Blok przewodnictwa przedsionkowo-komorowego

Blok przewodnictwa przedsionkowo-komorowego
dissociatio atrioventricularis
ICD-10I44.0
Blok przedsionkowo-komorowy I°
ICD-10I44.1
Blok przedsionkowo-komorowy II°
ICD-10I44.2
Blok przedsionkowo-komorowy III°
ICD-10I44.3
Inny i nieokreślony blok przedsionkowo-komorowy
Blok przedsionkowo-komorowy III stopnia. Na czerwono zaznaczono załamki P, na niebiesko zespoły QRS

Blok serca przedsionkowo-komorowy (łac. dissociatio atrioventricularis) – jest to czasowe, napadowe lub stałe zaburzenie przewodzenia bodźców z węzła zatokowo-przedsionkowego do roboczego mięśnia komór, przebiegający w 3 stopniach zaawansowania:

 • Blok przedsionkowo-komorowy I stopnia polega na przedłużeniu czasu przewodzenia między przedsionkami a roboczym mięśniem komór. Wszystkie pobudzenia powstające w przedsionkach przewodzone są do komór. Blok I stopnia charakteryzuje się w badaniu EKG wydłużeniem odstępu PQ powyżej 0,2 s.
 • Blok przedsionkowo-komorowy II stopnia:
  • blok typu Mobitz I (dawniej: Wenckebacha), charakteryzujący się stopniowym, z każdą ewolucją serca, wydłużaniem odstępu PQ, aż do wypadnięcia zespołu QRS (tzw. periodyka Wenckebacha).
  • blok typu Mobitz II (dawniej: Mobitza), polegający na całkowitym wypadnięciu zespołu QRS, pomimo powstałego bodźca przedsionkowego. Charakteryzuje się tym, że po kilku załamkach P następuje brak zespołu QRS. W zależności od stosunku liczby załamków P do liczby zespołów QRS mówimy o typie bloku, najczęściej 3:2, 4:3, 5:4. Jeżeli zespoły QRS nie pojawiają się po przynajmniej dwóch kolejnych załamkach P mówimy o zaawansowanym bloku II stopnia.
  • blok 2:1 – w przypadku sytuacji, gdzie w EKG widoczne są dwa załamki P na każdy zespół QRS nie jest możliwe wyróżnienie typu bloku wyłącznie na podstawie załamków P.
 • Blok przedsionkowo-komorowy III stopnia polega na zupełnie nieskoordynowanej pracy przedsionków i komór, czemu towarzyszy niezależne występowanie, odpowiadającym im w badaniu EKG, załamków P i zespołów QRS. Częstotliwość rytmu komór jest wolniejsza niż przedsionków.

Etiologia

Leczenie

 • przewlekły blok I stopnia oraz blok II stopnia typu Mobitz I najczęściej nie wymagają postępowania leczniczego, a jedynie okresowej kontroli. Należy dążyć do odstawienia leków zwalniających przewodzenie przedsionkowo-komorowe, zwłaszcza gdy odstęp PQ wynosi > 0,24-0,26 s[3].
 • u chorych z blokiem II stopnia typu Mobitz II oraz blokiem III stopnia zwykle istnieją wskazania do wszczepienia stymulatora serca, głównie ze względu na niebezpieczeństwo wystąpienia groźnych zaburzeń rytmu (np. torsade de pointes) oraz objawowej bradykardii (tzw. napady MAS).

Zobacz też

Przypisy

 1. a b c d e Szczeklik 2010 ↓, s. 185.
 2. Matthew L. Robinson i inni, Lyme carditis, „Infectious Disease Clinics of North America”, 29 (2), 2015, s. 255–268, DOI10.1016/j.idc.2015.02.003, ISSN 1557-9824, PMID25999222 [dostęp 2017-08-31].
 3. Szczeklik 2010 ↓, s. 187.

Bibliografia

 • Andrzej Szczeklik: Choroby wewnętrzne. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2010. ISBN 978-83-7430-216-6.
 • Rafał Baranowski, Dariusz Wojciechowski (red.): Atlas EKG. Gdańsk: VIA MEDICA, 2012. ISBN 978-83-7599-364-6.
 • Feliks Bolechowski: Podstawy ogólnej diagnostyki klinicznej. Warszawa: PZWL, 1982, s. 343-345. ISBN 83-200-0465-9.

Star of life.svg Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.

Media użyte na tej stronie

Star of life.svg

The Star of Life, medical symbol used on some ambulances.

Star of Life was designed/created by a National Highway Traffic Safety Administration (US Gov) employee and is thus in the public domain.
HWI AVBlockIII.jpg
Autor: J. Heuser JHeuser, Licencja: CC-BY-SA-3.0
AV-Block III° bei Hinterwandinfarkt: P-Wellen (rot) und QRS-Komplexe (blau) treten unabhängig voneinander auf
3rd degree heart block in a patient with inferior myocardial infarction: complete dissociation of p waves (red) and QRS complexes (blue)