Wybory prezydenckie w Polsce w 2015 roku

Wybory prezydenckie w Polsce
w 2015 roku
Państwo Polska
Rodzajwybory prezydenckie
Data przeprowadzenia10 maja 2015 (I tura)
24 maja 2015 (II tura)
Data zarządzenia4 lutego 2015
przez: marszałka Sejmu
Radosława Sikorskiego
Podstawa prawnakodeks wyborczy
Koszt147 432 017 zł[1]
Głosowanie
poprzednie:
Wybory 2010
następne:
Wybory 2020 (I)
Strona internetowa
Portal Polska

Wybory prezydenckie w Polsce w 2015wybory prezydenckie w Polsce, w wyniku których wyłoniono szóstego prezydenta III RP.

Na podstawie postanowienia marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego z 4 lutego 2015, pierwsze głosowanie (I tura) w wyborach na urząd prezydenta odbyło się 10 maja 2015, zaś głosowanie ponowne (II tura) dwa tygodnie później – 24 maja 2015. Wybory zakończyły się zwycięstwem Andrzeja Dudy (51,55%), który pokonał w drugiej turze ubiegającego się o reelekcję prezydenta Bronisława Komorowskiego (48,45%).

Termin wyborów

Zgodnie z art. 128 Konstytucji RP wybory muszą odbyć się w dzień wolny od pracy przypadający między 75. a 100. dniem przed końcem kadencji urzędującego prezydenta[a]. Ponieważ pięcioletnia kadencja Bronisława Komorowskiego skończyła się 6 sierpnia 2015, więc I tura w zwykłym terminie mogła zostać zarządzona na dzień wolny między 27 kwietnia a 22 maja 2015 (II tura odpowiednio między 11 maja a 5 czerwca 2015)[2]. Ostatecznie marszałek Sejmu zarządził wybory na 10 maja 2015[3]. Głosowanie (I tura) odbyło się w godzinach 7:00–21:00. Z powodu nieotrzymania przez żadnego kandydata więcej niż połowy ważnych głosów, zgodnie z Konstytucją, 2 tygodnie później (czyli 24 maja) przeprowadzone zostało ponowne głosowanie, w którym uczestniczyło 2 kandydatów z najwyższą liczbą głosów otrzymanych w pierwszym głosowaniu.

Prawo do głosowania mieli wszyscy obywatele polscy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 18 lat (z wyjątkiem osób prawomocnie ubezwłasnowolnionych bądź pozbawionych praw publicznych albo wyborczych). W tych wyborach możliwe było głosowanie korespondencyjne, a osoby powyżej 75. roku życia, a także niepełnosprawne mogły głosować przez pełnomocnika.

Były to pierwsze wybory prezydenckie przeprowadzone na podstawie przepisów Kodeksu wyborczego z 2011.

Kalendarz wyborczy

Ogłaszając termin wyborów, zgodnie z art. 289 Kodeksu wyborczego, marszałek Sejmu określa dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych przewidzianych w ustawie (kalendarz wyborczy). Postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015 r. poz. 188) ustalony został następujący kalendarz wyborczy:

 • 16 marca 2015 – termin zawiadamiania Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetu wyborczego[4]
 • 23 marca 2015 – termin powołania okręgowych komisji wyborczych
 • 26 marca 2015 – termin złożenia wymaganych do udziału w wyborach 100 000 podpisów poparcia[4]
 • 10 kwietnia 2015 – termin na podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
 • 17 kwietnia 2015 – termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
 • 20 kwietnia 2015 – podanie do publicznej wiadomości danych o kandydatach na prezydenta
 • 25 kwietnia 2015 – początek emisji w mediach bezpłatnych spotów wyborczych
 • 27 kwietnia 2015 – termin zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego
 • 4 maja 2015 – termin składania wniosków ws. głosowania przez pełnomocnika
 • 5 maja 2015 – termin składania wniosków ws. głosowania poza miejscem zamieszkania
 • 5 maja 2015 – termin składania wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania
 • 7 maja 2015 – termin składania wniosków o wpisanie do spisu wyborców na statkach morskich
 • 7 maja 2015 – termin zgłaszania przez wyborców przebywających za granicą dopisania do spisu wyborców za granicą
 • 9 maja 2015 (godz. 0:00) – koniec rozpowszechniania audycji wyborczych, początek tzw. ciszy wyborczej
 • 10 maja 2015 – pierwsze głosowanie w godzinach 7:00–21:00
 • 11/12 maja 2015 – ogłoszenie wyników pierwszego głosowania przez Państwową Komisję Wyborczą o północy
 • 23 maja 2015 (od godz. 0:00) – początek ciszy wyborczej przed drugą turą[5]
 • 24 maja 2015 – ponowne głosowanie w godzinach 7:00–21:00/22:30 (w lokalu wyborczym w Kowalach zmarła 80-letnia kobieta, w związku z czym głosowanie w tym lokalu zostało przedłużone o czas wynikłej wskutek tego przerwy, czyli o półtorej godziny; automatycznie przedłużona została również cisza wyborcza[6])
 • 25 maja 2015 – ogłoszenie wyników ponownego głosowania przez Państwową Komisję Wyborczą o godzinie 18:00

Kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej

Zgodnie z art. 296 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1319, z późn. zm.), kandydatem na prezydenta Rzeczypospolitej mogła być osoba zgłoszona przez co najmniej 100 000 obywateli, mających prawo wybierania do Sejmu. Zgłoszenia takiego dokonywał formalnie popierający go komitet wyborczy, który powstaje po pisemnym wyrażeniu zgody danej osoby na kandydowanie w wyborach. Komitet wyborczy mogło utworzyć minimum 15 osób. Po zebraniu co najmniej 1000 podpisów obywateli popierających kandydowanie danej osoby w wyborach komitet wyborczy mógł zostać zgłoszony Państwowej Komisji Wyborczej do zarejestrowania[4].

