Zbiornik balastowy

Lokalizacja zbiorników balastowych na okręcie podwodnym
Forpik jako zbiornik balastowy o pojemności 140 m³. Widok na dno zbiornika

Zbiorniki balastowe – zbiorniki stosowane w jednostkach pływających, zarówno nawodnych jak i podwodnych.

Zbiorniki te pozwalają na zanurzanie i wynurzanie okrętu podwodnego. Podczas zanurzania otwierane są klapy i odwietrzniki, co skutkuje nabraniem do zbiorników wody i uzyskaniem pływalności ujemnej okrętu. Podczas szasowania zbiorników balastowych przy wynurzaniu, klapy zbiorników pozostają otwarte, natomiast zamykane są odwietrzniki. Pozwala to na wtłoczenie do zbiornika powietrza i stworzenie poduszki powietrznej w celu wypchnięcia z niego wody.

Na statkach i okrętach zbiorniki balastowe znajdują się w dnie podwójnym oraz ewentualnie w podwójnym poszyciu burt, czasem też w innych miejscach. Napełniane wodą za pomocą pomp balastowych lub przez swobodny przepływ (grawitacyjnie). Pozwalają na uzyskanie przez statek odpowiedniego zanurzenia, przegłębienia (trymu) lub wyrównanie przechyłu wywołanego niesymetrycznym rozmieszczeniem ładunku lub zapasów.

Zobacz też

Bibliografia

  • Lesław Furmaga, Józef Wójcicki: Mały słownik morski. Gdynia: Mitel International Ltd., 1993. ISBN 83-85413-73-1.

Media użyte na tej stronie

Bottom of forepeak A345.JPG
Autor: Ciacho5, Licencja: CC BY-SA 3.0
Dno forpiku (zbiornika balastowego) na nieduzym statku. Pojemnosc zbiornika wynosi 140 metrow szesciennych. Widoczne wregi rozmieszczone co 60 cm.