Biuro Konstrukcyjne Rubin

Jeden z produktów biura - okręt podwodny projektu 949 (Oskar)

Biuro Konstrukcyjne Rubin – (dawniej CKB-18) radzieckie a następnie rosyjskie biuro konstrukcyjne wyspecjalizowane w konstrukcji okrętów podwodnych o napędzie atomowym przeznaczonych do przenoszenia pocisków balistycznych klasy SLBM oraz pocisków manewrujących. Specjalizacją biura Rubin była także konstrukcja myśliwskich okrętów podwodnych o napędzie spalinowo-elektrycznym. Po zakończeniu zimnej wojny, biuro pozostaje przy wcześniejszej specjalizacji wojskowej, jednakże podejmuje również programy konstrukcyjne w zakresie cywilnej inżynierii oceanicznej.

Biuro Rubin powstało w drodze przekształceń funkcjonujących jeszcze przed II w.s. biur konstrukcyjnych, w tym CKBS-2, a zwłaszcza CKB-18. Te ostatnią nazwę biuro nosiło aż do 1966 roku, kiedy przyjęło współczesna nazwę Rubin. W literaturze przedmiotu, oznaczenia CKB-18 oraz Rubin często są jednak używane zamiennie (w angielskojęzycznej literaturze spotykana jest transliteracja TsKB-18).

Bibliografia

  • Norman Polmar: Cold War Submarines, The Design and Construction of U.S. and Soviet Submarines. K. J. More. Potomac Books, Inc, 2003. ISBN 1-57488-530-8.

Media użyte na tej stronie

Oscar class submarine 3.jpg
The Russian Navy nuclear-powered cruise missile submarine OMSK (K-186), which became the fifth OSCAR-II class unit to complete a transfer from the Russian Northern Fleet to the Russian Pacific Fleet, as seen from a Patrol Squadron Nine aircraft. Photograph taken i Bering Sea. This is not K-141 Kursk, but her sistership K-186 Omsk.