Zgodność (informatyka)

Zgodność – możliwość współpracy określonych procesów lub równoległego ich działania. Pojęcie to również może się tyczyć zgodności z danym standardem lub interfejsem.

Zobacz też

  • kompatybilność (informatyka)