Etan

Etan
Ogólne informacje
Wzór sumarycznyC2H6
Masa molowa30,07 g/mol
Wyglądbezbarwny, bezwonny gaz
Identyfikacja
Numer CAS74-84-0
PubChem6324
Podobne związki
Podobne związkimetan, propan
Pochodne nienasyconeeten, etyn
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

Etan (C2H6) – organiczny związek chemiczny z grupy alkanów. Występuje w przyrodzie jako jeden ze składników gazu ziemnego.

Otrzymywanie

Na skalę techniczną jest otrzymywany z produktów obróbki termicznej ropy naftowej i węgla kamiennego. Do celów laboratoryjnych można go otrzymać w wyniku elektrolizy stężonego roztworu soli octanowej (np. octanu sodu):

2CH
3
COO
→ C
2
H
6
↑ + 2CO
2
↑ + 2e

albo przez katalityczne uwodornienie etenu lub etynu (np. na katalizatorze platynowym):

C2H4 + H2 → C2H6
C2H2 + 2H2 → C2H6

W wyniku katalitycznego odwodornienia etanu otrzymuje się eten (etylen), który jest ważnym surowcem w przemyśle chemicznym (np. do produkcji polietylenu). Odwodornienie odbywa się przeważnie na katalizatorze niklowym.

Przypisy

  1. a b c d Ethane, [w:] ChemIDplus [online], United States National Library of Medicine [dostęp 2012-08-08] (ang.).
  2. a b Etan (nr 00582) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Polski.
  3. a b c Ethane, [w:] PubChem [online], United States National Library of Medicine, CID: 6324 (ang.).
  4. a b Etan (ang.) w wykazie klasyfikacji i oznakowania Europejskiej Agencji Chemikaliów. [dostęp 2015-04-10].
  5. Etan (nr 00582) (ang.) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Stanów Zjednoczonych.

Media użyte na tej stronie

GHS-pictogram-flamme.svg
Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) pictogram for flammable substances
NFPA 704.svg
The "fire diamond" as defined by NFPA 704. It is a blank template, so as to facilitate populating it using CSS.
Hazard F.svg
The hazard symbol for flammable/highly flammable substances according to directive 67/548/EWG by the European Chemicals Bureau.
GHS-pictogram-bottle.svg
Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) pictogram for gas bottles
Ethane-staggered-CRC-MW-dimensions-2D.png

Structural formula of the ethane molecule, C2H6. In this staggered conformation, the molecule belongs to the D3dpoint group.

Structural information (determined by microwave spectroscopy) from CRC Handbook, 88th edition.
Ethane-A-3D-balls.png

Ball-and-stick model of the ethane molecule, C2H6.

Structure calculated in Spartan '04 Student Edition using Hartree-Fock/6-31G*.

Image generated in Accelrys DS Visualizer.