Mowa

  • mowa – inaczej język
  • mowa w językoznawstwie i technice dźwiękowej
  • mowa w retoryce

Zobacz też