Komitety wyborcze

Pierwszym etapem przy zgłaszaniu kandydatów na prezydenta jest utworzenie i zarejestrowanie komitetów wyborczych poszczególnych kandydatów. W wymaganym terminie, do 16 marca 2015, do Państwowej Komisji Wyborczej wpłynęły zawiadomienia o utworzeniu od 25 komitetów wyborczych (jedno wpłynęło już po terminie). Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła 23 z tych zawiadomień, pozostałe zaś odrzuciła[7]. Zarejestrowano komitety wyborcze następujących kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

Kandydaci

Kolejnym etapem było zarejestrowanie kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, czego dokonała Państwowa Komisja Wyborcza, wobec komitetów, które do dnia 26 marca 2015 dostarczyły podpisy 100 000 osób popierających daną kandydaturę. Zarejestrowano 11 kandydatów na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 12 komitetów nie dostarczyło wymaganej liczby podpisów[8]:

Oficjalni kandydaci:
ZdjęcieImię i nazwiskoWiekWykształceniePrzynależność partyjnaPartie udzielające poparcia
(łącznie z macierzystymi)
Hasła wyborcze
Grzegorz Braun w Łodzi (13.11.2015).jpgGrzegorz Michał Braun48wyższe polonistyczne (mgr)bezpartyjny
Aby Polska nie zginęła;
Wiara, rodzina, własność;
Kościół, szkoła, strzelnica;
Wolność, godność, tradycja;
Może(sz) zmienić wszystko!
Andrzej Duda (9851867824) (cropped).jpg
(c) Lukas Plewnia/www.polen-heute.de, CC BY-SA 2.0
Andrzej Sebastian Duda42wyższe prawnicze (dr)Prawo i SprawiedliwośćPrzyszłość ma na imię Polska;
Godne życie w bezpiecznej Polsce;
Dobra zmiana
Adam Sebastian Jarubas.jpgAdam Sebastian Jarubas40wyższe historyczne (mgr)Polskie Stronnictwo LudoweWybieramy przyszłość;
Adam Jarubas – Głos rozsądku
KPRP 20130131 WG 305 BRONISLAW KOMOROWSKI.jpgBronisław Maria Komorowski62wyższe historyczne (mgr)bezpartyjnyWybierz zgodę i bezpieczeństwo;
Komorowski – prezydent naszej wolności
Janusz Korwin-Mikke Sejm 2016.JPGJanusz Ryszard Korwin-Mikke72wyższe filozoficzne (mgr)Kongres Nowej Prawicy[e]Dumna bogata Polska
Marian Kowalski - Ruch Narodowy, 2015.03.15 (1) cropped.JPGMarian Janusz Kowalski50podstawoweRuch NarodowySilny człowiek na trudne czasy;
Czyny, nie słowa!
Paweł Kukiz Sejm 2016 01.JPGPaweł Piotr Kukiz51średniebezpartyjny
Potrafisz Polsko!
M.Ogórek.jpgMagdalena Agnieszka Ogórek36wyższe historyczne (dr)bezpartyjna[g]Polska od nowa
Janusz Palikot Sejm 2015 02.JPGJanusz Marian Palikot50wyższe filozoficzne (mgr)Twój RuchAktywny prezydent – to jest możliwe;
Wszystko jest możliwe;
Zrobię z nimi porządek!
Paweł Tanajno (cropped).jpgPaweł Jan Tanajno39wyższe w zakresie zarządzania (mgr)Demokracja BezpośredniaCo zrobisz jak wygrasz?! Możesz!
Wilk Jacek.JPGJacek Wilk40wyższe prawnicze (mgr)Kongres Nowej PrawicyPoważnie o Polsce

Debaty telewizyjne

 • 5 maja 2015 – pierwsza debata telewizyjna przed pierwszą turą głosowania (TVP1; prowadzący: Krzysztof ZiemiecTVP; bez udziału Bronisława Komorowskiego)

Pierwsze głosowanie (I tura)

Sondaże

Sondażowe poparcie głównych kandydatów

Wszystkie dane wyrażono w procentach.

Oficjalne wyniki

Wyniki I tury wyborów w poszczególnych powiatach

Obwieszczenie o wynikach I tury wyborów Państwowa Komisja Wyborcza sporządziła 11 maja 2015[90], zaś skorygowała 13 maja[91]:

