Związek Młodzieży Chrześcijańskiej „Polska YMCA”

Budynek YMCA przy ul. Konopnickiej 6 w Warszawie

Związek Młodzieży Chrześcijańskiej „Polska YMCA” – młodzieżowa organizacja społeczna, zbudowana na podstawach programowych międzynarodowej organizacji YMCA, której celem jest prowadzenie działalności opiekuńczej, charytatywnej, jak również edukacyjnej i wychowawczej w duchu chrześcijańskim. Członkami Polskiej YMCA mogą być chrześcijanie płci obojga.

Historia

Polska YMCA powstała w roku 1923, gdy niepodległą już Polskę opuścili członkowie amerykańskiej YMCA (ang. Young Men’s Christian Association, pieszczotliwie „Ciocia Imcia”), którzy przybyli wraz z armią gen. Józefa Hallera, niosąc materialną i moralną pomoc osobom pokrzywdzonym w czasie wojny (m.in. opieka nad jeńcami wojennymi, repatriantami, zdemobilizowanymi żołnierzami, ubogimi studentami)[1].

Amerykańska YMCA zamknęła działalność w Polsce w roku 1921. Podjęto wówczas decyzję o powołaniu społeczno-wychowawczego Związku Młodzieży Chrześcijańskiej – Polska YMCA. W roku 1922 zatwierdzono statut (30 marca) i powołano Centralny Komitet Polskiej YMCA, który kierował stowarzyszeniem przez pierwsze dwa lata. W skład Komitetu weszli m.in. profesorowie Leon Marchlewski i Stanisław Estreicher, generałowie Józef Czikel i Mieczysław Norwid-Neugebauer, przemysłowcy Alfred Grohman i Feliks Krusher, dyrektor Wileńskiego Okręgu Polskich Kolei Państwowych Emil Landsberg, minister zdrowia Witold Chodźko, minister opieki społecznej Ludwik Darowski, wiceminister edukacji Tadeusz Łopuszański, poeta Jan Kasprowicz, marszałek Sejmu Maciej Rataj[1]. Pierwszym prezesem był Leon Marchlewski (1923–1933)[2].

Okres dwudziestolecia międzywojennego był czasem prężnej działalności organizacji, wzrostu liczby członków, a także gromadzenia majątku – powstały m.in. stałe siedziby organizacji w Krakowie, Łodzi, Warszawie i Gdyni. Dalszy rozwój Polskiej YMCA został zatrzymany dopiero w czasie II wojny światowej – jej działalność, jak wielu innych organizacji, została wówczas zakazana przez okupanta. Ogniska polskiej YMCA powstawały wówczas na emigracji (np. w Londynie), a także przy polskich oddziałach wojskowych walczących u boku aliantów. Polskie YMCA działało m.in. przy Armii Andersa na Bliskim Wschodzie, organizując Dom Żołnierza w Bagdadzie. Pod auspicjami YMCA wydawane było w Wielkiej Brytanii pismo „Poradnik dla Pracowników Świetlic Żołnierskich[3].

Na początku czerwca 1937 Rada Polska YMCA wręczyła Marszałkowi Edwardowi Śmigłemu-Rydzowi dyplom Pierwszego Członka Honorowego YMCA[4].

Czas powojenny nie był dla organizacji łaskawy: reaktywowana w kwietniu 1945 roku, po czterech latach działalności[5] została uznana przez władze komunistyczne za „narzędzie burżuazyjno-faszystowskiego wychowania, popierane przez zagranicznych mocodawców i sanacyjne czynniki rządzące”. Działalność organizacji została zakazana, a jej majątek znacjonalizowano.

Polska YMCA wznowiła działalność w roku 1990.

Przypisy

  1. a b YMCA w Polsce (pol.). W: YMCA w Gdyni – w Polsce – na Świecie [on-line]. YMCA Gdynia 2005. [dostęp 2014-11-12].
  2. Anna Marchlewska-Koj (wnuczka Leona Pawła Marchlewskiego): Wspomnienia o Leonie Pawle Marchlewskim w: Almanach Muszyny. s. 151–154.
  3. Jerzy Święch: Literatura polska w latach II wojny. Wyd. VI – 2 dodruk. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010, s. 304, seria: Wielka Historia Literatury Polskiej. ISBN 978-83-01-13852-3.
  4. Marszałek Śmigły-Rydz I członkiem honorowym YMCA. „Dobry Wieczór! Kurier Czerwony”. Nr 152, s. 2, 3 czerwca 1937. 
  5. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 4 lipca 1946 r. (Dz.U. z 1946 r. nr 35, poz. 219) w sprawie wykonania dekretu z 16 stycznia 1946 r. o utworzeniu urzędów i rad wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego (Dz.U. z 1946 r. nr 3, poz. 25) w paragrafie 8 wymieniało YMCA wśród organizacji upoważnionych do delegowania przedstawicieli do Państwowej Rady Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego. W początkach 1948 r. dekret i rozporządzenie zostały uchylone przez ustawę o powołaniu Służby Polsce.

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Budynek YMCA ul. Konopnickiej w Warszawie 2020.jpg
Autor: Adrian Grycuk, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Budynek YMCA przy ul. Konopnickiej 6 w Warszawie
YMCA Lodz.jpg
Autor: HuBar, Licencja: CC BY-SA 2.5
YMCA w Łodzi