Zabytki Sandomierza

Katedra z XIV-XVII wieku
Kościół Nawrócenia św. Pawła
Kościół św. Michała Archanioła i Wyższe Seminarium Duchowne w dawnym zespole klasztornym benedyktynek
Zamek królewski, (XIV w., 1480, 1520, XIX) - obecnie Muzeum Okręgowe
Collegium Gostomianum - kolegium jezuickie z 1602 r.
Dom Długosza – obecnie Muzeum Diecezjalne
Kamienice na Starym Rynku
Schemat podziemnej trasy turystycznej na głębokości od 4 do 12 m poniżej poziomu miejskich ulic
Synagoga z XVIII w.

Zabytki rejestrowane

Poniżej przedstawione są sandomierskie zabytki chronione prawnie czyli znajdujące się w rejestrze zabytków wojewódzkiego konserwatora zabytków.

 • zespół urbanistyczno-architektoniczny i krajobrazowy, XIII-XIX,
 • Bazylika katedralna Narodzenia NMP - gotycki halowy kościół z XIV w, przekryty sklepieniami krzyżowo-żebrowymi, wewnątrz zachowane polichromie z 1421 roku
  • dzwonnica, XVIII,
  • ogrodzenie murowano-żelbetowe, 2 poł. XIX
 • zespół kościoła par. pw. św. Pawła, ul. Staromiejska, z 1. połowy XV, XVIII,
  • kościół Nawrócenia św. Pawła
  • dzwonnica
  • ogrodzenie z bramą
  • plebania, drewn. (nie istnieje)
 • synagoga z domem gminy żydowskiej, ob. archiwum, ul. Basztowa,
 • zespół klasztorny benedyktynek, ob. seminarium duchowne, ul. Żeromskiego, 2 poł. XVII - XVIII,
 • domek kapelana
  • kazalnica
  • ogród
  • ogrodzenie terenu klasztornego
  • seminarium niższe,
 • zespół klasztorny dominikanów, ul. Staromiejska, 2 ćw. XIII, XVII, 1909,
 • zespół szpitalny, ul. Opatowska 10, XV-XIX,
 • zespół klasztorny reformatów, pl. św. Wojciecha, 1679-1690, XVIII, XIX,
 • kolegium jezuickie Collegium Gostomianum, ul. Długosza 7, 1605-15, XIX, - jedna z najstarszych szkół średnich w Polsce, najstarsze skrzydło wybudowano w 1602 roku. Pierwotne kolegium jezuickie, funkcjonowało do kasaty zakonu w 1773 roku. Od tego czasu funkcjonowało jako szkoła świecka.
 • zamek królewski, z XIV wieku, 1480, 1520, XIX, - zniszczony podczas potopu szwedzkiego w 1656, zachowane skrzydło zachodnie
 • cmentarz „katedralny”, ul. Mickiewicza, XIX-XX,
 • cmentarz par. św. Pawła, ul. Staromiejska, XIX,
 • cmentarz żydowski, ul. Sucha,
 • cmentarz wojenny żołnierzy Armii Radzieckiej, ul. Mickiewicza, 1944,
 • mogiła zbiorowa żołnierzy austriackich z 1914, ul. Leszka Czarnego,
 • pozostałości murów obronnych, 1. połowa XIV,
 • Brama Opatowska - gotycka brama wjazdowa do miasta z 2. połowy XIV wieku, przebudowana w XVI wieku, zwieńczona renesansową attyką. Fundowana przez króla Kazimierza Wielkiego, jedyna zachowana. Do Sandomierza prowadziły cztery bramy w murach obronnych: Opatowska, Zawichojska, Lubelska, Krakowska oraz dwie furty (zachowała się jedna - Dominikańska, nazywana Uchem Igielnym).
 • Ratusz - gotycki, z połowy XIV wieku zbudowany na planie kwadratu z ośmioboczną wieżą. W XVI wieku rozbudowany (w planie do prostokąta), całość została zwieńczona renesansową attyką. Istniejąca obecnie wieża została postawiona w XVII wieku. Wokół Starego Rynku zachowane renesansowe kamienice (architektura). W 2006 NBP wyemitował monetę kolekcjonerską o nominale 2 zł z wizerunkiem ratusza.
 • dworek, ul. Browarna 9, drewn., XVIII/XIX,
 • Dworek Cypriana Strużyńskiego - zespół dworski przy ulicy Zawichojskiej 2, zbudowany w 1861 roku dla Matyldy i Cypriana Strużyńskich. Po gruntownej renowacji w pierwszej dekadzie XXI w. zespół hotelowy[1].
 • mansjonaria „Dom Długosza” z lat 1476, XVII, 1934, (ul. Długosza 9). Budynek wzniesiony z fundacji Jana Długosza w 1476 roku, obecnie mieści się w nim Muzeum Diecezjalne
 • sufraganówka, ul. Katedralna 1, 1792, po 1968,
 • wikarówka, ul. Katedralna 3, 1747-60, XIX, po 1968,
 • dworek, ul. Królowej Jadwigi 3, drewn., 1 poł. XIX,
 • dom, ul. Mariacka 3,
 • dom księży emerytów, ul. Mariacka 9, 1700-1724, XIX,
 • kanonia, ul. Mariacka 10, XVIII, po 1968,
 • „Dom Katolicki”, ul. Mariacka 16,
 • dawna szkoła parafialna, ul. Mariacka 18, 1787, po 1968,
 • dom, ul. Opatowska 1,
 • dom, ul. Opatowska 8,
 • dom, ul. Opatowska 9, XVIII,
 • dom, ul. Opatowska 21,
 • dom, pl. Poniatowskiego 1, XV-XVIII,
 • klasztor dominikanów, ob. Urząd Miasta, pl. Poniatowskiego 3, XVII-XIX,
 • dom, Rynek 3,
 • dom, Rynek 4,
 • konwikt Bobolów, Rynek 5, XV-XVII-XIX,
 • dom, Rynek 6, poł. XIX, XX,
 • dom, Rynek 7, poł. XIX, XX,
 • dom, Rynek 8, poł. XIX,
 • dom, Rynek 9, XVII, XIX, XX,
 • Kamienica Oleśnickich, Rynek 10, z przełomu XVI/XVII wieku, remontowana w 1955-58. W kamienicy znajduje się wejście do Podziemnej Trasy Turystycznej "Lochy Sandomierskie" (p. niżej).
 • Trasa podziemna „Lochy Sandomierskie”
 • odwach, Rynek 12, poł. XIX,
 • dom, Rynek 15, 2 ćw. XIX,
 • dom, Rynek 20, XVII, XIX,
 • dom, Rynek 22, XVII, XVIII-XX,
 • dom „Greka Kojszora”, Rynek 23, XVI/XVII, XIX-XX,
 • dom „Węgra Lazarczyka”, Rynek 27, XVI/XVII, XIX-XX,
 • dom, Rynek 30, XVIII, po 1967,
 • dom, Rynek 31, XVII-XVIII, 2 poł. XIX, 1969,
 • dworek, ul. Świętopawelska 4, drewn., XIX
 • dom, ul. Tkacka 2, 1886,
 • dworek, ul. Zawichojska 2,
 • dom, ul. Żeromskiego 9, 1914,
 • spichrz, przebudowany w XX wieku, z 1696 roku, wybudowany na potrzeby Bazyliki Katedralnej, (ul. Rybitwy 5)
 • budynek dawnych koszar Sandomierskiej Straży Granicznej.