KandydatGłosyProcent
Andrzej Sebastian Duda5 179 09234,76%
Bronisław Maria Komorowski5 031 06033,77%
Paweł Piotr Kukiz3 099 07920,80%
Janusz Ryszard Korwin-Mikke486 0843,26%
Magdalena Agnieszka Ogórek353 8832,38%
Adam Sebastian Jarubas238 7611,60%
Janusz Marian Palikot211 2421,42%
Grzegorz Michał Braun124 1320,83%
Marian Janusz Kowalski77 6300,52%
Jacek Wilk68 1860,46%
Paweł Jan Tanajno29 7850,20%
Razem14 898 934100%
Głosy nieważne124 9520,83%[p]
Frekwencja48,96%
Andrzej DudaBronisław KomorowskiPaweł KukizJanusz
Korwin-Mikke
Magdalena OgórekAdam JarubasJanusz PalikotGrzegorz BraunMarian KowalskiJacek WilkPaweł TanajnoFrekwencja
Województwo#%#%#%#%#%#%#%#%#%#%#%#%
dolnośląskie329 35030,13%413 59337,84%240 25821,98%35 1843,22%26 5882,43%96730,88%17 5131,60%89360,82%46510,43%50450,46%23450,21%1 102 46047,56%
kujawsko-pomorskie215 99529,83%284 21639,26%148 27320,48%21 7413,00%21 1192,92%98461,36%10 7311,48%43780,60%32900,45%32260,45%12070,17%729 88344,46%
lubelskie367 38943,91%190 06522,72%177 67921,24%26 0503,11%17 6632,11%20 9352,50%14 2831,71%88801,06%88081,05%36980,44%12410,15%843 35948,56%
lubuskie92 48826,74%143 73441,55%71 83120,76%11 9723,46%10 3803,00%39081,13%55711,61%23410,68%16340,47%14880,43%5900,17%348 96843,37%
łódzkie362 91436,42%321 40932,25%206 60620,73%30 1343,02%26 8272,69%15 0621,51%14 2541,43%73100,73%52180,52%49080,49%19540,20%1 005 02749,72%
małopolskie606 82444,23%374 79327,32%257 95618,80%50 9253,71%24 7881,81%15 5191,13%14 0501,02%12 6540,92%58410,43%59320,43%25730,19%1 382 63252,16%
mazowieckie860 98536,03%783 15532,78%486 70720,37%80 2603,36%49 1012,05%30 0011,26%38 7921,62%26 8251,12%13 3840,56%12 9960,54%72600,30%2 411 20854,91%
opolskie88 65325,88%129 26437,74%95 49427,88%96232,81%74362,17%28910,84%38781,13%24290,71%11710,34%12770,37%4290,13%345 49442,54%
podkarpackie419 35250,09%170 96220,42%167 64320,02%27 3963,27%15 4021,84%11 7761,41%69130,83%81320,97%59000,70%28580,34%8910,11%842 71349,54%
podlaskie180 15540,68%122 83727,74%90 24320,38%16 4893,72%11 8162,67%63901,44%51311,16%43400,98%30290,68%17940,41%6230,14%446 37546,88%
pomorskie243 69127,73%378 94043,12%170 25919,37%28 0723,19%19 5752,23%70800,81%13 0621,49%69190,79%43020,49%46740,53%21890,25%886 72050,11%
śląskie565 77931,40%635 26235,25%425 11623,59%58 2863,23%46 4622,58%13 9750,78%25 7281,43%12 9460,72%72180,40%79840,44%33240,18%1 816 71449,87%
świętokrzyskie181 39838,10%106 45322,36%88 52518,60%14 6883,09%10 2872,16%61 90813,00%51411,08%29870,63%24190,51%16960,36%5590,12%479 67046,33%
warmińsko-mazurskie139 85929,39%187 42539,39%98 10820,62%16 5883,49%12 4562,62%59711,25%65641,38%34300,72%26060,55%20370,43%7620,16%480 06642,03%
wielkopolskie369 44828,60%539 69941,78%247 17719,13%38 8973,01%37 2932,89%17 7671,38%19 0501,47%80970,63%55040,43%61050,47%28250,22%1 303 35347,92%
zachodniopomorskie154 81226,06%249 25341,96%127 20421,41%19 7793,33%16 6902,81%60591,02%10 5811,78%35280,59%26550,45%24680,42%10130,17%599 24444,44%
Polska5 179 09234,76%5 031 06033,77%3 099 07920,80%486 0843,26%353 8832,38%238 7611,60%211 2421,42%124 1320,83%77 6300,52%68 1860,46%29 7850,20%15 023 88648,96%

Choć największe poparcie w pierwszym głosowaniu w skali całego kraju zdobył Andrzej Duda, to Bronisław Komorowski wygrał w większej liczbie województw – odpowiednio w 7 i 9. Podobnie było na szczeblu powiatów: Bronisław Komorowski wygrał w 193, Andrzej Duda – w 186; ponadto w jednym (brzeskim) zwyciężył Paweł Kukiz. Oprócz wymienionych na poziomie gmin poparcie wyższe od pozostałych kandydatów zdobył Adam Jarubas, zajmując pierwsze miejsce w sześciu takich jednostkach (wszystkie w województwie świętokrzyskim)[92].

Ponowne głosowanie (II tura)

Kandydaci

Zgodnie z Kodeksem wyborczym, prawo kandydowania w ponownym głosowaniu uzyskują dwaj kandydaci z największą liczbą oddanych na nich głosów, jeśli żaden z nich nie przekroczył progu 50% głosów ważnych w pierwszym głosowaniu.

Kandydaci:
ZdjęcieImię i nazwiskoWiekPrzynależność partyjnaPartie udzielające poparciaKandydaci z pierwszej tury deklarujący poparcie
Andrzej Duda (9851867824) (cropped).jpg
(c) Lukas Plewnia/www.polen-heute.de, CC BY-SA 2.0
Andrzej Sebastian Duda43Prawo i Sprawiedliwość* Grzegorz Braun[96]
KPRP 20130131 WG 305 BRONISLAW KOMOROWSKI.jpgBronisław Maria Komorowski62bezpartyjny* Adam Jarubas[99]

Debaty telewizyjne

Sondaże

Wszystkie dane wyrażono w procentach.

