ↓, s. 440.
 7. a b c d Piasecki 2012 ↓, s. 154.
 8. Piasecki 2012 ↓, s. 157.
 9. Kowalczyk 2006 ↓, s. 98.
 10. a b c Kowalczyk 2006 ↓, s. 99.
 11. Kowalczyk 2006 ↓, s. 100.
 12. a b Kowalczyk 2006 ↓, s. 199.
 13. Kowalczyk 2006 ↓, s. 199–200.
 14. Piasecki 2012 ↓, s. 156.
 15. Piasecki 2012 ↓, s. 155.
 16. Wykaz komitetów wyborczych KKW SLDUP. PKW. [dostęp 2016-04-03].
 17. Wykaz komitetów wyborczych KKW AWSP. PKW. [dostęp 2016-04-03].
 18. Wykaz komitetów wyborczych KW UW. PKW. [dostęp 2016-04-03].
 19. Wykaz komitetów wyborczych KW SRP. PKW. [dostęp 2016-04-03].
 20. Wykaz komitetów wyborczych KW PiS. PKW. [dostęp 2016-04-03].
 21. Wykaz komitetów wyborczych KW PSL. PKW. [dostęp 2016-04-03].
 22. Wykaz komitetów wyborczych KW PO. PKW. [dostęp 2016-04-03].
 23. Wykaz komitetów wyborczych KW ARS. PKW. [dostęp 2016-04-03].
 24. Wykaz komitetów wyborczych KW LPR. PKW. [dostęp 2016-04-03].
 25. Wykaz komitetów wyborczych KW PWN. PKW. [dostęp 2016-04-03].
 26. Wykaz komitetów wyborczych KWW MN. PKW. [dostęp 2016-04-03].
 27. Wykaz komitetów wyborczych KW PUG. PKW. [dostęp 2016-04-03].
 28. Wykaz komitetów wyborczych KW PPS. PKW. [dostęp 2016-04-03].
 29. Wykaz komitetów wyborczych KW MNGŚ. PKW. [dostęp 2016-04-03].
 30. Wybory do Sejmu: dane o komitetach wyborczych. pkw.gov.pl. [dostęp 2015-10-25].
 31. a b c Dudek 2013 ↓, s. 441.
 32. Wyniki wyborów. pkw.gov.pl. [dostęp 2015-05-06].
 33. Wybory do Senatu: ogólne dane statystyczne. pkw.gov.pl. [dostęp 2015-11-22].

Bibliografia

 • Antoni Dudek: Historia polityczna Polski 1989–2012. Kraków: Znak, 2013. ISBN 978-83-240-2130-7.

