Mowa

  • mowa – inaczej język
  • mowa w językoznawstwie i technice dźwiękowej
  • mowa w retoryce

Zobacz też

  • langue a parole
  • performancja językowa

Media użyte na tej stronie

Disambig.svg
Symbol wieloznaczności