Oficjalne wyniki

Wyniki II tury w poszczególnych powiatach

Oficjalne wyniki II tury Państwowa Komisja Wyborcza przedstawiła 25 maja 2015[123]:

KandydatGłosyProcent
Andrzej Sebastian Duda8 630 62751,55%
Bronisław Maria Komorowski8 112 31148,45%
Razem16 993 169100%
Głosy nieważne250 2311,47%[p]
Frekwencja55,34%
WojewództwoAndrzej DudaBronisław KomorowskiFrekwencja
#%#%#%
dolnośląskie554 26945,56%662 38154,44%1 235 23553,28%
kujawsko-pomorskie366 05343,51%475 17756,49%853 75252,09%
lubelskie614 51266,37%311 37733,63%938 89354,30%
lubuskie155 48139,84%234 76460,16%396 25549,41%
łódzkie608 32553,75%523 35946,25%1 149 44256,98%
małopolskie955 10262,09%583 18237,91%1 559 33158,88%
mazowieckie1 448 84753,57%1 255 75646,43%2 744 73561,58%
opolskie159 54542,33%217 37057,67%383 01947,27%
podkarpackie665 37771,39%266 65628,61%943 41155,65%
podlaskie290 68159,31%199 41240,69%497 31652,49%
pomorskie397 94340,22%591 37359,78%1 004 73056,72%
śląskie961 70648,80%1 008 84951,20%2 002 66855,13%
świętokrzyskie328 20261,74%203 37638,26%539 21152,25%
warmińsko-mazurskie236 31443,76%303 75456,24%548 24248,09%
wielkopolskie617 18441,57%867 40458,43%1 506 94355,46%
zachodniopomorskie271 08639,91%408 12160,09%689 98651,05%
Polska8 630 62751,55%8 112 31148,45%16 993 16955,34%

Ważność wyborów

23 czerwca 2015 Sąd Najwyższy w składzie Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych na podstawie sprawozdania z wyborów przedstawionego przez Państwową Komisję Wyborczą oraz po rozpoznaniu protestów podjął uchwałę o ważności wyboru prezydenta dokonanego 24 maja 2015[124].

Zaprzysiężenie prezydenta elekta

20 lipca 2015 marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska wydała postanowienie w sprawie zwołania Zgromadzenia Narodowego w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej[125]. Zgromadzenie to odbyło się 6 sierpnia 2015 o godz. 10:00 w sali plenarnej Sejmu.

Rozwiązanie komisji wyborczych

Ostatnim etapem proceduralnym wyborów prezydenckich było podjęcie przez Państwową Komisję Wyborczą uchwały o rozwiązaniu okręgowych i obwodowych komisji wyborczych, co nastąpiło 24 czerwca 2015[126]. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym RP – Monitor Polski w dniu 3 lipca 2015 i weszła w życie 18 lipca 2015.

Zobacz też

Uwagi

 1. Wyjątkami są sytuacje, gdy urzędujący prezydent: umrze, zrzeknie się urzędu, stanie się trwale niezdolny do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia albo zostanie złożony z urzędu orzeczeniem Trybunału Stanu lub też zostanie wprowadzony stan wojenny, wyjątkowy albo klęski żywiołowej, odpowiednio przedłużający kadencję.
 2. 21 marca ogłosił rezygnację, popierając Janusza Korwin-Mikkego.
 3. 23 marca ogłosił rezygnację, popierając Janusza Korwin-Mikkego.
 4. 16 marca ogłosił rezygnację, popierając Janusza Korwin-Mikkego.
 5. 22 stycznia kandydat ogłosił powstanie partii KORWiN, do czasu rejestracji której zadeklarował pozostanie członkiem KNP (wypowiedź Janusza Korwin-Mikkego na spotkaniu wyborczym 18 marca 2015).
 6. Część Ruchu Narodowego.
 7. Wysunięta przez Sojusz Lewicy Demokratycznej.
 8. Zsumowano deklaracje padające na osoby, które ostatecznie nie zarejestrowały swojej kandydatury oraz odpowiedzi „inny kandydat”. Ponieważ dokonano tego na podstawie zaokrąglonych odsetków, może się zdarzyć, że dane zawarte w niektórych komórkach są błędne. Pominięto sytuację, gdy odsetek wynosi 0. Najedź na interesującą wartość, aby wyświetlić szczegóły.
 9. W sytuacji, gdy nie podano odsetka niezdecydowanych lub podano odsetek błędny, a suma znanych poprawnych wartości jest mniejsza niż 97%, przyjęto za odsetek niezdecydowanych różnicę 100%-suma poprawnych wartości.
 10. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm Sonda uliczna.
 11. a b c Niezdecydowani lub odmowa odpowiedzi.
 12. a b c d e f g h i j k l m n Deklaracje „Warto głosować na tego polityka”, badanie CAWI.
 13. a b c d e f g h i j Badanie CAWI.
 14. Jako „kandydat PSL”.
 15. a b c d e f g h Deklaracje „Warto głosować na tego polityka”, wyniki ważone do preferencji wyborczych według sondażu przeprowadzonego przez TNS Polska w dniach 12–13 stycznia 2015, badanie CAWI.
 16. a b Procent ogółu głosów (kart ważnych).