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Increase2.svg
Icon representing an increase, consisting of a green-colored, up-pointing triangle.
Decrease2.svg
Icon representing a decrease, consisting of a red-colored, down-pointing triangle.
Steady2.svg
Icon representing steadiness, consisting of a blue rectangle. To be used in Template:Steady.
Keep it 300 x 300, do not resize it. Because that may cause some problem when using it, when it is the only element in a text line, the position of the these text lines may go wrong.
Andrzej Wiszniewski 2011.jpg
Autor: Julo, Licencja: CC0
Prof. Andrzej Wiszniewski wygłasza laudację przed wręczeniem odznaczeń "Niezłomni" ufundowanych przez dolnośląską "Solidarność" działaczom solidarnościowego podziemia podczas uroczystej gali w XXX rocznicę wprowadzenia stanu wojennego we wrocławskiej Operze.
POL urna wyborcza.svg
Autor: unknown, Licencja: CC BY-SA 2.5
Polish Senate election results 2001.svg
Autor: Aight 2009, Licencja: CC BY-SA 4.0
Wyniki wyborów do Senatu RP w okręgach na tle zwycięskich komitetów do Sejmu RP
Kalinowski, Jaroslaw-2504.jpg
(c) Foto-AG Gymnasium Melle, CC BY-SA 3.0
Jaroslaw Kalinowski
Maciej Płażyński Kancelaria Senatu 2005.jpg
(c) Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej , CC BY-SA 3.0 pl
Senator Maciej Płażyński
2002.11.18. Bronislaw Geremek and Zygmunt Kubiak Fot M Kubik (Geremek cropped).jpg
Autor: Mariusz Kubik, Licencja: CC BY 3.0
Bronisław Geremek (1932-2008), Polish historian and politician and Zygmunt Kubiak (1929-2004), Polish writer and publicist
Polish Sejm election results 2001.svg
Autor: Aight 2009, Licencja: CC BY-SA 4.0
Zwycięzcy w wyborach do Sejmu RP w 2001
Vladimir Putin 20 December 2001-2 (Miller cropped).jpg
(c) Kremlin.ru, CC BY 4.0
THE KREMLIN, MOSCOW. President Putin with Polish Prime Minister Leszek Miller.
Procentowe wyniki wyborów do Sejmu.png
Autor: Golubioji, Licencja: CC0
Procentowe wyniki wyborów do Sejmu, 1991-2019. Uwzględnione komitety z wynikiem powyżej 0,4%. ARS - Alternatywa Ruch Społeczny, AWS - Akcja Wyborcza Solidarność, AWSP - Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy, BBWR - Bezpartyjny Blok Wspierania Reform, BdP - Blok dla Polski, BiS - Bezpartyjni i Samorządowcy, ChD - Chrześcijańska Demokracja, K'15 - Kukiz'15, KdR - Koalicja dla Rzeczypospolitej, KLD - Kongres Liberalno-Demokratyczny, KNP - Kongres Nowej Prawicy, KO - Koalicja Obywatelska, Konf - Konfederacja Wolność i Niepodległość, KORWiN - Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej - Wolność i Nadzieja, KPEiR - Krajowa Partia Emerytów i Rencistów, KPEiR RP - Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów RP, KPN - Konfederacja Polski Niepodległej, Lewica, LiD - Lewica i Demokraci, LPR - Liga Polskich Rodzin, MN - Mniejszość Niemiecka, .N - .Nowoczesna, NSZZ S - NSZZ Solidarność, Ojczyzna, PC - Porozumienie Centrum, PChD - Partia Chrześcijańskich Demokratów, PD - Partia Demokratyczna, PiS - Prawo i Sprawiedliwość, PJKM - Platforma Janusza Korwin-Mikke, PJN - Polska Jest Najważniejsza, PO - Platforma Obywatelska, POC - Porozumienie Obywatelskie Centrum, PPP - Polska Partia Pracy, PPPP - Polska Partia Przyjaciół Piwa, PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe, PSL-PL - Polskie Stronnictwo Ludowe - Porozumienie Ludowe, Razem, RDS - Ruch Demokratyczno-Społeczny, ROP - Ruch Odbudowy Polski, RP - Ruch Palikota, RPat - Ruch Patriotyczny, SD - Stronnictwo Demokratyczne, SDPL - Socjaldemokracja Polska, SLD - Sojusz Lewicy Demokratycznej, SLD-UP - Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy, SO - Samoobrona, SP - Solidarność Pracy, UD - Unia Demokratyczna, UP - Unia Pracy, UPR - Unia Polityki Realnej, UPRP - Unia Prawicy Rzeczypospolitej, UW - Unia Wolności, WAK - Wyborcza Akcja Katolicka, X - Partia X, ZL - Zjednoczona Lewica
Andrzej Lepper in his office 2002 (2) (cropped).jpg
Autor: Beno, Licencja: CC BY-SA 4.0
Przewodniczący Samoobrony Andrzej Lepper w swoim biurze w Al. Jerozolimskich 30 w Warszawie. Fot. Błażej Pajda
POL Sejm RP seats 2001.svg
rozkład miejsc w parlamencie
Norbert Rasch (r.) mit Henryk Kroll (cropped).jpg
Autor: Benutzer:Grzesiekpl, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Norbert Rasch (r.) mit Henryk Kroll am 30. Tag der Oberschlesier in Rheinberg
POL Senat RP seats 2001.svg
rozkład miejsc w parlamencie