Zabytki niezachowane

 • Brama Krakowska
 • Brama Lubelska (Rybacka)
 • Brama Zawichojska z XVI wieku. Składała się z półokrągłego barbakanu i z przejazdu przebitego w istniejącej wcześniej baszcie prostokątnej. Rozebrana w XIX wieku.
 • Stary cmentarz żydowski
 • Furta Dominikańska w zachodniej części miasta
 • Mury obronne o długości 1700 metrów z basztami
 • Kościół św. Marii Magdaleny
 • Kościół św. Piotra
 • Kościół św. Jana


Przypisy

 1. Historia rewitalizacji zespołu dworskiego. [dostęp 2013-05-26]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-03-16)].

Bibliografia

Media użyte na tej stronie

Pomnik Historii logo.svg
Logo Pomników Historii Polski
Sandomierz baszta 2.JPG
Autor: Giusta777, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Sandomierz, Brama Opatowska, 2 poł. XIV, XVI w.
P6230157p.JPG
Autor: Jolanta Śliwińska, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Sandomierz, kościół pw. św. Michała, lata 1686-1696, 2 poł. XVIII w.
Dom J. Dlugosza w Sandomierzu3.jpg
Autor: Manfred Rackelhuhn, Licencja: CC BY-SA 3.0
Dom Jana Długosza w Sandomierzu
Church of the Conversion of Saint Paul in Sandomierz - 01.jpg
Autor: Jolanta Dyr, Licencja: CC BY-SA 3.0
Kościół pw Nawrócenia św Pawła w Sandomierzu - widok od strony ul Staromiejskiej
Cellars - the underground tourist route in Sandomierz - 01.jpg
Autor: Jolanta Dyr, Licencja: CC BY-SA 3.0
Piwnice - podziemna trasa turystyczna w Sandomierzu - na głebokości od 4 do 12 m poniżej poziomu miejskich ulic
20130702 Sandomierz zamek 0778.jpg
Autor: Jakub Hałun, Licencja: CC BY-SA 3.0
Zamek w Sandomierzu
Polska Sandomierz 017.jpg
Autor: unknown, Licencja: CC-BY-SA-3.0
PL Sandomierz Synagoga.JPG
Autor: Hubert Śmietanka, Licencja: CC BY-SA 2.5
Synagogue in Sandomierz, Poland, 1768
Sandomierz Katedra1.jpg
Cathedral in Sandomierz, Poland
Sandomierz kosciol sw ducha kolb100 2718.JPG
Autor: Marcin Kuna, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Kościół Świętego Ducha w Sandomierzu (zabytek nr rejestr. A.726/1-3)