Przypisy

 1. Informacja o wydatkach z budżetu państwa poniesionych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów. pkw.gov.pl, 23 października 2015.
 2. Termin wyborów prezydenckich w 2015 roku. infor.pl. [dostęp 2015-02-07].
 3. Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. pkw.gov.pl. [dostęp 2015-02-07].
 4. a b c Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o tworzeniu komitetu wyborczego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na 10 maja 2015 roku. 4 lutego 2015. [dostęp 2019-12-27].
 5. II tura wyborów prezydenckich. Rozpoczęła się cisza wyborcza. l24.pl, 23 maja 2015. [dostęp 2021-03-20].
 6. Cisza wyborcza przedłużona do 22.30. W jednym z lokali zmarła kobieta. tvp.info, 24 maja 2014. [dostęp 2015-05-24].
 7. Wykaz złożonych zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. pkw.gov.pl. [dostęp 2015-03-28].
 8. Wykaz kandydatów. pkw.gov.pl. [dostęp 2021-03-20].
 9. PIAST nie wystawi kandydata. moje.radio.lublin.pl, 8 lutego 2015. [dostęp 2015-03-30]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-04-14)].
 10. Rada Główna SP udzieliła poparcia dla Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich. solidarna.org.pl, 21 marca 2015. [dostęp 2019-12-27].
 11. Oświadczenie w sprawie wyborów prezydenckich. lospolski.pl, 22 kwietnia 2015. [dostęp 2019-12-27].
 12. I Kongres Polski Razem Zjednoczonej Prawicy. pjg.org.pl, 27 kwietnia 2015. [dostęp 2015-04-27].
 13. ZG LPR w sprawie wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. lpr.pl, 24 kwietnia 2015. [dostęp 2015-04-27].
 14. Wybierzcie właściwie! Wybierzcie Bronisława Komorowskiego!. platforma.org, 6 lutego 2015. [dostęp 2015-03-21].
 15. Partia Demokratyczna poparła kandydaturę Bronisława Komorowskiego na Prezydenta RP. demokraci.pl, 9 lutego 2015. [dostęp 2015-05-13].
 16. Poparcie dla Pana Bronisława Komorowskiego. zielonirp.org.pl, 16 lutego 2015. [dostęp 2019-12-27].
 17. Stronnictwo Demokratyczne poparło prezydenta Bronisława Komorowskiego. sd.pl, 28 marca 2015. [dostęp 2016-02-18].
 18. Wybory prezydenckie 2015. Air Korwin One wystartował. Korwin-Mikke leci na spotkania z wyborcami. polskatimes.pl, 16 marca 2015. [dostęp 2015-03-21].
 19. Poparcie Kandydata Demokracji Bezpośredniej – Pawła Tanajno na Prezydenta RP. partiakobiet.com.pl, 28 kwietnia 2015. [dostęp 2015-04-28]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-05-14)].
 20. Jacek Wilk kandydatem KNP na prezydenta. bankier.pl, 4 lutego 2015. [dostęp 2019-12-27].
 21. Sondaż late poll: Duda 34,5 proc., Komorowski 33,1 proc., Kukiz 20,5 proc.. tvnb24. [dostęp 2015-05-11].
 22. Ostatni sondaż przed ciszą wyborczą: Kukiz ma już prawie 20 procent. radiozet.pl, 8 maja 2015. [dostęp 2015-05-08].
 23. Wybory prezydenckie. Duży skok poparcia w sondażu dla Pawła Kukiza. polskieradio.pl, 8 maja 2015. [dostęp 2015-05-08].
 24. Paweł Szaniawski: Sondaż „Newsweeka”: Druga tura pewna, aż 16 proc. dla Kukiza. newsweek.pl, 8 maja 2015. [dostęp 2019-12-27].
 25. Sondaż dla „Wiadomości” TVP1: 15-procentowe poparcie dla Kukiza. Komorowski dalej traci, Duda zyskuje. tvp.info, 8 maja 2015. [dostęp 2015-05-08].
 26. Komorowski po raz pierwszy z poparciem poniżej 40 proc. Sondaż dla Faktów TVN i TVN24. tvn24.pl, 7 maja 2015. [dostęp 2015-05-08].
 27. Nowy sondaż Super Expressu: Kukiz ma już 14,3 procent. se.pl, 7 maja 2015. [dostęp 2015-05-07].
 28. Sonda uliczna. ewybory.eu, 7 maja 2015. [dostęp 2019-12-27].
 29. Paweł Więcek: Sondaż prezydencki „Polski”: Komorowski z poparciem poniżej 40 proc., Duda odrabia straty. polskatimes.pl, 8 maja 2015. [dostęp 2015-05-08].
 30. Już za tydzień wybory. Ostatni sondaż wskazuje na spadek poparcia dla Bronisława Komorowskiego i Andrzeja Dudy. polskieradio.pl, 1 maja 2015. [dostęp 2015-05-01].
 31. Sondaż dla „Wiadomości” TVP1: Komorowski mocno traci, Kukiz zyskuje. Zwycięzca dopiero w II turze. tvp.info, 1 maja 2015. [dostęp 2015-05-01].
 32. Sondaż prezydencki dla Faktów TVN i TVN24: będą dwie tury wyborów. Największy awans Kukiza. tvn24.pl, 29 kwietnia 2015. [dostęp 2015-04-30].
 33. Poparcie kandydatów na prezydenta Polski. Sondaż: 28/04/2015. imgur.com. [dostęp 2015-04-28].
 34. Na dwa tygodnie przed wyborami w badaniu IBRiS dla „Rz” wciąż prowadzi Komorowski. twitter.com, 26 kwietnia 2015. [dostęp 2019-12-27].
 35. Wybory prezydenckie: Bronisław Komorowski na czele. Nowy sondaż. polskieradio.pl, 24 kwietnia 2015. [dostęp 2015-04-24].
 36. Sonda uliczna. ewybory.eu, 28 kwietnia. [dostęp 2015-04-28].
 37. Preferencje w wyborach prezydenckich. cbos.pl. [dostęp 2015-05-29].
 38. Norbert Maliszewski: Sondaż: dlaczego zyskuje Kukiz, a traci Komorowski?. tajnikipolityki.pl, 4 maja 2015. [dostęp 2015-05-05].
 39. Paweł Więcek: Sondaż prezydencki „Polski”: Duda lekko w dół, do góry wyrwał Kukiz. polskatimes.pl, 23 kwietnia 2015. [dostęp 2015-04-24].
 40. Sondaż dla Polskiego Radia: będzie druga tura wyborów prezydenckich. polskieradio.pl, 17 kwietnia 2015. [dostęp 2015-04-24].
 41. Paweł Szaniawski: Sondaż Newsweeka: Komorowski o włos od wygrania w I turze. newsweek.pl, 17 marca 2015. [dostęp 2019-12-27].
 42. Preferencje prezydenckie w kwietniu 2015 roku. tnsglobal.pl. [dostęp 2015-06-30].
 43. Najnowszy sondaż prezydencki dla Faktów TVN i TVN24: Komorowski zyskuje, Duda też. tvn24.pl, 13 kwietnia 2015. [dostęp 2015-04-13].
 44. Poparcie kandydatów na prezydenta Polski. Sondaż: 13/04/2015. imgur.com. [dostęp 2015-04-14].
 45. Preferencje w wyborach prezydenckich – kwiecień 2015. gfk.com, 17 kwietnia 2015. [dostęp 2021-03-20].
 46. Najnowszy sondaż IBRiS dla Rzeczpospolitej. W II turze Komorowski i Duda. twitter.com, 15 kwietnia 2015. [dostęp 2019-12-27].
 47. Sondaż TNS dla „Wiadomości”: Komorowski powiększa przewagę, Kukiz zastąpił Ogórek na podium. tvp.info, 12 kwietnia 2015. [dostęp 2015-04-12].
 48. Najnowszy sondaż: Tylko 10 punktów procentowych różnicy między Dudą a Komorowskim. telewizjarepublika.pl, 10 kwietnia 2015. [dostęp 2015-04-11].
 49. Paweł Więcek, Karolina Wrońska: Największy sondaż prezydencki w Polsce: Komorowski i Duda w II turze. Różnica nie jest duża. polskatimes.pl, 10 kwietnia 2015. [dostęp 2015-04-11].
 50. Sondaż dla „Faktów” TVN. Najwięcej tracą Komorowski i Duda. tvn24.pl, 30 marca 2015. [dostęp 2015-03-31].
 51. Poparcie kandydatów na prezydenta Polski. Sondaż: 30/03/2015. imgur.com.
 52. Paweł Majewski: Duży spadek prezydenta, Jarubas trzeci. rp.pl, 31 marca 2015. [dostęp 2015-03-31].
 53. Pełne wyniki sondażu IBRiS dla Rzeczpospolitej. twitter.com, 31 marca 2015. [dostęp 2019-12-27].
 54. Michał Zieliński: Sondaż „Newsweeka”: Komorowski nadal w I turze. Kukiz czarnym koniem wyborów?. newsweek.pl, 19 marca 2015. [dostęp 2019-12-27].
 55. Duda coraz silniejszy, topnieje przewaga Komorowskiego. Sondaż dla „Faktów” TVN. tvn24.pl, 15 marca 2015. [dostęp 2015-03-28].
 56. Poparcie kandydatów na prezydenta Polski. Sondaż: 16/03/2015. imgur.com. [dostęp 2015-03-28].
 57. Preferencje prezydenckie w marcu 2015 roku. tnsglobal.pl. [dostęp 2015-06-02].
 58. Deklaracje udziału i preferencje w wyborach prezydenckich na niespełna dwa miesiące przed głosowaniem. cbos.pl. [dostęp 2015-05-05].
 59. Preferencje w wyborach prezydenckich – marzec 2015. infowire.pl, 19 marca 2015. [dostęp 2020-03-20].
 60. Paweł Majewski: Notowania prezydenta w dół. rp.pl, 15 marca 2015. [dostęp 2015-03-28].
 61. Sondaż dla „Wiadomości” TVP1: Komorowski traci, zmierzy się z Dudą w drugiej turze. tvp.info, 15 marca 2015. [dostęp 2015-03-28].
 62. Preferencje w wyborach prezydenckich. cbos.pl. [dostęp 2015-05-05].
 63. Sonda uliczna prezydencka. ewybory.eu, 7 marca 2015. [dostęp 2015-03-28].
 64. Topnieje przewaga Komorowskiego nad Dudą. Sondaż dla TVN24. tvn24.pl, 2 marca 2015. [dostęp 2015-03-28].
 65. Poparcie kandydatów na prezydenta Polski. Sondaż 02/03/2015. imgur.com. [dostęp 2015-03-28].
 66. Norbert Maliszewski: Sondaż: kto wygrał pierwszą rundę kampanii prezydenckiej?. tajnikipolityki.pl, 7 marca 2015. [dostęp 2015-03-28].
 67. Sonda uliczna prezydencka. ewybory.eu, 3 marca 2015. [dostęp 2015-03-28].
 68. Paweł Majewski: Zadyszka kandydatów do prezydentury. rp.pl, 1 marca 2015. [dostęp 2015-03-28].
 69. Michał Wróblewski: Sondaż IPSOS: Duda prawie 30%, PBK mniej niż 50%. 300polityka.pl, 2 marca 2015. [dostęp 2015-03-28].
 70. Paweł Szaniawski: Sondaż Newsweeka: Komorowski zwycięża w pierwszej turze, ale o włos. newsweek.pl, 19 lutego 2015. [dostęp 2019-12-27].
 71. Sondaż dla „Faktów” TVN i TVN24: Komorowski i Duda w drugiej turze. Zwycięstwo urzędującego prezydenta. tvn24.pl, 16 lutego 2015. [dostęp 2015-03-28].
 72. Poparcie kandydatów na prezydenta Polski. Sondaż 16/02/2015. imgur.com. [dostęp 2015-03-28].
 73. Preferencje prezydenckie w lutym 2015 roku. tnsglobal.pl. [dostęp 2015-04-30].
 74. Preferencje w wyborach prezydenckich – luty 2015. infowire.pl, 25 lutego 2015. [dostęp 2021-03-20].
 75. Norbert Maliszewski: Badanie: zyski Andrzeja Dudy po konwencji PiS. tajnikipolityki.pl, 12 lutego 2015. [dostęp 2015-03-28].
 76. Deklaracje udziału w wyborach prezydenckich i preferencje wyborcze. cbos.pl. [dostęp 2015-03-28].
 77. Sondaż dla „Wiadomości” TVP1: Komorowski stracił, ale i tak wygrałby w pierwszej turze. tvp.info, 6 lutego 2015. [dostęp 2015-03-28].
 78. Sonda uliczna – prezydencka. ewybory.eu, 3 lutego 2015. [dostęp 2015-03-28].
 79. Sondaż: Bronisław Komorowski dystansuje kontrkandydatów. tvp.info, 30 stycznia 2015. [dostęp 2015-03-28].
 80. Poparcie kandydatów na prezydenta Polski. Sondaż 25/01/2015. imgur.com. [dostęp 2015-03-28].
 81. Sonda uliczna. ewybory.eu, 25 stycznia 2015. [dostęp 2015-03-28].
 82. Preferencje prezydenckie w styczniu 2015 roku. tnsglobal.pl. [dostęp 2015-03-28].
 83. Norbert Maliszewski: Nowy sondaż: Komorowski deklasuje, ale możliwa jest II tura wyborów. tajnikipolityki.pl, 4 lutego 2015. [dostęp 2015-03-28].
 84. Preferencje w wyborach prezydenckich – styczeń 2015. infowire.pl, 28 stycznia 2015. [dostęp 2021-03-20].
 85. IBRiS na Twitterze: „DoRzeczy”: B. Komorowski 56%, A. Duda 25, M. Ogórek 6, J. Korwin-Mikke 3, J. Palikot 1, M. Kowalski 0. twitter.com, 26 stycznia 2015. [dostęp 2019-12-27].
 86. Sondaż dla „Wiadomości” TVP1: Komorowski prezydentem w I turze. Ogórek na podium, wyprzedza Korwin-Mikkego. polskieradio.pl, 14 stycznia 2015. [dostęp 2015-03-28].
 87. Sondaż dla Faktów TVN: Komorowski zdecydowanie wygrywa w pierwszej turze. tvn24.pl, 12 stycznia 2015. [dostęp 2015-03-28].
 88. Poparcie kandydatów na prezydenta Polski. Sondaż 12/01/2015. imgur.com. [dostęp 2015-03-28].
 89. Sonda uliczna. ewybory.eu, 13 stycznia 2015. [dostęp 2015-03-28].
 90. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 maja 2015 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.. pkw.gov.pl. [dostęp 2015-05-12].
 91. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie zmiany obwieszczenia o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.. pkw.gov.pl. [dostęp 2015-05-29].
 92. Wyniki wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 roku. wyborynamapie.pl. [dostęp 2016-07-01].
 93. Jeszcze jeden wysiłek! (oświadczenie Prawicy Rzeczypospolitej). prawicarzeczypospolitej.org, 16 maja 2015. [dostęp 2015-05-18].
 94. Oświadczenie w sprawie udzielenia poparcia w drugiej turze wyborów na Prezydenta Rzeczpospolitej Polski Panu dr Andrzejowi Dudzie. uniapolitykirealnej.org.pl, 17 maja 2015. [dostęp 2019-12-27].
 95. Popieramy. samoobrona.mazowsze.pl. [dostęp 2019-12-27].
 96. Wychodzimy z okopów!. gloria.tv, 12 maja 2015. [dostęp 2019-03-13].
 97. PSL poparło Bronisława Komorowskiego w drugiej turze wyborów prezydenckich. tvp.info, 12 maja 2015. [dostęp 2015-05-12].
 98. Stanowisko LPR przed II turą wyborów prezydenckich. lpr.pl, 22 maja 2015. [dostęp 2015-05-22].
 99. Anna Roży: Chmielnik. PSL popiera Bronisława Komorowskiego. radio.kielce.pl, 17 maja 2015. [dostęp 2015-05-18].
 100. Ostatni sondaż przed ciszą wyborczą. Komorowski o włos przed Dudą. radiozet.pl, 22 maja 2015. [dostęp 2015-05-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-05-23)].
 101. Ostatni sondaż przed drugą turą wyborów. Różnica w poparciu to 0,5 punktu procentowego. tvn24.pl, 22 maja 2015. [dostęp 2015-05-22].
 102. Paweł Szaniawski: Sondaż „Newsweeka”: Komorowski wygrywa o włos. newsweek.pl, 22 maja 2015. [dostęp 2019-12-27].
 103. Kto wygra wybory prezydenckie? Sondaż: Komorowski prowadzi. Ale ma poważne kłopoty. wyborcza.pl, 22 maja 2015. [dostęp 2015-05-22].
 104. Sondaż IBRiS: Bronisław Komorowski z nieznacznie większym poparciem niż Andrzej Duda. polskieradio.pl, 22 maja 2015. [dostęp 2015-05-22].
 105. Najnowszy sondaż: takiego wyniku jeszcze nie było. wp.pl, 21 maja 2015. [dostęp 2015-05-21].
 106. Sondaż dla Faktów TVN i TVN24: Komorowski i Duda z niemal identycznym poparciem. tvn24.pl, 20 maja 2015. [dostęp 2015-05-20].
 107. Największy w Polsce sondaż prezydencki: Duda wygrywa z Komorowskim w II turze. O włos. polskatimes.pl, 21 maja 2015. [dostęp 2015-05-21].
 108. Paweł Szaniawski: Sondaż „Newsweeka”: Komorowski goni Dudę. newsweek.pl, 19 maja 2015. [dostęp 2019-12-27].
 109. Debata pomogła prezydentowi. Komorowski na prowadzeniu. NOWY SONDAŻ. dziennik.pl, 18 maja 2015. [dostęp 2015-05-18].
 110. Agnieszka Cybulska: Poparcie dla kandydatów w II turze wyborów prezydenckich przed drugą z debat telewizyjnych. cbos.pl. [dostęp 2015-07-06].
 111. Wybory prezydenckie: kampania nabiera tempa. Kolejny sondaż dla Andrzeja Dudy. polskieradio.pl, 15 maja 2015. [dostęp 2015-05-15].
 112. Duda czy Komorowski – kto wygra w II turze? Sondaż Millward Brown dla Faktów TVN i TVN24. tvn24.pl, 14 maja 2015. [dostęp 2015-05-14].
 113. Duda ucieka Komorowskiemu. Różnica dużo większa, niż po I turze. wp.pl, 15 maja 2015. [dostęp 2019-12-27].
 114. Komorowski po raz pierwszy z poparciem poniżej 40 proc. Sondaż dla Faktów TVN i TVN24. tvn24.pl, 7 maja 2015. [dostęp 2015-05-14].
 115. Paweł Więcek: Sondaż prezydencki „Polski”: Komorowski z poparciem poniżej 40 proc., Duda odrabia straty. polskatimes.pl, 8 maja 2015. [dostęp 2015-05-14].
 116. Sondaż prezydencki dla Faktów TVN i TVN24: będą dwie tury wyborów. Największy awans Kukiza. tvn24.pl, 29 kwietnia 2015. [dostęp 2015-05-14].
 117. Agnieszka Cybulska: Decyzje wyborcze Polaków w ewentualnej II turze wyborów prezydenckich. cbos.pl. [dostęp 2015-07-06].
 118. Najnowszy sondaż prezydencki dla Faktów TVN i TVN24: Komorowski zyskuje, Duda też. tvn24.pl, 13 kwietnia 2015. [dostęp 2015-05-14].
 119. Sondaż dla „Faktów” TVN. Najwięcej tracą Komorowski i Duda. tvn24.pl, 30 marca 2015. [dostęp 2015-05-14].
 120. Sondaż Millward Brown: Druga tura coraz bliżej. rp.pl, 16 marca 2015. [dostęp 2015-05-16].
 121. Sondaż dla „Faktów” TVN i TVN24: Komorowski i Duda w drugiej turze. Zwycięstwo urzędującego prezydenta. tvn24.pl, 16 lutego 2015. [dostęp 2015-05-16].
 122. Poparcie dla kandydatów w wyborach prezydenckich. cbos.pl. [dostęp 2015-05-14].
 123. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 maja 2015 r. o wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. pkw.gov.pl, 25 maja 2015. [dostęp 2015-05-26].
 124. Sąd Najwyższy stwierdził ważność wyborów prezydenckich. sn.pl, 23 czerwca 2015. [dostęp 2020-08-04].
 125. Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie zwołania Zgromadzenia Narodowego w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2015 r. poz. 644)
 126. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych, powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. (M.P. z 2015 r. poz. 574)

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

POL urna wyborcza.svg
Autor: unknown, Licencja: CC BY-SA 2.5
M.Ogórek.jpg
Autor: Stiopa, Licencja: CC BY-SA 4.0
Magdalena Ogórek, marzec 2015 r.
Präsidentschaftswahl Polen 2015 Runde 1.svg
Autor: Furfur, Licencja: CC BY-SA 3.0
Wybory prezydenckie w Polsce w 2015 roku - wyniki I tury (10.05.2015) z podziałem na powiaty.
Präsidentschaftswahl Polen 2015 Runde 2.svg
Autor: Furfur, Licencja: CC BY-SA 3.0
Wybory prezydenckie w Polsce w 2015 roku - wyniki II tury (24.05.2015) z podziałem na powiaty.
Paweł Kukiz Sejm 2016 01.JPG
Autor: Adrian Grycuk, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Poseł Paweł Kukiz w Sejmie
Grzegorz Braun w Łodzi (13.11.2015).jpg
Autor: Enstropia, Licencja: CC BY-SA 4.0
Grzegorz Braun in Łódź (2015-11-13)
Janusz Palikot Sejm 2015 02.JPG
Autor: Adrian Grycuk, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Poseł Janusz Palikot w Sejmie
Wilk Jacek.JPG
Autor: Artur Andrzej, Licencja: CC BY-SA 4.0
Jacek Wilk (adwokat, prawicowy ekonomista i polityk) na spotkaniu przedwyborczym (wybory prezydenckie) w Gdańsku.
Paweł Tanajno (cropped).jpg
Autor: Krzysztof Wróbel, Licencja: CC BY 4.0
Paweł Tanajno.jpg przycięte
Poparcie w sondażach kandydatów na prezydenta (2).png
Autor: Szczeciniarz, Licencja: CC0
Obliczono poparcie wśród zdecydowanych wyborców na podstawie 31 badań IBRiS, TNS Polska, Millward Brown i GfK, a następnie średnią ważoną w taki sposób, że na miesięczną średnią składają się w 32% sondaże IBRiS, w 29% TNS Polska, w 26% Millward Brown, a w 13% GfK (podane proporcje odpowiadają ogólnemu udziałowi sondażowni w uwzględnionych pomiarach). Użycie średniej ważonej było niezbędne do skorygowania zniekształcenia powodowanego przez zróżnicowanie udziałów badań sondażowni w poszczególnych miesiącach.
Janusz Korwin-Mikke Sejm 2016.JPG
Autor: Adrian Grycuk, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Poseł do PE Janusz Korwin-Mikke w Sejmie
Adam Sebastian Jarubas.jpg
Autor: Saltarski, Licencja: CC BY-SA 4.0
Marszałek Adam Jarubas
KPRP 20130131 WG 305 BRONISLAW KOMOROWSKI.jpg
Autor: Wojciech Grzędziński, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski